OU

Zdeněk Smolka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 508, budova D
funkce:
obor činnosti:dějiny české literatury 19. a 20. století
katedra / středisko (fakulta): Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1877
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/home/smolkaz/Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Smolka, Z. Beskydy a lidé v poezii přelomu 19. a 20. století. Vlastivědný věstník moravský. 2016, roč. 67, s. 262-272. ISSN 0323-2581.
Smolka, Z. Petr Bezruč - poet, obgărnat ot mitove. Slavjanski dialozi. 2016, roč. 13, s. 31-42. ISSN 1312-5346.
Smolka, Z. Literatura na Valašsku od poloviny 19. století do roku 1945: Valašská literatura jako problém literární historie. In: VALAŠSKO - historie a kultura. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 277-284. Spis Ostravské univerzity č. 295/2014. ISBN 978-80-7464-499-3.
Smolka, Z. Beskydské dominanty v básnických textech přelomu 19. a 20. stol.. In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 2012. s. 215-228. ISBN 978-80-7464-176-3.
Smolka, Z. Texty, obrazy, stavby? (nad romány V. Macury, V. Vokolka a M. Urbana). In: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010. s. 117-125. ISBN 978-83-926152-7-9.
Smolka, Z. Několik poznámek po deseti letech České knižnice. Česká literatura. 2009, roč. 57, č. 2, s. 232-243. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Filozofující nadinterpretace Weinerovy povídky Rovnováha. In: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym - Český jazyk a literatura v evropském kontextu. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2008. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2008. s. 447-455. ISBN 978-83-60730-15-7.
Smolka, Z. Jiná krajina. K jednomu sporu o interpretaci poezie Jana Zahradníčka. In: Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. Vsetín: Dalibor Malina, 2007. Dalibor Malina, 2007. s. 74-79. ISBN 80-903010-9-6.
Smolka, Z. Tři problémy. Česká literatura. 2003, roč. 51, s. 780-784. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Básník mezi legendami, mýtem a realitou. Kapitoly z literatury o Petru Bezručovi. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. 159 s. ISBN 80-7042-608-X.

Všechny publikace

Smolka, Z. Motivy práce v poezii 1. poloviny 20. stol. inspirované životem lidí v Moravskoslezských Beskydech. In: Valašsko, historie a kultura II. obživa. Rožnov pod Radhoštěm. 2018.
Dragonová, M., Malura, J. a Smolka, Z. Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil [Konference]. Opava: Slezské zemské muzeum - Památník Petra Bezruče - Ostravská univerzita, Česká republika. 2017.
Smolka, Z. Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil (moderování konference). 2017.
Smolka, Z. Petr Bezruč plný záhad. In: Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil. Opava: Památník Petra Bezruče v Opavě - FF Ostravské univerzity. 2017.
Smolka, Z. Slova mají křídla. Petr Bezruč: 150. 2017.
Smolka, Z. a Malura, J. Slovo o literatuře. 2017.
Smolka, Z. University of Bucharest. 2017.
Smolka, Z. Beskydy a lidé v poezii přelomu 19. a 20. století. Vlastivědný věstník moravský. 2016, roč. 67, s. 262-272. ISSN 0323-2581.
Smolka, Z. Historie polské literatury českého Těšínska. Česká literatura. 2016, roč. 64, s. 288-293. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Nová edice využívá možnosti počítačů. Česká literatura. 2016, č. 64, s. 747-754. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Petr Bezruč - poet, obgărnat ot mitove. Slavjanski dialozi. 2016, roč. 13, s. 31-42. ISSN 1312-5346.
Smolka, Z. Venkov a město, Beskydy a Ostrava. In: Básně a místa / Poems and Places International Conference Schedule. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2016.
Smolka, Z. Decentralizované centrum Petra Bezruče a centralizace Óndry Łysohorského. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 291-299. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. T. 2. ISBN 978-80-7464-793-2.
Smolka, Z. University of Silesia in Katowice. 2015.
Smolka, Z. Decentralizované centrum Petra Bezruče a centralizace Óndry Łysohorského. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji". Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Smolka, Z. Literatura na Valašsku od poloviny 19. století do roku 1945: Valašská literatura jako problém literární historie. In: VALAŠSKO - historie a kultura. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 277-284. Spis Ostravské univerzity č. 295/2014. ISBN 978-80-7464-499-3.
Smolka, Z. a Malura, J. Úvod, který předkládá problémy. Česká literatura. 2014, roč. 62, s. 824-831. ISSN 0009-0468.
Ivánek, J. a Smolka, Z. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy: 2. svazek. 2. upravené a rozšířené vydání Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy z roku 2005. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 576 s. ISBN 978-80-7464-387-3.
Ivánek, J. a Smolka, Z. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy: 1. svazek. 2. upravené a rozšířené vydání Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy z roku 2005. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 572 s. ISBN 978-80-7464-386-6.
Malura, J. a Smolka, Z. Literárněvědné myšlení o Valašsku - bilance a perspektivy (od nejstarších dob do roku 1945). In: Valašsko - historie a kultura. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2013.
Smolka, Z. Opole University. 2013.
Smolka, Z. Osudy futurismu v české literatuře. Česká literatura. 2013, roč. 61, č. 61, s. 422-425. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Beskydské dominanty v básnických textech přelomu 19. a 20. stol.. In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 2012. s. 215-228. ISBN 978-80-7464-176-3.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Smolka, Z. Prostor beskydské krajiny v básnických textech přelomu 19. a 20. století. In: Sympozium KRAJINA. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Smolka, Z. Miroslav Červenka jako textolog. Česká literatura. 2011, roč. 59, s. 270-274. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Od Machara k Seifertovi: (O Zdeňku Pešatovi a poezii). Česká literatura. 2011, roč. 59, s. 86-90. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Polské dějiny české literatury. Česká literatura. 2011, roč. 59, s. 929-935. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Texty, obrazy, stavby? (nad romány V. Macury, V. Vokolka a M. Urbana). In: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010. s. 117-125. ISBN 978-83-926152-7-9.
Smolka, Z. Několik poznámek po deseti letech České knižnice. Česká literatura. 2009, roč. 57, č. 2, s. 232-243. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Nová kniha bezručovského badatele. Průhledy. Občasník Obce spisovatelů, středisko Ostrava.. 2009, roč. 1, č. 2, s. 5-6.
Smolka, Z., Magdoň, L. a CHROBÁK, J. Ostravské příběhy. In: Bílá kniha. Ostrava: statutární město Ostrava, 2009. statutární město Ostrava, 2009. s. 48-62. ISBN 978-80-254-6362-8.
Smolka, Z. Texty, obrazy, stavby... (Nad romány V. Macury, V. Vokolka a M. Urbana). In: Język i literatura czeska - refleksja ważnych wydarzeń historycznych. Reflexe významných historických událostí v českém jazyce a literatuře. Ratiboř (PL): Státní vysoká škola odborná v Ratiboři. 2009.
Smolka, Z. Univerzita Ljubljana. 2009.
Smolka, Z. Bezpráve Petře, zapěj na Bezručovu notu. Nové břehy. 2008, roč. 1, č. 3, s. 9-11. ISSN 1803-5434.
Smolka, Z. Co mají společného Večery na slamníku a Želary. Nové břehy. 2008, roč. 1, č. 1, s. 34-34. ISSN 1803-5434.
Smolka, Z. Filozofující nadinterpretace Weinerovy povídky Rovnováha. In: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym - Český jazyk a literatura v evropském kontextu. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2008. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2008. s. 447-455. ISBN 978-83-60730-15-7.
Smolka, Z. Jak jsme se hádali o autorství Slezských písní. Host. 2008, roč. 24, č. 3, s. 38-44. ISSN 1211-9938.
Smolka, Z. Filozofující "nadinterpretace" Weinerovy povídky Rovnováha. In: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Ratiboř: Státní vysoká škola odborná v Ratiboři. 2007.
Malura, J. a Smolka, Z. Hana Voisine-Jechová, Dějiny České literatury. Přel. A. Haman. Nakladatelství H&H, Jinočany 2005, 626 s.. Slavia. 2007, roč. 76, s. 223-227. ISSN 0037-6736.
Smolka, Z. Jiná krajina. K jednomu sporu o interpretaci poezie Jana Zahradníčka. In: Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. Vsetín: Dalibor Malina, 2007. Dalibor Malina, 2007. s. 74-79. ISBN 80-903010-9-6.
Smolka, Z. Krýza, Martin: Proměny poetiky básnických děl Karla Hlaváčka. Rigorózní práce. 2007.
Smolka, Z. Bezručovská a wolkerovská tradice v poezii Drahoslava Gawreckého. In: Język i literatura czeska w interakcji ? Český jazyk a literatura v interakci. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2006. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2006. s. 347-354. ISBN 83-920312-7-X.
Smolka, Z. Čin záslužný, leč nedokonalý. Česká literatura. 2006, roč. 54, s. 119-124. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Pokusy o Učně. In: Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii. Olomouc: Votobia, 2006. Votobia, 2006. s. 102-111. ISBN 80-7198-274-X.
Smolka, Z. Bezručovská a wolkerovská tradice v poezii Drahoslava Gawreckého. In: Český jazyk a literatura v interakci. Ratiboř (PL). 2005.
Smolka, Z. Fakta a interpretace. Česká literatura. 2005, č. 7, s. 445-449. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z., Mainx, O., Malura, J., Tomášek, M. a Pilař, M. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. 2005.
Smolka, Z. Noch einmal. Česká literatura. 2005, roč. 53, s. 881-886. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Jak udělat z básníka zloděje cizích veršů. 2004, roč. 15, č. 3, s. 18-19. ISSN 0862-657 X.
Smolka, Z. Literární věda osudem i volbou. K 80. narozeninám Jaroslava Pleskota. Spis FF OU 213/2004, č. 5. 2004.
Smolka, Z. Novákovo pojetí básníka Otakara Theera. In: Arne Novák, literární historik a kritik. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 59-63. ISBN 80-210-3483-1.
Smolka, Z. Petr Bezruč bez záruky bez záruky. (Jaromír Šlosar: Petr Bezruč bez záruky.) . Protimluv. 2004, roč. 3, s. 26-26.
Smolka, Z. Svazek březinovských studií. (Petr Holman: Březiniana.) . Host. 2004, roč. 20, č. 5, s. 80-81. ISSN 1211-9938.
Smolka, Z. Záměna žánrů. 2004, roč. 15, s. 8-8. ISSN 0862-657 X.
Smolka, Z. Chycený Drozd vaškologický. Česká literatura. 2003, roč. 51, s. 789-791. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Opevňující bezmoc bydlení. 2003, roč. 14, s. 2-2. ISSN 0862-657 X.
Smolka, Z. Otázka Petra Hrušky pro Zdeňka Smolku. Host. 2003, roč. 19, s. 21-21. ISSN 1211-9938.
Smolka, Z. Tři problémy. Česká literatura. 2003, roč. 51, s. 780-784. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Umění a dokumenty. Tvar. 2003, roč. 14, s. 6-6. ISSN 0862-657 X.
Smolka, Z. Básník mezi legendami, mýtem a realitou. Kapitoly z literatury o Petru Bezručovi. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. 159 s. ISBN 80-7042-608-X.
Soukal, J. a Smolka, Z. Literatura pro II. ročník gymnázií. 2002.
Smolka, Z. Schůzka s literaturou. Kdo jsi, Bezruči Petře [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 - Vltava. 2002.
Smolka, Z. Zpráva o uskutečněném snu. Host. 2002, roč. 18, s. XVIII-XIX. ISSN 1211-9938.
Smolka, Z. Inu, antalogie-(Příběhy lásky v české literatuře od počátků k dnešku). TVAR. 2001, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Soukal, J. a Smolka, Z. Literatura pro 2. ročník středních odborných škol. 2001.
Smolka, Z. Monografie (téměř) neznámé básnířky (D. Šajtar:Básnířka Tereza Dubrovská). 2001, roč. 17, s. 11-12. ISSN 1211-9938.
Smolka, Z. Přibližně stopadesát stran navíc (Czeslaw Milosz: Pejsek u cesty). TVAR. 2001, s. 22-22. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Básníci v zajetí Petra Bezruče (do začátku 2. sv. války). In: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 121-139. ISBN 80-7042-553-9.
Smolka, Z. Halas-existencialismus-Orten. In: FFOU: Literární věda osudem a volbou . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 53-60.
Smolka, Z. Jak je vydávat? (K.V. Rais: Skleník). TVAR. 2000, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. 2000.
Smolka, Z. Kratochvilná historie o počátku moderní doby (V. Vokolek: Cesta do pekel). TVAR. 2000, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Literární věda osudem i volbou. K 70. narozeninám Jiřího Svobody.. 2000.
Smolka, Z. O takové milé obludě (M. Ajvaz: Návrat starého varana). TVAR. 2000, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Příspěvek k lepšímu poznání díla Zikmunda Wintera (Zikmund Winter mezi historií a uměním). TVAR. 2000, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Časopis Moravskoslezská revue 1905-1923. 1999.
Smolka, Z. Čilá Mladá fronta(J. Orten: Prózy II). TVAR. 1999, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Materiály k literatuře z přelomu století (L. Kuchař: Dialogy o kráse a smrti. Studie a materiály k české literatuře přelomu 19. a 20. stol.). TVAR. 1999, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Tvořící ničící pohlaví. Proměny Jiřího Karáska ze Lvovic, jak se projevují ve . Edice TVARy, příloha obtýdeníku TVAR, řada A, svazek 5. 1999, s. 1-32. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Ze slezské nepaměti. TVAR. 1999, roč. 10, s. 18-19. ISSN 0862-657 X.
Smolka, Z. Nová učební pomůcka pro naše malé čtenáře. Rak. 1998, roč. 2, s. 47-48. ISSN 1335-1702.
Smolka, Z. Prózy Jiřího Ortena. Host. 1998, roč. 14, s. 76-77. ISSN 1211-9938.
Smolka, Z. Šedesát let od smrti Otokara Fischera. Tvar. 1998, roč. 9, s. 18-19. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Užitečné kapitoly z české literatury (Jiří Svoboda: Z obzoru tvorby). Moravskoslezské noviny Svoboda. 1998, s. 10-10. ISSN nemá.
Smolka, Z. Neodekadence?. TVAR. 1997, s. 10-10. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Region a jeho reflexe v literatuře. 1997.
Smolka, Z. Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický region. 1997.
Smolka, Z. Subjekty v tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic. TVAR. 1997, s. 6-6. ISSN 0862-657X.
Urbanová, S. a Smolka, Z. Česká dekadence. 1996.
Smolka, Z. Jiří Orten. 1995.


AutorNázev práceTypRok
Trojančíková DenisaSpisovatel Jiří Hřivnáčdiplomová 2018 
Winklerová MartinaHistorie Nakladatelství Iskradiplomová 2018 
Pagáčová VeronikaProzaik Viktor Dykdiplomová 2017 
Šlofarová KarolínaKrátké prózy Jiřího Karáska ze Lvovicdiplomová 2016 
Jamnická LenkaÚvahy Arne Nováka o ženském psaní a statusu spisovatelkydiplomová 2015 
Janottová NelaEgon Hostovský a jeho dílodiplomová 2015 
Wihodová MarkétaObraz regionu v díle Bohumíra Četynydiplomová 2015 
Urbanová PetraSrovnání historických epických skladeb Svatopluka Čecha a Jaroslava Vrchlickéhodiplomová 2014 
Foldynová TerezieMěsta Daniely Hodrové a Jiřího Kratochviladiplomová 2013 
Michálková EmílieNarativní postupy v povídkové a románové tvorbě Karla Čapkadiplomová 2013 
Staněk OldřichInterakce literatury, filmu a počítačových herdiplomová 2013 
Szkanderová MarkétaLadislav Klíma a kýčdiplomová 2013 
Pertlíčková JanaPozdní dekadent Arthur Breiskydiplomová 2012 
Wolasová LucieRomány M. Viewegha a jejich čtenářská recepcediplomová 2012 
Šodková IrenaTvůrčí profil Evy Tvrdédiplomová 2011 
Blažek MilanTéma fotbalu v české literatuře a jeho proměnydiplomová 2010 
Fleischmannová MonikaKritik Jiří Karásek ze Lvovicdiplomová 2010 
Medveďová ZuzanaSrovnání díla Karla Sabiny a Josefa Václava Fričediplomová 2010 
Wzatková LucieDramatická tvorba Jiřího Karáska ze Lvovicdiplomová 2010 
Bijoková LenkaKörnerovy variace prohraných bitevdiplomová 2009 
Klézlová MartinaTvorba Josefa Chaloupky vzhledem k programu Literární skupinydiplomová 2009 
Kocourková JanaNaratologická analýza díla Jana Kobzánědiplomová 2009 
Vaculík TomášPísňové texty Roberta Křesťanadiplomová 2009 
Schwarzer MichalNeznámý básník Emil Háchadiplomová 2008 
Šrubařová JanaKritické postoje Arnošta Procházky v proměnách časudiplomová 2008 
Štefková DagmarPetr Křička v kontextu dobydiplomová 2008 
Mikulincová AndreaSrovnání detektivních próz Josefa Škvoreckého a Václava Erbenadiplomová 2007 
Šustková JanaRealismus a dekadentní erotika: K prozaickým pokusům Otakara Theeradiplomová 2007 
Tomicová MichaelaOsudové křižovatky mužů a žen v románech Fráni Šrámkadiplomová 2007 
Obrová JitkaDramatické dílo Otakara Fischeradiplomová 2006 
Vysloužilová ZuzanaAutorky kolem Moderní revuediplomová 2005 
Hromočuková JanaSrovnání románů Karla Čapka "Továrna na absolutno" a "Velkovýroba ctnosti" Jiřího Haussmannabakalářská  
Mudrová MonikaKritika tvorby Jiřího Wolkerabakalářská  
Tomaszková VeronikaDílo Bohumila Hrabala a jeho filmové zpracováníbakalářská  
Twyrdá TerezaLadislav Fuks, Arnošt Lustig a jejich prózy (Pan Theodor Mundstock, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou)bakalářská  
Vilkusová MarieMarie Majerová a analýza románu Sirénabakalářská  
Holešová KarolínaObraz venkova v dílech Karla Václava Raise a Terézy Novákovébakalářská 2018 
Havlíková MonikaRůžena Jesenská - Román dítětebakalářská 2017 
Lachová AnetaRozbor díla Ondra Foltýn od J. F. Karasebakalářská 2017 
Brožová NikolaModlitba pro Kateřinu Horovitzovou - analýza knihy a filmubakalářská 2016 
Goláňová PatricieReflexe Erbenovy Kyticebakalářská 2016 
Holušová MarkétaSrovnání cestopisů Vítězslava Hálka a Jana Nerudybakalářská 2016 
Kotásková MarkétaVývoj poetiky Františka Halase - od první básně k první vydané sbírcebakalářská 2016 
Šindelová MarkétaVojtěch Martínek a jeho trilogie Kamenný řád - dobový obraz života v regionubakalářská 2016 
Blahutová BarboraVesnický román Karolíny Světlébakalářská 2015 
Hýblová MichaelaPostavy žen v románech Jarmily Glazarovébakalářská 2015 
Kalíková AdélaŽidovská tematika v díle Golet v údolí Ivana Olbrachta (analýza díla)bakalářská 2015 
Kaniová MartinaJakub Arbes na vesnici (rozbor románu Anděl míru)bakalářská 2015 
Kotíková HanaJosef Čapek - Psáno do mrakůbakalářská 2015 
Lichá KateřinaPetr Bezruč: Studie z Café Lustigbakalářská 2015 
Pagáčová VeronikaLadislav Quise: Hloupý Honzabakalářská 2015 
Sedlaříková DominikaRomán Sofie Podlipské "Nalžovský"bakalářská 2015 
Kukuladyová JanaFrantina Karoliny Světlébakalářská 2014 
Palová ŠárkaRané povídky Vladislava Vančury (Amazonský proud; Dlouhý, Široký, Bystrozraký)bakalářská 2014 
Šlofarová KarolínaZastřený obraz Jiřího Karáska ze Lvovicbakalářská 2014 
Koláříková IvetaOsobnost a tvorba Amálie Kutinovébakalářská 2013 
Eliášová MonikaNezdařilovi Horní chlapci, struktura a recepcebakalářská 2012 
Moravcová MichaelaArbesova romanetabakalářská 2012 
Urbanová PetraJosef Hora a jeho básník Anelibakalářská 2012 
Vobejdová NikolaTeréza Nováková - srovnání románů Jan Jílek a Drašarbakalářská 2012 
Glettniková MarkétaBílá nemoc - drama a filmbakalářská 2011 
Horáková PetraCyklus rozkoše a smrti Miloše Martenabakalářská 2011 
Konečná LucieOpomíjené povídky Gabriely Preissové - Slovácké obrázkybakalářská 2011 
Máchová MichaelaMojmír Trávníček - region jako centrumbakalářská 2011 
Neuwirtová DarinaMilenky Růženy Svobodovébakalářská 2011 
Pytlíková MarcelaKarel a Josef Čapkovi - bratři v životě a v dílebakalářská 2011 
Remeta MarekJakub Arbes - Obraz kapitalismu v románu Moderní upířibakalářská 2011 
Holečková JanaPojetí Velkého pátku u Josefa Holečka a jeho předchůdcůbakalářská 2010 
Kaděrová MarkétaAnalýza vyprávěcích postupů v raných prózách R. Weinerabakalářská 2010 
Wolasová LucieVieweghova 'báječná léta'bakalářská 2010 
Brázdilová HanaSpalovač mrtvol a jeho filmové zpracováníbakalářská 2009 
Jančálková RomanaValašské pohádky a pověsti - Beneš Metod Kulda a jeho následovnícibakalářská 2009 
Urbaníková TáňaAnalýza románu Petry Hůlové Paměť mojí babičcebakalářská 2009 
Šibravová LucieAdolf Heyduk, cyklus Ptačí motivy I - IVbakalářská 2008 
Bijoková LenkaPost bellum 1866 - tři novely o válce v násbakalářská 2007 
Hellebrandová MartinaSpolečné rysy v tvorbě anarchistických buřičůbakalářská 2006 
Jeklová VendulaMarkéta Lazarová - román a filmbakalářská 2006 
Mladějovská AnetaNáboženské motivy v ranné tvorbě Bohuslava Reynkabakalářská 2006 
Štefková DagmarVitalismus a válka, počátky tvorby Petra Křičky (1916-24)bakalářská 2006 
Rašťáková TerezaKarel Kmínek a jeho místo v české literatuřebakalářská 2005 
Šafrancová DanaMravokárné románky Jakuba Arbesebakalářská 2005 


Kulturněhistorické bádání v prostoru regionu
Hlavní řešitelMgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.
Období4/2012 - 9/2013
PoskytovatelCentrum regionálních studíí, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub