Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kolorektální karcinom- molekulárně genetická analýza vybraných genů
Id projektuRRC/04/2012 DT4
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., MIAC
Období8/2012 - 9/2013
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je analýza mutací v genech K-ras, BRAF aPIK3CA u pacientů s kolorektálním karcinomem léčených monoklonálními protilátkami proti EGFR. Pacienti s mCRC s wild-type K-ras onkogenem léčení pomocí monoklonálních protilátek proti EGFR (cetuximab, panitumumab) mají signifikantně delší střední dobu přežití. Nejnovější studie naznačují, že mutace v K-ras genu jsou sice hlavním a důležitým, nikoli však jediným prediktorem pro anti-EGFR léčbu. Mutace v K-ras genu mohou vysvětlit pouze 30-40% rezistence na léčbu monoklonálními protilátkami proti EGFR (cetuximab, panitumumab) u pacientů s mCRC. Současné poznatky naznačují, že poškození dalších proteinů v EGFR signální dráze, jako například mutace v BRAF proteinu a deregulace PIK3CA/PTEN signální dráhy mohou vést k rezistenci na anti-EGFR terapii.