Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pečovatelské chování sester jako prediktor spokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních
Id projektuSGS1/LF/2012
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem studie je zmapovat vnímání pečovatelského chování sester pacienty chirurgických oddělení nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.