Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podoby a proměny realizace interpersonální jazykové funkce v různých typech diskursu II
Id projektuSGS8/FF/2012
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt navazuje na výsledky výzkumu realizovaného v rámci předchozího projektu (SGS 2011) a dále je rozvíjí, specifikuje i prohlubuje. Jednotícím prvkem zůstává i nadále soustředění na interpersonální sémantickou složku jazyka v paletě žánrů různých typů diskursu a společný metodologický rámec zakotvený v principech funkční systemické lingvistiky, žánrové analýzy a kritické analýzy diskursu. Výzkumné cíle řešitelů a spoluřešitelů zůstávají ve stejném rámci, současně však výzkum prochází modifikacemi dvojího druhu: jednak specifikací analýz ? výzkum je směřován k detailnější analýze konkrétní části diskursu (Tomášková, Zapletalová, Bizoň, Hampl), jednak generalizací ? nový výzkumný cíl využívá již charakterizovaných prvků a testuje platnost daných zjištění v jiných, ale souvisejících typech diskursu (Hopkinson, Blažková, Malčíková). Lze předpokládat, že kombinace obou postupů v rámci kolektivního projektu vytvoří předpoklady pro formulaci obecněji platných závěrů a umožní vytvořit plastičtější obraz možné realizace interpersonálních významů v jazykové komunikaci. Zapojením tří studentek NMgr. studijních oborů návazný projekt usiluje o zajištění kontinuity realizace dlouhodobých výzkumných cílů a o intenzivnější propojení studia s výzkumnou prací již na magisterském stupni.