Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Posílení vědeckých pracovišť Ostravské univerzity v Ostravě
Id projektuCZ.1.07/2.3.00/30.0047
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období7/2012 - 6/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na posílení tří vědecko-výzkumných týmů o 3 mladé akademické pracovníky s potenciálemVaV činnosti na pozici postdoktorandů. Tito budou zapojení do akademické a VaV činnosti týmů, posílí se takkonkurenceschopnost a uplatnitelnost poznatků VaV pracovišť v praxi, rozvoj nových badatelských aktivit asynergicky budou podpořeni studenti OU předáváním zkušeností mladých VaV pracovníků ve výuce, kdypostdoci budou inovativním potenciálem pracovišť i celé univerzity. Bude podpořena jejich mobilita faktická iinteresektorální (KA3), budou zapojení do VaV činnosti týmů (KA4) a po celou dobu bude kladen důraz na rozvojjejich individuálního odborně-vědeckého potenciálu zpracováném v mentorském plánu pro každého zvlášť (KA1).Zapojením postodků do akademické a edukační činnosti týmů v KA2 bude prováděno systematicky, formoupřednášek, seminářů a workshopů.