Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Organelární genomika eustigmatofytních řas
Id projektusgs14/PřF/2012
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt vychází z možností současného prudkého rozvoje genomiky podmíněného vývojem nových technologií sekvenování DNA. Tento rozvoj umožňuje i menším laboratořím realizovat výzkumné projekty, které byly dříve doménou velkých výzkumných center. Projekt zapadá do obecnějšího výzkumného rámce Skupiny genomiky a evoluce protistů, která se v současnosti zabývá mimo jiné studiem biologie malé, ale v mnoha ohledech pozoruhodné skupiny jednobuněčných řas třídy Eustigmatophyceae. Specifickým cílem projektu je stanovit kompletní sekvence DNA obou organelárních genomů (plastidového a mitochondriálního) u vybraného zástupce této třídy a tyto sekvence podrobit detailním analýzám za účelem získání prvních poznatků o funkčních aspektech mitochondrií a plastidů eustigmatofytních řas; získané sekvence budou dále využity pro fylogenetické analýzy s cílem upřesnit fylogenetickou pozici eustigmatofytů v rámci eukaryotických organismů. Ústřední roli v realizaci projektů sehrají studentky doktorského studia ze dvou různých kateder PřF OU (Katedry biologie a ekologie a Katedry fyziky), pro něž projekt bude představovat zásadní obohacení jejich disertačních prací. Předností projektu je dále posílení mezikatedrové spolupráce v rámci PřF OU a prohloubení již ustavené spolupráce Skupiny genomiky a evoluce protistů se skupinou Dr. Čestmíra Vlčka z Ústavu molekulární genetiky Akademie Věd České Republiky v Praze, která představuje přední tuzemské pracoviště v oblasti genomiky.