Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvorba check-listu mechů rodu Orthotrichum pro území střední Asie
Id projektusgs18/PřF/2012
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anotace Intenzívní výzkum rodu Orthotrichum probíhá na území střední Asie již 3 roky. Za tu dobu bylo shromážděno velké množství herbářového materiálu, zejména z Tádžikistánu, Kazachstánu a Afganistanu. Ten je deponován ve sbírkách Ostravské univerzity. Oblast střední Asie je dosud jen málo prozkoumaným regionem s velkým potenciálem ke studiu mechorostů rodu Orthotrichum. Navrhovatel si klade za cíl provézt detailní revizi veškerého dostupného materiálu vytvořit a publikovat seznam (check-list) druhů tohoto rodu, vyskytujících se v daném regionu. V rámci projektu je plánována determinace již získaných položek (deponovaných v herbáři OU Ostrava) a revize významných herbářových sbírek z tohoto regionu - uložených zejména v Dušanbe, Petrohradu a ve Vídni.