Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výzkumná síť teorie a dějin vědy
Id projektuCZ.1.07/2.4.00/31.0108
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období10/2012 - 9/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceZáměrem projektu je vytvořit výzkumnou síť mezi odbornými pracovišti v terciární sféře vzdělávání v návaznosti na Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy při FF ZČU spolu s využitím zahraničních poznatků. Pracoviště jsou podobně odborně zaměřena a projekt umožní posílení jejich spolupráce i lepší přenos výsledků výzkumu do praxe. Tento přenos bude uskutečňován též prostřednictvím Techmania science center. Nutnost realizace projektu spočívá především v posílení vazeb a v zintenzivnění spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými subjekty, spolu s výraznou orientací na zahraničí. Vytvoření výzkumné sítě umožní zvýšit tvůrčí, odborný a pedagogický potenciál zúčastněných pracovišť pro zkvalitnění metod a výstupů výzkumu i praktické relevance výuky. Výsledky projektu zároveň umožní lepší využití a přenášení dosahovaných výsledků do praxe. Projekt je určen pro studenty vysokých škol a akademické a ostatní pracovníky vysokých škol, jejichž prostřednictvím budou aktivity realizovány.