Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Modernizace-Diverzifikace-Inovace
Id projektuCZ.1.07/2.2.00/28.0247
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Období1/2012 - 12/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je zvýšit kvalitu přípravy studentů nelékařských i lékařských oborů na LF OU. Cíle bude dosaženo podporou diverzifikace, rozšířením nabídky kombinovaného studia a modularizací, zapojením odborníků z praxe i zahraničí. Realizace projektu povede k zintenzivnění mezikatedrální spolupráce a těsnějšímu propojení akademiků s odborníky z praxe, jak ve fázi inovace obsahu studijních oborů, tak i při realizaci výuky a tvorbě studijních materiálů. Inovace budou zaměřeny na implementací moderních didaktických metod s důrazem na multimedializaci výuky. Zapojením zahraničních odborníků a přípravou studijních materiálů v anglickém jazyce bude položen základ pro internacionalizaci a vytvoření mezinárodního prostředí. Výstupy projektu budou tvořit akreditační dokumenty, výukové materály, didaktické pomůcky a nové obory kombinovaného studia.Projekt je určen studentům, akademickým a ostatním pracovníkům VŠ.Partner bude spolupracovat na realizaci projektu po celou dobu jeho trvání.