Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Identifikace potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života
Id projektuNT13417
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období4/2012 - 12/2015
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
AnotacePředmětem projektu je zjistit a porovnat potřeby pacientů v souvislosti s kvalitou života, u pacientů v pokročilém stádiu chronické nemoci a demence, onkologických pacientů a jejich rodinných příslušníků. Výzkum bude zaměřen zejména na identifikaci psychosociálních potřeb, měření spirituální pohody a identifikaci potřeb nekompetentních pacientů. Dále na zhodnocení míry naplněnosti potřeb v závislosti na délce a prostředí poskytované péče. Výzkum bude proveden triangulací, tj. propojením kvalitativního (rozhovory) a kvantitativního výzkumu. Pro sběr kvantitativních dat byly vybrány vhodné nástroje pro měření potřeb pacientů v paliativní péči a rodinných příslušníků používané v zahraničí (PNPC, PNI, FIN) a dotazník pro měření kvality života EORTC QLQ-C30. Dotazníky budou respondentům předkládány opakovaně. Dotazníky pro měření potřeb budou validovány. Výsledky výzkumu by měly být využity k dalšímu vzdělávání zdravotnických pracovníků a následnému zkvalitnění péče o umírající pacienty a jejich rodiny.