Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vytvoření předmětu Základy molekulární systematiky na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě
Id projektuFRVŠ_NIV
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceV rámci řešení projektu bude vytvořen nový jednosemestrální předmět Základy molekulární systematiky, jenž bude formou přednášek (dvě vyučovací hodiny týdně) seznamovat studenty s teoretickými základy molekulární systematiky, fylogenetiky a taxonomie a v navazujících cvičeních (celkový rozsah také dvě vyučovací hodiny týdně) poskytne prostor pro praktické osvojení základních metodických postupů při získávání molekulárních dat z různých typů organismů a jejich následných analýz. Tento předmět, který bude sloužit především pokročilým studentům bakalářského a začínajícím studentům navazujícího magisterského studijního programu Systematická biologie a ekologie na PřF OU v Ostravě, vyplní citelnou mezeru v dosavadní struktuře výuky biologických oborů na této fakultě. Realizace projektu umožní podstatné rozšíření nabídky témat pro diplomové práce a s tím související zapojení studentů do moderního biologického výzkumu závislého na metodách molekulární systematiky, a dále podstatně doplní kompetence absolventů a rozšíří možnosti jejich uplatnění v akademické sféře i v mnoha praktických oborech (šlechtitelství, plemenitba, epidemiologie, ochrana přírody atd.).