OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Matematika zaměřená na technické obory
Id projektuFRVŠ_NIV
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelKatedra matematiky, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na inovaci předmětu Úvod do studia matematiky, který je zařazen do 1. semestru všech studijních oborů fakulty, nejen oborů matematických. Pro technicky orientované obory tvoří základ k úspěšnému absolvování dalších navazujících předmětů. Hlavním cílem předmětu je seznámení studentů se samotným aparátem matematiky, s jazykem, základními matematickými pojmy a vlastní práci s nimi. V rámci projektu je inovována učební osnova uvedeného předmětu, přičemž důvod pro inovaci vychází především z požadavků praxe. V projektu uvažované aktivity nejsou financovány a není uvažováno s jejich financováním v žádném z projektů řešených v rámci operačních programů EU, které pracoviště řešitelky podalo nebo řeší.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub