Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Proces industrializace a změny krajiny v ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století
Id projektuGAP410/12/0487
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2014
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na kvantitativní i kvalitativní vyhodnocení časoprostorových změn v krajině specificky ovlivněné industrializačním procesem. Vliv lidské činnosti vyplývající z industrializačního procesu bude sledován z dlouhodobého časového hlediska (od 30. let 19. století až do přelomu 20. s 21. století) s využitím široké škály historických pramenů (historická mapová díla, historické letecké snímky, písemný materiál archivní povahy, dobové statistiky). Předkladatelům půjde především o objektivní poznání vlivů lidské činnosti na krajinu v procesu kapitalistické i socialistické industrializace. Opírat se přitom budou o mikroanalýzu více než dvou desítek katastrálních území, nacházejících se v oblasti ostravsko-karvinského revíru.