Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Id projektuMSK
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období9/2011 - 10/2012
PoskytovatelKatedra anglistiky a amerikanistiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je poskytnout úspěšným studentům doktorského studia, kteří jsou zároveň také nadějnými badateli v oboru, finanční podporu, jež jim umožní věnovat se soustředěně práci na výzkumném úkolu. Realizace projektu se zúčastní 3 studentky studijního programu Anglický jazyk: Mgr. Ivana Řezníčková, Mgr. Tereza Malčíková, Mgr. Barbora Blažková. Všechny tři studentky se věnují dlouhodobě specifickým výzkumným tématům, která směřují k vypracování, resp. dokončení jejich disertačních prací. Daná badatelská témata přispívají k plnění výzkumných záměrů pracoviště - katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU - výzkumu komunikačních strategií v různých typech diskursu a k výzkumu odborného jazyka.