Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nadrodina Ras GTPáz a evoluce eukaryotické buňky
Id projektuGAP305/10/0205
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2012
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceNadrodina Ras GTPáz zahrnuje ústřední složky mnoha významných drah v eukaryotické buňce a hraje roli ve vážných lidských chorobách, ale její celková sekvenční a strukturní diverzita a evoluce zůstávají v podstatě neprobádány. Tento projekt staví na současném pokroku v genomovém sekvenování a metodách bioinformatiky a fylogenetiky a má za cíl podrobnou evoluční a sekvenční analýzu nadrodiny Ras GTPáz u eukaryot. Pro analýzy využijeme sekvenční data z veřejných databází a z probíhajících genomových projektů pro jednobuněčná eukaryota Bigelowiella natans, Guillardia theta a Mastigamoeba balamuthi. Rozsáhlý taxonomicky bohatý datový soubor podrobíme detailní analýze sekvencí a proteinových struktur. Podrobnou fylogenetickou analýzou vymezíme evolučnívztahy v rámci nadrodiny a její zrekonstruovanou evoluční historii porovnáme s hlavními událostmi v evoluci eukaryot a eukaryotické buňky.