Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sorpční vlastnosti organo-jílových kompozitů
Id projektusgs18/PřF/2011
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anotace Projekt je zaměřen na studium sorpčních vlastností organo-jílových kompozitů. Jako matrice pro přípravu kompozitů budou využity jílové minerály typu montmorillonitů, do jejichž struktury budou zabudovány organické ligandy typu alkylamoniových kationtů. Charakterizace připravených kompozitů bude prováděna rtg difrakcí, infračervenou spektroskopií, termickou analýzou; sorpční a iontově výměnné vlastnosti kompozitů budou studovány v roztocích vybraných kovů. Sorpční vlastnosti organo-jílových kompozitů budou porovnány se sorpčními vlastnostmi vybraných uhlíkatých aerogelů. Výsledky projektu přispějí k poznání sorpčních vlastností kompozitů na bázi jílových minerálů.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub