Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sorpční vlastnosti organo-jílových kompozitů
Id projektusgs18/PřF/2011
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anotace Projekt je zaměřen na studium sorpčních vlastností organo-jílových kompozitů. Jako matrice pro přípravu kompozitů budou využity jílové minerály typu montmorillonitů, do jejichž struktury budou zabudovány organické ligandy typu alkylamoniových kationtů. Charakterizace připravených kompozitů bude prováděna rtg difrakcí, infračervenou spektroskopií, termickou analýzou; sorpční a iontově výměnné vlastnosti kompozitů budou studovány v roztocích vybraných kovů. Sorpční vlastnosti organo-jílových kompozitů budou porovnány se sorpčními vlastnostmi vybraných uhlíkatých aerogelů. Výsledky projektu přispějí k poznání sorpčních vlastností kompozitů na bázi jílových minerálů.