Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Genetická heterogenita vybraných druhů mechů rodu Orthotrichum v závislosti na ekologických faktorech
Id projektusgs13/PřF/2011
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVýsledky dřívějších studií navrhovatele na meších rodu Orthotrichum překvapivě ukázaly určitou genetickou heterogenitu některých tradičních druhů, která naznačuje, že současné pojetí druhů v rodu Orthotrichum muže být příliš široké. Tato otázka ale nebyla dosud blíže zkoumána. Navrhovaný projekt si klade za cíl blíže prostudovat tuto heterogenitu u druhu O. stramineum. Předpokládá sběr jedinců druhu O. stramineum na různých typech biotopů (les, solitérní stromy, aleje podél silnic, hory / nížiny, místa s větší koncentrací znečištění (městské parky v Ostravě) a místa relativně bez znečištění (Beskydy). Pro zhodnocení genetické heterogenity budou využity 1-2 vhodné, dostatečně variabilní markery, s nimiž má řešitelský kolektiv zkušenosti z dřívější práce na meších rodu Orthotrichum. Výsledky projektu by měly vrhnout nové světlo na druhový koncept v rodu Orthotrichum.