Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozšíření a rozvoj vědecko výzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií
Id projektuCZ.1.07/2.3.00/20.0080
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období6/2011 - 5/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
AnotaceProjekt je zaměřený na rozšíření a rozvoj stávajícího vědeckovýzkumného ?seniorského? týmu působícího na Ostravské univerzitě, fakultě sociálních studií, který se orientuje na problematiku sociálních dopadů procesů modernizace, nových soc. rizik, resp. soc. exkluze. V rámci projektu bude přizván významný zahraniční expert s bohatou zkušeností s řízením mezinárodních výzkum. týmů, pod jehož vedením budou zajištěny klíč. aktivity projektu. Dále bude výzkumný tým rozšířen o ?juniorský tým?, tj. o nové členy z řad Ph.D. studentů a dalších mladých vědeckých pracovníků, na které bude soustředěna důsledná odborná příprava sledující možnost jejich následného uplatnění v mezinárodních sítích, např. Evropského výzkum. institutu soc. práce OU.Cílem projektu je podpořit a rozšířit vědecký tým, zajistit kvalitní přípravu mladých vědeckých prac. na FSS OU, a to v zájmu zajištění jejich participace při řešení předních domácích výzkum. témat a zapojení do mezinárodních vědeckobadatelských projektů.