Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen.
Id projektuMK-DF11P01OVV022
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2014
PoskytovatelVeřejné zakázky
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je přispět k ochraně toponym (místních a pomístních názvů, urbanonym) jako významné součásti kulturního dědictví, národní paměti a lokální, regionální a národní identity. Prostředkem k tomuto cíli bude vypracování metodiky ochrany a prezentace místních a pomístních názvů a urbanonym pro obce a města a potažmo pro další instituce (školy, knihovny, muzea, archivyatd.), příprava výstavy o významu pomístních a místních názvů pro širokou veřejnost a zpracování map, resp. kartografické metodiky, pro místní a pomístní názvy. Dalšími výstupy projektu bude rovněž odborná monografie a několik odborných studií a konferenčních příspěvků. Projekt bude proveden na několika případových studiích městského i venkovského prostředí za využití kvalitativních i kvantitativních výzkumných metod a ve spolupráci s pestrou paletou lokálních aktérů.