Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Jesenius - centrum pro celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
Id projektuCZ.1.07/3.2.07/02.0053
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období2/2011 - 1/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
AnotaceProjekt je zaměřen na vytvoření nabídky CŽV pro zdravotnický personál MSK na Ostravské univerzitě Fakulty zdravotnických studií (od 2010/2011 Lékařské fakulty). V rámci projektu bude vytvořena komplexně zpracovaná nabídka k 24 kurzům CŽV pro zdravotnický (nelékařský) personál, u nichž bude zpracována metodika vzdělávání, sylabus, výukové materiály a studijní opory a budou realizovány akreditační procesy kurzů.Cílem projektu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví, posílení informovanosti o možnostech celoživotního vzdělávání a zvýšení dostupnosti celoživotního vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří působí na území Moravskoslezského kraje.Cíle bude dosaženo vytvořením Centra pro celoživotní vzdělávání pracovníků při Ostravské univerzitě pro zdravotnický personál - CŽV Jesenius a vytvořením nových studijních kurzů včetně jejich akreditace v rámci CŽV zdravotnického personálu. Kurzy budou vedeny odborníky ze zdravotnické praxe - s pedagogickými zkušenostmi a budou realizovány (při pilotním ověření i v době udržitelnosti) v místě bydliště cílové skupiny nebo v dostupné vzdálenosti od místa bydliště nebo přímo na jednotlivých pracovištích zdravotnických zařízení.