Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Proměny a konstanty apokryfů v současné české literatuře
Id projektuGAP406/11/1062
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období3/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceTeoretická vymezení apokryfu coby novodobého žánru se v českém prostředí zpravidla omezují na slovníková hesla shrnující několik obecných znaků. "Apokryfnost" jako vlastnost uměleckého díla je však současnou literárněkritickou a literárněhistorickou praxí přisuzována formálně i obsahově různorodým textům využívajícím disparátních uměleckých prostředků a postupů. Tato různorodost se projevuje mj. v intertextových vztazích, neboť apokryfní navazování na rozličné pretexty se může realizovat mnoha variantními způsoby. Podstatou navrhovaného projektu je tedy detailní prozkoumání strukturních charakteristik apokryfních textů v současné české literatuře, zvláště se zaměřením na jejich intertextovou dimenzi. Součástí projektu bude rovněž diachronní srovnání s podobami apokryfů ve starších vývojových fázích literatury a také srovnání s vybranými apokryfy v literatuře zahraniční. V plánované monografii budou zjištěné žánrové konstanty a proměny usazeny též do širších souvislostí postmoderní kultury.