Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Prosociální chování a jeho osobnostní aspekty v kontextu dobrovolnictví
Id projektuGAP407/11/0380
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt tématicky i obsahově navazuje na obhájený projekt GA ČR č. 406/06/0861 s názvem Prosociální chování se zřetelem k altruismu, afiliaci and empatii, jehož řešitelkou byla doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. (FF JČU v Českých Budějovicích ) a spoluřešitelem PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. (FF OU v Ostravě), a který byl řešen v letech 2006-2008. Navrhovaný projekt je oproti předchozímu projektu z hlediska aspektů základního výzkumu hlouběji a podrobně zaměřen na konceptuální a empirickou souvislost těchto pojmů s cílem vypracovat komplexní systémový model prosociálního chování, včetně jeho teoretické a empirické specifikace pro osobnost a chování dobrovolníků.