OU

Zdeněk Mlčák

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 414, budova DM
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:sociální psychologie, psychologie osobnosti, krizová intervence, psychoterapie, psychická zátěž, prosociální chování
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1950
e-mail:
osobní WWW stránka:http://ff.osu.cz/kps/index.php?id=3701Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Mlčák, Z. a Minková, K. Prosociální osobnost a hodnotová preference u dárců krve. In: Psychologické aspekty pomáhání 2016: Psychologické aspekty pomáhání 2016 2016-11-09 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta,, 2017. s. 64-70. ISBN 978-80-7464-922-6.
Mlčák, Z., Cabák, D. a Nečekalová, K. Vybrané motivační charakteristiky studentů psychologie. In: Sociálne procesy a osobnosť 2016 2016-09-12 Sociálne procesy a osobnosť 2016. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, 2017. s. 380-386. ISBN 978-80-88910-55-8.
Mlčák, Z. Dárcovství krve a dimenze pětifaktorového modelu osobnosti. In: Sociální procesy a osobnost 2015: Sociální procesy a osobnost 2015, Otázky a výzvy 2015-09-09 Brno. Brno: Masarykova Univerzita, 2016. Masarykova Univerzita, 2016. s. 264-269. ISBN 978-80-210-8298-4.
Mlčák, Z., Nečekalová, K. a Cabák, D. Emocionální inteligence a prosociální chování v dispozičním paradigmatu. Psychologie a její kontexty. 2016, roč. 7, s. 43-58. ISSN 1803-9278.
Mlčák, Z., Cabák, D. a Nečekalová, K. Preferované charakteristiky psychologů. In: In Sobotková, I., Heller, D., Slezáčková, A. (Eds). Psychologické dny 2016 Možnosti a hranice psychologie: Psychologické dny 2016 Možnosti a hranice psychologie 2016-09-07 Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 205-224. ISBN 978-80-244-5164-0.
Mlčák, Z. Přívětivost a prosociální osobnost. In: Škola v kontexte psychologie zdravia a pozitívnej psychológie: Škola v kontexte psychologie zdravia a pozitívnej psychológie 2016-08-29 Bratislava. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. s. 27-31. ISBN 978-80-7552-368-6.
Mlčák, Z. Teoretické a empirické aspekty prosociální osobnosti. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií V.: Psychologica XLIV 2015-11-26 Bratislava. Bratislava: Stimul, 2016. Stimul, 2016. s. 151-158. ISBN 978-80-8127-158-8.
Záškodná , H. a Mlčák, Z. Dárcovství jako projev sociální odpovědnosti. In: Psychologické aspekty pomáhání 2014: In Mlčák, Z., Paulík, K. (Eds). Psychologické aspekty pomáhání 2014 2014-11-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 12-20. ISBN 978-80-7464-736-9.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. K některým výsledkům osobnosti dobrovolníků. In: Psychologické aspekty pomáhání 2014: In Mlčák, Z., Paulík, K. (Eds). Psychologické aspekty pomáhání 2014 2014-11-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 61-65. ISBN 978-80-7464-736-9.
Mlčák, Z., Paulík, K. a Záškodná, CSc., D. P. H. K problematice hodnotové orientace dobrovolníků. In: Sociální procesy a osobnosť 2014: Sociální procesy a osobnosť 2014, Človek a spoločnosť. Zborník príspevkov zo 17. ročníka medzinárodnej konferencie 2014 Stará Lesná. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. s. 363-369. ISBN 978-80-89524-18-1.
Mlčák, Z. Motivation to short-term volunteering helping and prosocial personality dispositions. In: Theoretical and empirical aspects of helping. Educational & Didactic Communication 2014, Vol. 2. 1. vyd. Bratislava: Didaktis, 2015. s. 59-73. ISBN 978-80-8166-004-7.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Hodnotová preference a dobrovolnické pomáhání. In: In Rošková E. (Ed). Psychologica XLII. Bratislava: Psychoprof, 2014. Psychoprof, 2014. s. 367-373. ISBN 978-80-89322-16-9.
Mlčák, Z. Mezinárodní vědecká konference Psychologické aspekty pomáhání 2014. Psychologie a její kontexty. 2014, roč. 5, s. 112-113. ISSN 1803-9278.
Paulík, K. a Mlčák, Z. Pojetí pracovní angažovanosti v současné psychologii práce a organizace.: In Fedáková, D., Bozogáňová, M., Ištoňová, L (eds.).. In: Psychológia práce a organizácie 2014, Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie.. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. s. 1-8. ISBN 978-80-89524-15-0.
Záškodná, H. a Mlčák, Z. Prosocial traits and tendencies of volunteers by genders. In: In Procházka P., Záškodný, P. (Eds). Conference Proceedings 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013-2014.. Praha: Curriculum, 2014. Curriculum, 2014. s. 482-490. ISBN 978-80-87894-01-9.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Prosociální dimenze osobnosti u dobrovolníků. In: In Blatný, M., Jelínek, M., Květoň, P. Nielsen, V., Vobořil, D. (Eds.). Sociální procesy a osobnost 2013, včera, dnes a zítra.. Brno: Psychologický ústav, 2014. Psychologický ústav, 2014. s. 247-250. ISBN 978-80-86174-21-1.
Mlčák, Z., Paulík, K., Baumgartner, F., Kopuničová, V., Novotný, J. S., Schneiderová, A., Vašutová, M. a Malůš, M. Psychologické aspekty pomáhání [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Selected prosocial constructs in the context of volunteerism. In: In Procházka, P., Záškodný, P. (Eds). Conference Proceedings 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science. Curriculum, 2014. s. 424-434. ISBN 978-80-87894-01-9.
Mlčák, Z. Motivace, intenzita a trvání dobrovolnické aktivity.. Psychologie a její kontexty. 2013, roč. 4, s. 29-36. ISSN 1803-9278.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků. 1. vyd. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2013. 336 s. ISBN 978-80-7464-462-7.
Mlčák, Z. The Big Five and prosocial personality aspects. In: In Conference Proceedings, 2nd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science Engineering and Risk Management 2012. Praha: Curriculum, 2013. Curriculum, 2013. s. 11-21. ISBN 978-80-904948-4-8.
Záškodná, H., Mlčák, Z. a Šimek, J. The differences of the personality features and of the motivations for volunteering: In Savaneli, B., Nosike, A. O., Alcott, Ch, Pacukaj, S. (Eds.). Book of Proceedings 3rd International Conference on Human and Social Sciences 2013, Rome-Italy. In: Book of Proceedings 3rd International Conference on Human and Social Sciences 2013. Řím: MCSER Publishing, Rome-Italy, 2013. MCSER Publishing, Rome-Italy, 2013. s. 411-416. ISBN 978-88-34664-61-2.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/14 (OEDM-SERM 2013/2014). [Konference]. Bratislava, Slovenská republika. 2013.
Mlčák, Z. Big Five personality Traits, prosocial behavior and empathy in high school and university students: In: Di Blas, L., Carnaghi, A., Ferrante, D., Piccoli, V (Eds.). Books of abstracts, 16th European Conference on Personality Psychology, July 10 - 14, Trieste, Italy 2012. European Association of Personality Psychology, Trieste, 2012, s. 246.. 2012.
Mlčák, Z. Pojetí prosociální osobnosti v současné psychologii.: In: Heretik, A, Rošková, E (Eds.). In: Sborník prací Filozofickej Fakulty Univerzity komenského v Bratislave, Psychologica XLI. Bratislava: STIMUL FiF UK, 2012. STIMUL FiF UK, 2012. s. 635-644. ISBN 978-80-8127-057-4.
Mlčák, Z. Prosociální osobnost v kontextu dobrovolnictví: In: Harenčáková, H, Adamová, L (Eds.): Sociálne procesy a osobnosť 2012. 2012.
Mlčák, Z. Prosociální osobnost v kontextu dobrovolnictví: In: Halama, P., Hanák, R., Masaryk, R. (Eds.). In: Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 205-209. ISBN 978-80-88910-40-4.
Mlčák, Z. Emergentní psychologie a krizová intervence. 2.vyd.. 2011.
Mlčák, Z. a Pečtová, M. Některé výsledky výzkumu motivace k dobrovolnické činnosti u studentek pomáhajících oborů. Psychologie a její kontexty. 2011, roč. 2, s. 1-9. ISSN 1803-9278.
Mlčák, Z. Osobnostní aspekty prosociálního chování u adolescentů. 2011.
Mlčák, Z. Paulík, Karel: Psychologie lidské odolnosti. 2011.
Mlčák, Z. Prosociální aspekty osobnosti studentů středních a vysokých škol vzhledem k jejich pohlaví, studijní orientaci a dobrovolnické zkušenosti: In Lovaš, L., Mesárošová, M. (Eds.). Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie. In: Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. s. 172-182. ISBN 978-80-7097-922-8.
Mlčák, Z. Psychological issues of volunteering in the context of school education: In: Řehulka, E. (Ed.). In: School and health 21. Health education: Initiatives for educational areas. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Masarykova univerzita, 2011. s. 239-249. ISBN 978-80-210-5524-7.
Mlčák, Z. Psychologie zdraví a nemoci. 2. vyd.. 2011.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Research of personality aspects of prosocial behavior. Outline of the present state of the analysed problem: In: Tarábek, P., Záškodný, P. (Eds.).. In: Educational and didaktic communication, 2010. 1. vyd. Bratislava: Didaktis, 2011. s. 121-129. ISBN 978-80-89160-78-5.
Mlčák, Z. Teoretická problematika přijímání pomoci: In: Bratská, M.:. In: 29. Psychologické dni - Zborník príspevkov Cesty k múdrosti. Bratislava: Stimul, 2011. Stimul, 2011. s. 386-392. ISBN 978-80-8127-046-8.
Mlčák, Z. Teoretické a empirické aspekty motivace k dobrovolnické činnosti: In: Bartošová, K., Čerňák, M., Humpolíček, P., Kukaňová, M., Slezáčková, A. (Eds.). In: Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Brno: Tribun EU, 2011. Tribun EU, 2011. s. 207-210. ISBN 978-80-263-0029-8.
Mlčák, Z. a Půlpánová, I. Vybrané osobnostní aspekty u středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností: In: Heller, D., Michálek. In: 28. Psychologické dny. Praha: PEF ČZU a ČMPS, 2011. PEF ČZU a ČMPS, 2011. s. 247-257. ISBN 978-80-213-2193-9.
Mlčák, Z. Vyhledávání pomoci jako psychologický problém: In: Žitniaková Gurgová, B. Vaňová, M. (Eds.): Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII. In: Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2011. Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2011. s. 32-38. ISBN 978-80-557-0312-1.
Mlčák, Z. Empatie u vybraných pomáhajících profesí: In: L. Lovaš, B. Gajdošová, B. Kováčová Holevová (Eds.). In: Psychologia Cassoviensis 2008. Zborník z konferencie konanej pri príležitosti 40. výročia otvorení štúdia psychológie v Košiciach a 90. výročia narodenia prof. PhDr. Jána Hvozdíka, DrSc.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Štefánika v Košiciach, 2010. Univerzita Pavla Jozefa Štefánika v Košiciach, 2010. s. 283-286. ISBN 978-80-7097-793-4.
Mlčák, Z. Pětifaktorový model a empatické tendence u studentů středních a vysokých škol: In: Fedáková, D., Kentoš, M. (Eds.): Sociálne procesy a osobnosť 2010. In: Sociálne procesy a osobnosť 2010. Košice: Spoločenský ústav SAV Košice, 2010. Spoločenský ústav SAV Košice, 2010. s. 429-435. ISBN 978-80-89524-01-3.
Mlčák, Z. Pětifaktorový model osobnosti a empatické tendence u studentů středních a vysokých škol. In: Sociálne procesy a osobnosť 2010. Stará Lesná: Spoločenskovedný ústav SAV Košice. 2010.
Mlčák, Z. Pětifaktorový model osobnosti, prosociální chování a empatie u studentů středních a vysokých škol. Psychologie a její kontexty. 2010, roč. 1, s. 135-147. ISSN 1803-9278.
Mlčák, Z. Prosociální aspekty osobnosti studentů středních škol. In: Psychologia Cassoviensis. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ Košice. 2010.
Mlčák, Z. Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2010. 237 s. ISBN 978-80-7368-857-8.
Mlčák, Z. Prosociální třída. In: Ďuričove dni. Banská Bystrica: Pedagogická Fakulty UMB V Banské Bystrici. 2010.
Mlčák, Z. Prosociální třída jako nezbytná podmínka efektivní etické výchovy: In: Valihorová, M., Kaliská, L. (Ed.). In: Zdravá škola. Banská Bystrica: Banská Bystrica, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Béla a Občianske sdruženie Pedagog Banská Bystrica, 2010. Banská Bystrica, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Béla a Občianske sdruženie Pedagog Banská Bystrica, 2010. s. 160-166. ISBN 978-80-557-0111-0.
Mlčák, Z. Psychologická problematika dobrovolnictví v kontextu školní výchovy. In: Škola a zdraví 21. Brno: Pedagogická. 2010.
Mlčák, Z. Teoretické problémy konceptualizace empatie v sociální a vývojové psychologii. Psychologie a její kontexty. 2010, roč. 1, s. 33-48. ISSN 1803-9278.
Půlpánová, I. a Mlčák, Z. Vybrané aspekty motivace k dobrovolnictví: In: Smutek, M., Seibel, F.W., Truhlářová, Z. (Eds.). In: Rizika sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. Gaudeamus, 2010. s. 272-278. ISBN 978-80-7435-086-3.
Mlčák, Z. Vybrané osobnostní aspekty prosociálního chování u českých studentek pomáhajících oborů. In: Sborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Psychologica XL. Bratislava: Bratislava, Stimul FiF UK, 2010. Bratislava, Stimul FiF UK, 2010. s. 503-512. ISBN 978-80-89236-93-0.
Mlčák, Z. Vybrané osobnostní aspekty u středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností. In: Psychologické dny 2010. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost. 2010.
Mlčák, Z. Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic. In: Paliativní péče. Ostrava: Obchodní akademia a Vyšší škola sociální v Ostravě. 2009.
Mlčák, Z. Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic: In: Kolektiv autorů. In: Sborník příspěvků ze studentské konference na téma paliativní péče. Ostrava: Obchodní akademie a Vyšší škola sociální, 2009. Obchodní akademie a Vyšší škola sociální, 2009. s. 17-21. ISBN 978-80-254-5600-2.
Mlčák, Z. K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů: In: L. Golecká, J. Gurňáková, I. Ruisel (Eds.): Sociálne procesy a osobnosť 2008. In: Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. s. 370-378. ISBN 978-80-88910-26-8.
Záškodná, H. a Mlčák, Z. Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie. 1. vyd. Praha: Triton, 2009. 340 s. ISBN 978-80-7387-306-6.
Mlčák, Z. Poznámky ke konceptualizaci empatie v současné psychologii: In: L. Golecká, J. Gurňáková, I. Ruisel (Eds.). In: Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. s. 817-809. ISBN 978-80-88910-26-8.
Záškodná, H., Kubicová, A. a Mlčák, Z. Prosociální chování a jeho rozvíjení u pomáhajících profesí. 1. vyd. Ostrava: Algoritmus, 2009. 134 s. ISBN 978-80-902491-1-0.
Mlčák, Z. Stres a syndrom vyhoření v práci sestry. In: Den pro sestru. Brno: Mladá fronta. 2009.
Záškodná, H. a Mlčák, Z. The structural personality aspects and relationships to prosocial tendencies and empathy in students of helping proffesions. In: Educational & Didactic Communication. 1. vyd. vyd. Bratislava: Didaktis, 2009. s. 110-115. ISBN 978-80-89160-69-3.
Mlčák, Z. Vybrané osobnostní aspekty prosociálního chování u českých studentek pomáhajících oborů. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Bratislava: Katedra psychológie FF UK v Bratislavě. 2009.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Altruistic motivation, empathy and affiliation: An analysis of data collected amongst undergraduate social work students. In: In: Tarabek, P., Záškodný, P. (Eds.). Educational & Didactic Communication. Bratislava: Educational & Didactic Communication, 2008. s. 123-134. ISBN 978-80-89160-62-4.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Analysis of relationships between prosocial tendencies, empathy and five factor personality model in student of helping proffesions. STUD PSYCHOL. 2008, roč. 50, s. 201-216. ISSN 0039-3320.
Mlčák, Z. Empatie a syndrom vyhoření u hospicových sester a sociálních pracovnic. In: In: D. Čechová (Ed.): Psychologica XXXVIV. Zborník z medzinárodnej konferencie Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Bratislava: FiF UK, 2008. FiF UK, 2008. s. 466-476. ISBN 978-80-89-236-459.
Mlčák, Z. Empatie u vybraných pomáhajících profesí. In: Psychologia Cassoviensis. Košice. 2008.
Mlčák, Z. Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum. In: In: Levická, J., Balogová, B. (Eds.): Socialia. Zborník príspevkov IX. ročníka konferencie. Trnava: Trnavská univerzita, 2008. Trnavská univerzita, 2008. s. 53-60. ISBN 978-80-8082-160-9.
Mlčák, Z. K problému konceptualizace empatie v současné vývojové a sociální psychologii. In: Sociálne procesy a osobnosť 2008. Stará lesná: Spoločenskovedný ústav SAV Košice. 2008.
Mlčák, Z. K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů. In: Sociálne procesy a osobnosť 2008. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, 2008. Ústav experimentálnej psychológie, 2008. s. 370-378. ISBN 978-80-88910-26-8.
Mlčák, Z. K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů. In: Sociálne procesy a osobnosť. Stará Lesná. 2008.
Mlčák, Z. Strukturální aspekty osobnosti, prosociální chování, empatie a afiliace u studentů pomáhajích a technických oborů: In: Z. Mlčák, K. Paulík, H. Záškodná (Eds.). In: Osobnost v kontextu prosociálního chování a zátěžové odolnosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. s. 9-34. ISBN 978-80-7368-532-4.
Mlčák, Z. Terapeutická empatie v cyklickém pojetí: In: Z. Mlčák, K. Paulík, H. Záškodná (Eds.). In: Osobnost v kontextu prosociálního chování a zá?těžové odolnosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. s. 47-56. ISBN 978-80-7368-532-4.
Mlčák, Z. Altruistic behavior and the potential of its development in the environment of present-day Czech schools: In: Řehulka, E. et al. (Eds.). In: School and health 21 (2). Brno: PdF MU, Paido, 2007. PdF MU, Paido, 2007. s. 281-290. ISBN 978-80-7315-138-6.
Mlčák, Z. Altruistické jednání a možnosti jeho rozvoje v podmínkách současné české školy. In: School and health 21. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007. Masarykova univerzita v Brně, 2007. s. 1-8. ISBN 978-80-210-4374-9.
Mlčák, Z. Altruistické jednání a možnosti jeho rozvoje v podmínkách současné české školy: In: Řehulka, E. et al. (Eds.). In: Škola a zdraví 21. Brno: PdF MU v Brně, 2007. PdF MU v Brně, 2007. s. 1-8. ISBN 978-80-7315-138-6.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Analýza vztahu mezi prosociálními tendencemi, empatií a pětifaktorovým modelem osobnosti u studentek pomáhajících oborů. In: Afiliace 2006, webová konference ZSF JU. České Budějovice: ZSF JU, 2007. ZSF JU, 2007. s. 1-12. ISBN 978-80-7040-962-6.
Mlčák, Z. Empatie a syndrom vyhoření u hospicových sester a sociálních pracovnic. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií . Bratislava. 2007.
Mlčák, Z. K problematice empatie a jejího výzkumu. In: P. Humpolíček, M. Svoboda, M. Blatný (Eds.): Sociální procesy a osobnost 2007. Sborník příspěvků.. Brno: MSD, 2007. MSD, 2007. s. 306-311. ISBN 978-80-7392-016-6.
Mlčák, Z. K problematice empatie a jejího výzkumu. In: Sociální procesy a osobnost 2007. Telč: Psychologický ústav FF MU v Brně. 2007.
Mlčák, Z. K problematice empatie a jejího výzkumu u vysokoškolských studentek. In: XXV. Psychologické dni "Metanoia - harmónia človeka". Trenčín. 2007.
Mlčák, Z. K problematice empatie a jejího výzkumu u vysokoškolských studentek. In: In: I. Sarmány-Schuller (Ed.): Metanoia - Harmónia človeka. 25. Psychologické dni,. Bratislava: Stimul, 2007. Stimul, 2007. s. 120-124. ISBN 978-80-89236-39-8.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Prosociální chování a altruismus v nouzové situaci. Kontakt. 2007, roč. 9, č. 2, s. 325-330. ISSN 1212-4117.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících oborů. In: Psychologické dny 2006, Prožívání sebe a měnícího se světa, Sborník z konference 24. Psychologické dny. Praha: FF UK, 2007. FF UK, 2007. s. 1-12. ISBN 978-80-7308-185-0.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících oborů: In: Fedáková, Kentoš, M., Výrost, J. (Eds.). In: Sociálne procesy a osobnosť 2006. Košice: Spoločenský ústav SAV, 2007. Spoločenský ústav SAV, 2007. s. 273-281. ISBN 978-80-969628-4-6.
Mlčák, Z. Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících profesí: In: Fedáková, D., Kentoš, M., Výrost, J. (Eds.). In: Zborník abstraktov z konferencie Sociálne procesy a osobnosť 2006. Stará Lesná: Společenskovedný ústav SAV Košice, Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava, Psychologický ústav AV ČR, Psychologický ústav FF MU Brno, 2007. Společenskovedný ústav SAV Košice, Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava, Psychologický ústav AV ČR, Psychologický ústav FF MU Brno, 2007. s. 273-282. ISBN 978-80-969628-4-6.
Mlčák, Z. Sociální kompetence I. Vybrané aspekty psychologie osobnosti. 2007.
Mlčák, Z. Sociální kompetence II. Vybrané aspekty sociální psychologie. 2007.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Syndrom vyhoření u vybraných zdravotnických profesí. In: Sborník z konference s mezinárodní účastí s názvem: Nové trendy v ošetřovatelství VI.. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 233-246. ISBN 978-80-7040-992-3.
Mlčák, Z. Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce. In: Mezinárodní konference sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice: ČMPS. 2006.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce. In: J.Koukola, J.Mareš, (Eds.): Psychologie zdraví a kvalita života. Brno: MSD, 2006. MSD, 2006. s. 66-80. ISBN 80-86633-66-7.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 47-60. ISBN 80-7368-174-9.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Analýza vztahu mezi prosociálními tendencemi, empatií a pětifaktorovým modelem osobnosti u studentek pomáhajících oborů. Kontakt. 2006, č. 2, s. 316-329. ISSN 1212-4117.
Mlčák, Z. Hodnocení soustavy praktických kompetencí vedoucími a řadovými pracovníky sociálně-právní ochrany dětí. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 37-46. ISBN 80-7368-174-9.
Mlčák, Z. a Kubicová, A. K pojetí klienta v sociální práci: manažerismus nebo humanistický přístup?. In: Proměny klienta služeb sociální práce/ Social Work Client Metamorphoses. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. Gaudeamus, 2006. s. 410-416. ISBN 80-7041-716-1.
Mlčák, Z. K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. In: Přínos univerzit k transformaci regionů. Sborník z konference konané k 15. výročí vzniku Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: OU, 2006. OU, 2006. s. 97-102. ISBN 80-7368-225-7.
Mlčák, Z. K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. In: Přínos univerzit k transformaci regionů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2006.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. New ways and means of scietific communication - interdisciplinary web conference.: In: P. Tarábek, Záškodný (Eds): Educational and Didaktic Communications.. In: Educational and Didactic Communications/Vzdělávací a didaktická komunikace. 1. vyd. Bratislava: Educational Publisher Didaktis, 2006. s. 154-157. ISBN 978-80-89160-46-4.
Mlčák, Z. Profesní kompetence vychovatelů a jejich hodnocení: In: Řehulka, E. (Ed.). In: Škola a zdraví 21. Brno: PdF MU, 2006. PdF MU, 2006. s. 547-557. ISBN 80-7315-119-7.
Mlčák, Z. Prosociální chování, altruismus, empatie, afiliace a současná česká škola. In: Škola a zdraví 21. Brno: PdF MU v Brně. 2006.
Mlčák, Z. Psychologie zdraví a kvalita života. 2006.
Mlčák, Z. Vztah empatie a vybraných pomáhajících osobnostních dimenzí u studentů pomáhajících oborů. In: Sociálne procesy a osobnosť. Stará lesná. 2006.
Mlčák, Z. Vztah prosociálního chování, empatie a afiliace u studentů vybraných pomáhajících oborů. In: XXIV Psychologické dny. Olomouc: FF UP v Olomouci. 2006.
Mlčák, Z. Emergentní psychologie a krizová intervence. 2005.
Mlčák, Z. Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum: In: Levická, J., Balogová, B (Eds.). In: Sociália 2005. Trnava: Trnavská univerzita, 2005. Trnavská univerzita, 2005. s. 53-60. ISBN 978-80-89-236-459.
Mlčák, Z. Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum. In: Sociália 2005. Trnava. 2005.
Mlčák, Z. Hodnocení kompetencí sociálních pracovníků klienty.: In Mlčák, Z.(Ed): Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty.. In: Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 165-205. Spis FF OU, č. 158/2005. ISBN 80-7368-129-3.
Mlčák, Z. K problematice profesních kompetencí sociálních pracovníků: In: Sarmány Schuller, Bratská, M (Eds.). In: Psychológia pre život alebo ako je potrebná metanoia. 23. Psychologické dni - Zborník príspevkov. Dunajská Streda: Pelikán, 2005. Pelikán, 2005. s. 259-263. ISBN 80-967311-7-3.
Mlčák, Z. K problematice profesních kompetencí sociálních pracovníků. In: Psychológia pre život - alebo jako je potrebná metanoia. Bratislava. 2005.
Mlčák, Z. K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků. In: Sociální procesy a osobnost 2005. s. 269-281. ISBN 1211-8818.
Mlčák, Z. Kompetenční přístup a jeho aplikace v sociální práci.: In: Mlčák, Z.(Ed). Profesní kompetence a jejich hodnocení klienty.. In: Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 29-45. Spis FF OU č. 158/2005. ISBN 80-7368-129-3.
Mlčák, Z. Osobnost a profesní kompetence sociálních pracovníků. In: Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech - víceoborový přístup. Brno: FSS MU v Brně. 2005.
Mlčák, Z. Osobnost a profesní kompetence sociálních pracovníků. In: Vývoj a utváření osobnosti v sociálních kontextech - víceoborový přístup. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 90-98. ISBN 80-210-3804-7.
Mlčák, Z. Potenciální zdroje stresu v sociální práci a jejich zvládání.. Sociální práce - Sociálna práca. 2005, č. 3, s. 124-138. ISSN 1213-6204.
Mlčák, Z. a Slíva, K. Pracovní a životní spokojenost sociálních pracovníků a percepce rozvoje jejich profesních kompetencí: Kontakt. Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis Medico Socialis. 2005, roč. 7, č. 3-4, s. 305-313. ISSN 1212-4117.
Mlčák, Z. Pracovní a životní spokojenost sociálních pracovníků a percepce rozvoje jejich profesních kompetencí. In: Konference sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice: ČMPS. 2005.
Mlčák, Z. Profesní hodnoty v sociální práci: Mlčák, Z.(Ed): Profesní kompatence a jejich hodnocení klienty.. In: Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 81-94. ISBN 80-7368-129-3.
Mlčák, Z. Profesní kompetence sociálních pracovníků a hodnocení jejich významu. In: Sborník prací FF OU. Ostrava: FF OU, 2005. FF OU, 2005. s. 261-287. ISBN 80-7368-048-32.
Mlčák, Z. Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. 2005.
Mlčák, Z. Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. 300 s. ISBN 80-7368-129-3.
Mlčák, Z. Profesní kompetence vychovatelů a jejich diagnostika. In: Škola a zdraví 21. Brno: PdF a LF MU v Brně. 2005.
Mlčák, Z. Profesní schopnosti a dovednosti v sociální práci: Mlčák, Z.(Ed). Profesní kompetence a jejich hodnocení klienty. In: Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 61-80. ISBN 80-7368-129-3.
Mlčák, Z. Profesní vědomosti v sociální práci: Mlčák, Z. (Ed): Profesní kompetemce a jejich hodnocení klienty.. In: Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 47-60. ISBN 80-7368-129-3.
Mlčák, Z. Psychologie zdraví a nemoci. 2005.
Mlčák, Z. Stres v profesi vychovatelů: In: Heller, D., Procházková, J., Sobotková, I. (Eds.). In: Psychologické dny 2004. Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování. Acta Universitas Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. Univerzita Palackého, 2005. s. 1-7. ISBN 80-244-1059-1.
Mlčák, Z. Subjektivní bariéry efektivní sociální práce s klienty. In: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 59-66. ISBN 80-7042-690-X.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Suggestion of scientific project: In: Tarabek, P., Záškodný, P. (Eds). In: Brochure of Conference in Frankfurt am Main: Modern Science and Textbook Creation. Bratislava: Educational Publisher Didaktis, 2005. Educational Publisher Didaktis, 2005. s. 111-120. ISBN 80-85456-12-3.
Mlčák, Z. Vybrané systémy profesních kompetencí v sociální práci: Mlčák, Z.(Ed). Profesní kompatence a jejich hodnocení klienty. In: Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 101-136. Spis FF OU č. 158/2005. ISBN 80-7368-129-3.
Mlčák, Z. Výzkum hodnocení profesních kompetencí sociálních pracovníků: Mlčák, Z.(Ed). Profesní kompetence a jejich hodnocení klienty. In: Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 207-277. ISBN 80-7368-129-3.
Mlčák, Z. Výzkumné závěry: Mlčák,Z. (Ed) Profesní kompetence a jejich hodnocení klienty. In: Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 279-289. ISBN 80-7368-129-3.
Mlčák, Z. Altruistická motivace studentů sociální práce a jejich emocionální empatie: In: Tokárová, A., Kredátus, J., Frk, V. (Eds.). In: Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov: Grafotlač Prešov, 2004. Grafotlač Prešov, 2004. s. 717-725. ISBN 80-8068-425-1.
Mlčák, Z. Altruistická motivace studentů sociální práce a jejich emocionální empatie. In: Kvalita života a rovnosť príležitostí z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce. Prešov. 2004.
Mlčák, Z. Emergentní psychologie a krizová intervence. 2004.
Mlčák, Z. a Sotorníková, J. Motivace ke studiu sociální práce a úroveň emocionální empatie. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis . Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 165-176. ISBN 80-7042-646-2.
Mlčák, Z. Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících návykové látky. 2004.
Mlčák, Z. Profesní kompatence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. 2004.
Mlčák, Z. Psychologie zdraví a nemoci. 2004.
Mlčák, Z. Sborník prací FF OU. 2004.
Mlčák, Z. Stres a syndrom vyhaslosti v pomáhajících profesích. In: Psychologické poradenství v sociální práci II 2004 . Ostrava: FFOU, 2004. FFOU, 2004. s. 19-37. ISBN 80-7042-642-X.
Mlčák, Z. Stres v pomáhajících profesích. In: Konference psychologie zdraví. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost. 2004.
Mlčák, Z. Stres v profesi vychovatelů. In: Psychologické dny 2004. Olomouc: FF UP v Olomouci. 2004.
Mlčák, Z. Stresory a strategie jejich zvládání v profesi vychovatelů. In: Učitelé a zdraví 7. Brno: PdF MU v Brně. 2004.
Mlčák, Z. Stressors and strategies for coping with stress in profession of educators. In: Teachers and Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 91-120. ISBN 80-7315-093-X.
Mlčák, Z. Syndrom vyhaslosti v kontextu osobnostních dimenzí: In: Ruisel, Lupták, D., Falát, M. (Eds.). In: Sociální procesy a osobnosť 2004. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004. Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004. s. 322-334. ISBN 80-88910-16-1.
Mlčák, Z. Syndrom vyhaslosti v kontextu osobnostních dimenzí. In: Sociální procesy a osobnosť 2004. Stará Lesná. 2004.
Mlčák, Z. Týden v regionech. Agresivita spoertovních fanoušků [Televizní relace].. Česká televize. 2004.
Mlčák, Z. Týden v regionech. Agresivita sportovních fanoušků [Televizní relace].. ČT. 2004.
Mlčák, Z. Vybrané osobnostní dimenze a syndrom vyhaslosti v profesi sociálních pracovníků. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2004. s. 53-66. Psychologie. ISBN 80-7042-646-2.
Mlčák, Z. Základní psychologické aspekty sociální práce: afiliace, empatie a prosociální chování: Sborník prací FF OU. In: Sborník prací FF OU. Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 5-27. ISBN 80-7042-646-2.
Mlčák, Z. K problematice rozvoje vybraných profesních kompetencí studentů sociální práce. In: Pedagogická diagnostika 2003. Ostrava: PdF OU v Ostravě. 2003.
Mlčák, Z. Nondirektivní komunikace učitelů s výchovně problémovými dětmi a jejich rodiči. In: Pedagogická diagnostika 2003: Pedagogická diagnostika 2003 . Ostrava: PdF OU, 2003. PdF OU, 2003. s. 87-95. ISBN 80-7042-273-4.
Mlčák, Z. Nondirektivní komunikace učitelů s výchovně problémovými dětmi a jejich rodiči. In: Pedagogický diagnostika 2003. Ostrava: PdF OU v Ostravě. 2003.
Mlčák, Z. Obecná psychologie pro učitele odborných předmětů. 2003.
Mlčák, Z. Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. 2003.
Mlčák, Z. Sociální psychologie pro učitele odborných předmětů. 2003.
Mlčák, Z. Temperament, syndrom vyhaslosti a sociální opora u vybraných skupin sociálních pracovníků. In: Sociální procesy a osobnost: Sociální procesy a osobnost 2003 Pavlov. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. Psychologický ústav FF MU, 2003. s. 218-228. ISBN 80-86633-0908.
Mlčák, Z. Temperament, syndrom vyhaslosti a sociální opora u vybraných skupin sociálních pracovníků. In: Sociální procesy a osobnost 2003. Brno: Psychologický ústav FF MU Brno. 2003.
Mlčák, Z. Základy psychopatologie. 2003.
Mlčák, Z. Dobré ráno s ČT. Počasí a lidská psychika [Televizní relace].. Česká televize. 2002.
Mlčák, Z. K některým aspektům manželské spokojenosti. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 2002 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 147-161. ISBN 80-7042-600-4.
Mlčák, Z. Poradenství a sociální práce s osobami závislými na sektách.: In: Paulík, K.: Psychologické poradenství v sociální práci.. In: Psychologické poradenství v sociální práci 2002 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 134-137. ISBN 80-7042-615-2.
Mlčák, Z. Psychická krize a problematika jejího zvládání. In: Psychologické poradenství v sociální práci 2002 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 51-66. ISBN 80-7042-615-2.
Mlčák, Z. Psychická zátěž učitelů a sociálně suportivní chování ředitele školy. In: Učitelé a zdraví 4. Brno: PdF MU v Brně. 2002.
Mlčák, Z. Psychická zátěž učitelů a sociálně suportivní chování ředitele školy. In: Učitelé a zdraví 4 2002 . Brno: Pavel Křepela, 2002. Pavel Křepela, 2002. s. 27-37. ISBN 80-902653-9-4.
Mlčák, Z. Temperamentové dimenze osobnosti, syndrom vyhaslosti a sociální opora ve vybraných pomáhajících profesích. Kontakt. 2002, roč. 4, č. 6, s. 147-160. ISSN 1212-4117.
Mlčák, Z. Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizačních ústavech výchovy. 2001.
Mlčák, Z. Sociálně suportivní chován í ředitele školy jako významný moderátor psychivké zátěže učitelů. In: Pedagogická diagnostika 2001. Ostrava: PdF OU v Ostravě. 2001.
Mlčák, Z. Sociálně suportivní chování ředitele školy jako významný moderátor psychické zátěže učitelů. In: Pedagogická diagnostika 2001: Pedagogická diagnostika 2001 . Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 60-65. ISBN 80-7042-184-3.
Mlčák, Z. Sociálně suportivní chování ředitele školy jako významný moderátor psychické zátěže učitelů. In: Sborník referátů z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 2001 PdF Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 60-65. ISBN 80-7042-184-3.
Mlčák, Z. Funkční a dysfunkční rodina. In: Společenské minority a sociální práce. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2000. s. 7-36. skriptum. ISBN 80-7040-408-6.
Mlčák, Z. Funkční a dysfunkční rodina v systémovém pojetí. In: Záškodná, H. a kol.: Společenské minority a sociální práce. 2000.
Mlčák, Z. K některým výsledkům výzkumu psychické zátěže dětí ZŠ. In: Trenčianské psychologické dny: Zvládanie psychickej záťaže a stresu. 1999 Trenčiany. s. 42-47. ISBN 80-88842-31-X.
Mlčák, Z. K problematice diagnostiky rodinného prostředí. In: XXVIII. Ostravské dny dětí a dorostu. Rožnov pod Radhoštěm: Krajská hygienická stanice v Ostravě. 2000.
Mlčák, Z. K problematice diagnostiky rodinného prostředí. In: Ostravské dny dětí a dorostu: Sborník z konference s mezinárodní účastí XXVII. Ostravské dny dětí a dorostu Ostrava. Praha: Státní zdravotní ústav, 2000. Státní zdravotní ústav, 2000. s. 229-234. ISBN 80-7071-149-3.
Mlčák, Z. K problematice psychické zátěže učitelů. In: Učitelé a zdraví. Brno: PdF MU v Brně. 2000.
Mlčák, Z. K teoretickému paradigmatu psychické zátěže učitelů. Pedagogická orientace. 2000, č. 3, s. 12-24. ISSN 1211-4669.
Mlčák, Z. On Several Findings of Research into Psychological Stress among Primary School Children. In: Development of postgraduate courses in aplied social sciences . Athens: Media and Design, 2000. Media and Design, 2000. s. 53-59. ISBN 960-91177-3-2.
Mlčák, Z. Percepce rodiny u adolescentních chlapců s poruchami chování. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis . Ostrava: FF OU, 2000. FF OU, 2000. s. 105-113. ISBN 80-7042-564-4.
Mlčák, Z. Primary Family Environment Rating of Selected Problematic Adolescent Groups. In: Improvements to the Training of Graduates in Applied Social Sciences . Ostrava: FF OU, 2000. FF OU, 2000. s. 28-37. ISBN 80-70-42-551-2.
Mlčák, Z., Palatá, L. a Tomancová, A. Diagnostika rodinného prostředí adolescentů, nepublikovaná závěrečná výzkumná zpráva projektu FRVŠ. 1999.
Mlčák, Z. Dítě a současný svět. 1999.
Mlčák, Z. Fenomén úzkosti z hlediska hlubinné psychologie. In: S. Freud - poselství a inspirace. Ostrava: FF OU v Ostravě. 1999.
Mlčák, Z. a Paulík, K. Fenomén úzkosti z pohledu hlubinné psychologie. In: Sigmund Freud - poselství a inspirace . Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 81-87. ISBN 80-7042-552-0.
Mlčák, Z. K problematice nevládních institucí v České republice. Athénská univerzita. 1999.
Mlčák, Z. K problematice psychické zátěž dětí v základních školách. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis . Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 19-31. ISBN 80-7042-544-X.
Mlčák, Z. K teoretickému a výzkumnému paradigmatu psychické zátěže učitelů. In: Učitelé a zdraví 2 . Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 1999. Nakladatelství Pavel Křepela, 1999. s. 107-121. ISBN 80-902653-2-4.
Mlčák, Z. Ostravská univerzita zvýšila svou přestiž další konferencí. Svoboda. 1999, roč. 9, č. 12, s. 3-3. ISSN nemá.
Mlčák, Z. Primary family environment rating of selected problematic adolescent group: In: Paul. B. (Ed.). 1999.
Mlčák, Z. Primary Family Environment Rating of Selected Problematic Adolescent Groups. In: Development of Postgraduate Courses in Aplied Social Sciences . Athens: Media and Design DTP, 1999. Media and Design DTP, 1999. s. 42-54. ISBN 960-91177-0-8.
Mlčák, Z. Problematika psychické zátěže u dětí základní školy. In: Slovenské psychologické dny. Trenčín. 1999.
Mlčák, Z. Před 60 lety zemřel otec psychoanalýzy. Moravskoslezský den 24.9.1999. 1999, roč. 2, č. 9, s. 3-3. ISSN nemá.
Mlčák, Z. Psychická zátěž u dětí základní školy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1999. 194 s. ISBN 80-7042-543-1.
Mlčák, Z. Psychologické aspekty pracovní spokojensti učitelů. 1999.
Mlčák, Z. a Račáková, D. Report. S. Freud - poselství a inspirace [Televizní relace].. Česká televize. 1999.
Mlčák, Z. a Spisarová, S. S. Freud - poselství a inspirace. S. Freud -posleství a inspirace [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 1999.
Mlčák, Z. Sborník referátů z mezinárodního sympozia. 1999.
Mlčák, Z. Vybraná témata z psychologie pro učitele. 1999.
Mlčák, Z. Závěry z dlouhodobého výzkumu psychické zátěže dětí ZŠ. In: Pedagogická diagnostika ´99. Ostrava: PdF OU v ostravě. 1999.
Mlčák, Z. Závěry z dlouhodobého výzkumu psychické zátěže u dětí ZŠ. In: Pedagogická diagnostika '99 . Ostrava: PdF OU, 1999. PdF OU, 1999. s. 247-255. ISBN 80-7042-160-6.
Mlčák, Z. Algoritmus specifického modelu přijímacího řízení na FF OU. In: Pedagogická diagnostika '97: Sborník referátů z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika '97 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 1998. PdF OU, 1998. s. 327-329. ISBN 80-7042-126-6.
Mlčák, Z. K problematice psychické zátěže učitelů základních škol. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostravensis . Ostrava: FF OU, 1998. FF OU, 1998. s. 127-136. ISBN 80-7042-512-1.
Mlčák, Z. K problematice školní anxiety. In: Olomoucké psychologické dny. Olomouc: FF OU v Olomouci. 1998.
Mlčák, Z. K problematice školní anxiety. In: Psychologie pro třetí tisíciletí - . Českomoravská psychologická společnost, 1998. s. 44-44. ISBN nemá.
Mlčák, Z. Linka důvěry jako indikátor zdraví regionu. In: Olomoucké psychologické dny. Olomouc: FF UP v Olomouci. 1998.
Mlčák, Z., Paulík, K. a Záškodná, H. Přijímací řízení na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. 1998.
Mlčák, Z. Psychická zátěž u dětí základní školy. 1998.
Mlčák, Z. Psychická zátěž u učitelů velkoměstských a venkovských škol. In: Učitelé a zdraví 1 . Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 1998. Nakladatelství Pavel Křepela, 1998. s. 27-34. ISBN 80-902653-0-8.
Mlčák, Z. Sigmund Freud a jeho význam pro moderní psychologii. In: Sborník referátů z mezinárodního sympozia Ostrava. Ostrava: PdF OU, 1998. PdF OU, 1998. s. 75-77. ISBN 80-7042-148-7.
Mlčák, Z. Význam Sigmunda Freuda pro moderní psychologii. In: Mezinárodní sympozium. Ostrava: FdF OU v Ostravě. 1998.
Mlčák, Z. Algoritmus specifického modelu přijímacího řízení na FF OU a jeho základní validizace. In: Pedagogická diagnostika ˇ97. Ostrava: PdF OU v Ostravě. 1997.
Mlčák, Z. a Součková, S. Femina - magazín pro ženy. Přijímací řízení na české vysoké školy [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 1997.
Mlčák, Z. Postoje k sexualitě u středoškolské mládeže. In: 5. celostátní kongres k sexuální výchově: Sborník referátů 5. celostátního kongresu k sexuální výchově Praha. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu , 1997. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu , 1997. s. 46-48. ISBN nemá.
Mlčák, Z. Povodně mohou u lidí vyvolávat stresové poruchy. Svoboda 16.7.1997. 1997, roč. 7, č. 10, s. 4-4. ISSN nemá.
Mlčák, Z. Psychologický monitoring jako součást další přípravy vysokoškolských studentů. In: -: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - -. Ostrava: FF OU, 1997. FF OU, 1997. s. 99-104. ISBN 80-7042-469-9.
Mlčák, Z. a Spisarová, J. Radiokontakt. Současné manželství [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 1997.
Mlčák, Z. Selected Aspects of Crisis Phone Intervention in Ostrava, Czech Republic. In: Development of Postgraduate Courses in Applied Social Sciences - . Athens: University of Athens, 1997. University of Athens, 1997. s. 36-38. ISBN nemá.
Mlčák, Z. Využití psychologických metod ve specifickém modelu přijímacího řízení. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - . Ostrava: FF OU, 1997. FF OU, 1997. s. 121-128. ISBN 80-7042-469-9.
Mlčák, Z. Diagnostické využití dětské kresby v práci učitele. 1996.
Mlčák, Z. Dysfunkční rodina. Teoretické a diagnostické aspekty. 1996.
Mlčák, Z. a Součková, S. Femina - magazín pro ženy. Sexuální obtěžování [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 1996.
Mlčák, Z. Filozofické aspekty úzkosti. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis . Ostrava: OU, 1996. OU, 1996. s. 59-66. ISBN 80-7042-449-4.
Mlčák, Z. Ideální interpersonální chování učitele. In: Pedagogická diagnostika '95: Pedagogická diagnostika '95 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 1996. PdF OU, 1996. s. 50-54. ISBN 80-7042-106-1.
Mlčák, Z. Ideální interpersonální chování učitele. Pedagogická orientace. 1996, s. 48-53. ISSN nemá.
Mlčák, Z. K fenoménu psychické zátěže dětí základní školy. In: XXIV. Ostravské dny dětí a dorostu. Rožnov pod Radhoštěm: Krajská hygienická stanice v Ostravě. 1996.
Mlčák, Z. K problematice sexuality středoškolské mládeže. In: 4. kongres k sexuální výchově: Sborník referátů 4. kongresu k sexuální výchově - Praha. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 1996. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 1996. s. 41-43. ISBN nemá.
Mlčák, Z. K problematice sexuality středoškolské mládeže. In: Ostravské dny dětí a dorostu: Sborník z konference s mezinárodní účastí,Ostravské dny dětí a dorostu Ostrava. Ostrava: KHS, 1996. KHS, 1996. s. 195-197. ISBN nemá.
Mlčák, Z. K problematice sexuality středoškolské mládeže. In: 4- Kongres k sexuáoní výchově. Pardubice: Společnost pro plánované rodičovství a sexuální výchovu. 1996.
Mlčák, Z. K sexualitě studentů středních škol. In: 2. Celostátní konference Sexuální výchova na základních a středních školách. Hradec Králové: Společnost pro plánované rodičovství a sexuální výchovu. 1996.
Mlčák, Z. O budoucích učitelkách a sexu. Svoboda. 1996, roč. 6, č. 4, s. 3-3. ISSN nemá.
Mlčák, Z. Ostravská univerzita provedla sexuální výzkum budoucích učitelek. Zpravodaj Centrum. 1996, roč. 4, č. 9, s. 3-3. ISSN nemá.
Mlčák, Z. Pedagogicko-psychologický profil učitele sexuální výchovy. In: 4. Kongres k sexuální výchově. Pardubice: Společnost pro plánované rodičovství a sexuální výchovu. 1996.
Mlčák, Z. Preferované interpersonální chování učitele. Pedagogika. 1996, roč. 2, s. 152-155. ISSN 3330-3815.
Mlčák, Z. Před 140 lety se narodil geniální myslitel a tvůrce psychoanalýzy Sigmund Freud. For men 7.5.1996. 1996, s. 2-2. ISSN nemá.
Mlčák, Z. Psychiatr, jenž sexuální energii nazval libidem. Svoboda. 1996, roč. 6, č. 3, s. 5-5. ISSN nemá.
Mlčák, Z. S psychology na lince důvěry. Zpravodaj Centrum. 1996, roč. 4, č. 6, s. 4-4. ISSN nemá.
Mlčák, Z. Sexuální chování a prožívání studentů středních škol. In: XXIV Ostravské dny dětí a dorostu. Rožnov pod Radhoštěm: Krajská hygienická stanice v Ostravě. 1996.
Mlčák, Z. Vybrané kapitoly z psychologie manželství a rodiny. 1996.
Mlčák, Z. a Lipková, L. Diskrétně. Linka důvěry [Rozhlasová relace].. Helax. 1995.
Mlčák, Z. a Lipková, L. Diskrétně. Chorobné hráčství [Rozhlasová relace].. Helax. 1995.
Mlčák, Z. a Lipková, L. Diskrétně. SExuální výchova [Rozhlasová relace].. Helax. 1995.
Mlčák, Z. Fenomén školní anxiety. In: Pedagogicky seminář organizovaný ÚCRV při PdF OU: Sborník příspěvku z pedagogického semináře organizovaného ÚCRV při PdF OU Ostrava. Ostrava: OU, 1995. OU, 1995. s. 66-69. ISBN nemá.
Mlčák, Z. Ideální interpersonální chování učitele. In: Pedagogická diagnostika ´95. Ostrava: PdF OU Ostrava. 1995.
Mlčák, Z. Kapitoly z výchovy k manželství. 1995.
Mlčák, Z. Kritické pondělí. Moravskoslezský večerník. 1995, roč. 6, č. 4, s. 4-4. ISSN nemá.
Mlčák, Z. Podnikání jako stres a příčina manželského nesouladu?. World Invest magazín pro instituce, firmy a podnikatele. 1995, č. 1, s. 33-40. ISSN nemá.
Mlčák, Z. Psychologie školní třídy. Diagnostické aspekty. 1995.
Mlčák, Z., Petrov, M. a Bednářová, Š. Sex a studium. Sex a studium [Televizní relace].. Česká televize. 1995.
Mlčák, Z. Sexuální život studentek Ostravské univerzity. Planované rodičovství. 1995, roč. 4, s. 31-32. ISSN nemá.
Mlčák, Z. Sexuální život studentek Ostravské univerzity. In: 3. Celostátní konference k sexuální výchově. Pardubice: Společnost pro plánované rodičovství a sexuální výchovu. 1995.
Mlčák, Z. Sexuální život studentek OU. Československý NEIreport. 1995, roč. 6, č. 5, s. 15-15. ISSN nemá.
Mlčák, Z. Techniky efektivního rozhodování. World invest magazín pro instituce, firmy a podnikatele. 1995, roč. I, č. 1, s. 32-33.
Mlčák, Z. Výchova k manželství a rodičovství v učitelské přípravě na FF OU. In: Sexuální pedagogika a sexuální výchova jako součást vzdělávání budoucích učitelů. Hradec Králové: Společnost pro plánované rodičovství a sexuální výchovu. 1995.
Mlčák, Z. Analýza zdrojů psychické zátěže v profesi učitele. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis . Ostrava: OU, 1994. OU, 1994. s. 5-15. ISBN 80-7042-409-5.
Mlčák, Z. K některým zdrojům psychické zátěže v profesi učitele. In: Pedagogická diagnostika ´93: Pedagogická diagnostika ´93 Ostrava. Ostrava: PdFOU, 1994. PdFOU, 1994. s. 309-311. ISBN 80-7042074-X.
Mlčák, Z. Manželské poradenství. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství. 1994.
Mlčák, Z. Poradenství pro somaticky handicapované. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství. 1994.
Mlčák, Z. a Paulík, K. Psychická zátěž v učitelské profesi a některé její zdroje. Regionální revue. 1994, roč. 1, č. 3, s. 26-33. ISSN 1210-8340.
Mlčák, Z. Psychologie školní třídy. Teoretické problémy. 1994.
Mlčák, Z. a Dlabalová, E. Radiokontakt. Škola a stres II [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 1994.
Mlčák, Z. a Dlabalová, E. Radiokontakt. Škola a stres I [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 1994.
Mlčák, Z. Rodinná a partnerská problematika na Lince důvěry v Ostravě. In: XVIII. Olomoucké psychologické dny. Olomouc: FF OU Olomouc. 1994.
Mlčák, Z. a Fialová, I. Rodinné poradenství. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství. 1994.
Mlčák, Z. Autodiagnostické aspekty v práci učitele. In: Pedagogická diagnostika. Orlová: PdF OU Ostrava. 1993.
Mlčák, Z. Fenomén školní anxiety. In: XVII. Olomoucké psychologické dny. Olomouc: FF OU Olomouc. 1993.
Mlčák, Z. Nokturno pro osamělé srdce. Červená se Vám knihovna [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 1993.
Mlčák, Z. Anxieta v situacích experimentální školní zátěže. In: -: Sborník k 400. výročí narození J.A. Komenského - -. Ostrava: OU, 1992. OU, 1992. s. 172-196. ISBN 80-7042-061-8.
Mlčák, Z. Důsledky nerozvážnosti ve vztahu muže a ženy. 1992.
Mlčák, Z. K některým zdrojům psychické zátěže v profesi učitele. In: XVI. Olomoucké psychologické dny. Olomouc: FF UP Olomuoc. 1992.
Mlčák, Z. Konfliky v pedagogických sborech. 1992.
Mlčák, Z. a Součková, S. Linka důvěry. Linka důvěry [Televizní relace].. Kabel plus. 1992.
Mlčák, Z. O niektórych aspektach frustracji experimentalnej. Zeszyt nr. 16, Polka akademia nauk, Katowice. 1992, č. 4, s. 37-37. ISSN nemá.
Mlčák, Z. Nové formy studia. Moravskoslezský den. 1991, č. 3, s. 2-2. ISSN nemá.
Mlčák, Z. a Záškodná, H. Psychologické aspekty somatických postižení s trvalými následky. Praktický lékař. 1991, roč. 1, s. 413-415. ISSN 0032-6739.
Mlčák, Z. Zkušenosti s poradenskou prací pro studenty PF v Ostravě. 1991.
Mlčák, Z. Lehká mozková dysfunkce u dětí. Zdraví. 1990, roč. 11, s. 21-21.
Mlčák, Z., Paulík, K. a Záškodná, H. Návrh nového systému přijímacího řízení na PF v Ostravě: Závěrečná zpráva fakultního výzkumného úkolu. 1990.
Mlčák, Z. Potřeba úspěšného výkonu ve výchově a vzdělávání. Vchovávatel. 1990, roč. 35, s. 89-91.
Mlčák, Z. Anamnéza. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie. 1989.
Mlčák, Z. Dětská kresba. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie. 1989.
Mlčák, Z. K některým aspektům experimentální frustrace u dětí. In: Sborník XV. OLomouckých psychologických dnů. Olomouc: ČMPS, 1989. ČMPS, 1989. s. 89-91.
Mlčák, Z. K problematice psychické zátěže u dětí. In: XV. Olomoucké psychologické dny. Olomouc: FF UP v Olopmouci. 1989.
Mlčák, Z. Školní připravenost. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie. 1989.
Mlčák, Z. Psychická zátěž v závislosti na některých osobnostních dimenzích a jejich diagnostika v procesu adaptace dětí základní školy. 1987.


AutorNázev práceTypRok
Fehérová IvanaProblematika dobrovolnictví jako specifické formy prosociálního chovánídisertační 2013 
Pečtová MichaelaProsociální aspekty dobrovolnictví u adolescentní mládežedisertační 2011 
Čikasová KláraNázory žáků středních škol na výuku psychologiediplomová  
Grygarová MarkétaVztahy mezi dimenzemi prosociální osobnosti a rodinného prostředídiplomová 2018 
Nečekalová KláraPreferované osobnostní charakteristiky psychologůdiplomová 2017 
Antlová AnnaPrezentace domácího násilí v českých médiíchdiplomová 2015 
Milatová AndreaZměny stravovacích návyků ve stářídiplomová 2015 
Tobola KamilZtráta zaměstnání jako zátěždiplomová 2015 
Motyková ZdeňkaProblematika motivace dobrovolnických aktivitdiplomová 2014 
Antal MartinVztah spirituality a aspekty prosociálního chování u sociálních pracovníkůdiplomová 2013 
Vaňková SylvieHodnotová orientace u dobrovolníkůdiplomová 2013 
Šamajová JanaDobrovolnictví v kontextu aspektů humanistické psychologiediplomová 2012 
Šebestová VeronikaNěkteré osobnostní předpoklady u dobrovolníků pracujících s mládežídiplomová 2012 
Jochová MichaelaProsociální chování a jeho motivace u budoucích zdravotních sesterdiplomová 2011 
Klanicová TerezaProsociální aspekty osobnosti u dobrovolníkůdiplomová 2011 
Smitalová LucieProsociální orientace studentů středních školdiplomová 2011 
Vojvodíková ŠárkaProsociální aspekty chování u středoškolských studentů vybraných oborůdiplomová 2011 
Volná RadkaOsobnost dobrovolníka v kontextu prosociálního chovánídiplomová 2011 
Butulová BronislavaEmpatie a altruismus u pomáhajících oborůdiplomová 2010 
Marenčák JakubEmpatie a prosociální chování u studentů středních školdiplomová 2010 
Kozubová JanaZdroje syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníkůdiplomová 2009 
Stwiertniová NaděždaStres a syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníkůdiplomová 2009 
Vítková EmanuelaPsychická zátěž a její zvládání u adolescentní mládežediplomová 2009 
Dlouhá PetraStres, syndrom vyhořen a empatie v pomáhajících profesíchdiplomová 2008 
Kozelková IvanaProsociální chování a empatie u adolescentů s poruchami chovánídiplomová 2008 
Ondroušková KateřinaÚzkost a empatie u adolescentní mládežediplomová 2008 
Pietrzalová DanaProblematika syndromu vyhoření a empatie u sociálních pracovníkůdiplomová 2008 
Repová HanaEmpatie a syndrom vyhoření u sociálních pracovníkůdiplomová 2008 
Sácký VladimírPsychická krize v adolescenci se zřetelem k dysfunkci rodinydiplomová 2008 
Špryňarová PetraZvládání stresu u pracovníků paliativní péčediplomová 2008 
Štěpánová VeronikaProblematika prosociálního chování u vysokoškolských studentů pomáhajících oborůdiplomová 2008 
Čapková MichaelaStres a syndrom vyhoření v profesi sociálních pracovníkůdiplomová 2007 
Kacerovská JanaExistenciální frustrace a kvalita života u seniorů diplomová 2007 
Kormanová AnnaAnalýza občanského poradenstvídiplomová 2007 
Šindelková JiřinaKvalita života klientů Azylových domů pro matky s dětmidiplomová 2007 
Školová JanaSkupinová terapie drogově závislýchdiplomová 2007 
Šuláková PavlaExistenciální frustrace osob s alkoholovou závislostídiplomová 2007 
Vranková HanaK některým osobnostním předpokladům sociálních pracovníkůdiplomová 2007 
Chalupová RomanaEfektivita sociálně psychologického výcviku studentů sociální prácediplomová 2006 
Krasulová RenataProfesní kompetence sociálních pracovníkůdiplomová 2006 
Mičaníková PavlaProblematika stresu v pomáhajících profesíchdiplomová 2006 
Šafrová SilvieProblematika pracovního stresu u zdravotnických pracovníkůdiplomová 2006 
Vekrbauerová AlenaProblematika stresu u pomáhajících profesí se zaměřením na povolání učitele ve zdravotnickém školstvídiplomová 2006 
Čočková GabrielaOsobnost sociálního pracovníka a jeho profesní uplatněnídiplomová 2005 
Mašková LudmilaProfesní kompetence sociálních pracovníků a jejich diagnostikadiplomová 2005 
Nytrová LucieProblematika profesních kompetencí sociálních pracovníkůdiplomová 2005 
Papavasiliová EleniStres v rodině a možnosti jeho zvládánídiplomová 2005 
Putniořová KateřinaProblematika osobnosti sociálního pracovníka a jeho profesediplomová 2005 
Sotorníková JiřinaOsobnostní předpoklady budoucích sociálních pracovníků pro jejich profesidiplomová 2005 
Životská LudmilaKlient a jeho percepce úspěšnosti sociálního pracovníkadiplomová 2005 
Boraková VeronikaProsociální osobnost u středoškolské mládežebakalářská  
Görlichová BarboraEmoční inteligence a prosociální osobnostbakalářská 2018 
Karasová AnetaTriangulační teorie lásky a úroveň partnerské spokojenostibakalářská 2018 
Mazochová NelaTělesné sebepojetí a životní spokojenost mladých ženbakalářská 2018 
Novák JiříVýkonová motivace a učební styly vysokoškolských studentůbakalářská 2018 
Pokludová AnetaVztah mezi rodinným prostředím a vybranými aspekty osobnosti u studentů psychologiebakalářská 2018 
Smolková GabrielaPsychická zátěž při studiu psychologiebakalářská 2018 
Strakošová AdélaProblematika životního smyslu a hodnotové orientace u vysokoškolských studentůbakalářská 2018 
Wenclová NikolaVztah mezi dimenzemi šestifaktorového a prosociálního modelu osobnostibakalářská 2018 
Cabák DanielVybrané osobnostní dimenze studentů uměleckých a technických oborůbakalářská 2017 
Dudová AnetaVliv rodinného prostředí na spokojenost s volbou partnerabakalářská 2017 
Kotačka TomášPostoje učitelů k vybraným pozitivním a negativním aspektům učitelské profesebakalářská 2017 
Minková KateřinaVybrané osobnostní charakteristiky dárců krvebakalářská 2017 
Šodková SandraVztah vybraných osobnostních charakteristik a rizikového sexuálního chováníbakalářská 2017 
Grygarová MarkétaPozitiva a negativa učitelské profesebakalářská 2016 
Hejňáková TerezaVztah mezi sebehodnocením a preferovanými strategiemi zvládáníbakalářská 2016 
Sácký VladimírTeoretické a diagnostické aspekty narcismu a machiavelismubakalářská 2016 
Šimečková TerezaStyl rodinné výchovy a volba strategií zvládání stresu u dospívajícíchbakalářská 2016 
Rečka KarelPsychologická charakteristika narcistické osobnostibakalářská 2015 
Russková JanaPsychická krize u středoškolské mládežebakalářská 2015 
Štencel MarekVztah mezi časovou perspektivou a životní spokojenostíbakalářská 2015 
Valtr LukášSpokojenost seniorů se službami v domově seniorůbakalářská 2015 
Wojnarová DianaSociální percepce osobnosti učitele jejich žákybakalářská 2015 
Budová MartinaProblematika šikany u dětí základní školybakalářská 2014 
Chylíková KristýnaProblematika adaptace seniorů v kolektivních zařízeníchbakalářská 2014 
Czerniková VeronikaSmysl života ve stáříbakalářská 2014 
Gasmanová KateřinaDobrovolnictví v Evropě a v České republicebakalářská 2014 
Hruschková KateřinaOsobnostní charakteristiky učitele preferované budoucími pedagogy.bakalářská 2014 
Němec DavidDobrovolnictví a jeho prediktorybakalářská 2014 
Plechová MartinaMožnosti využitia sociometrie k diagnostike agresívneho chovania v školskom prostredíbakalářská 2014 
Podžorský PavelProsociální chování a machiavelismusbakalářská 2014 
Prokopová ZuzanaPsychologické aspekty nesezdaného soužitíbakalářská 2014 
Sedláčková JanaObsahová analýza činnosti školního psychologabakalářská 2014 
Mojová NikolaMožnosti využití canisterapie v sociálních službáchbakalářská 2013 
Pelcová VeronikaProsociální chování a smysl životabakalářská 2013 
Unzeitigová AnetaHodnotová orientace, víra ve spravedlivý svět a narcismus u studentů vysokých školbakalářská 2013 
Benová BarboraPostoje univerzitních studentů k dobrovolnictvíbakalářská 2012 
Byrtusová BlankaStruktura dobrovolnických aktivit zaměřených na canisterapii.bakalářská 2012 
Grunt MatějSkupinová receptivní muzikoterapie u psychotických klientůbakalářská 2012 
Kroupa OndřejPříčiny a prevence drogové závislostibakalářská 2012 
Bartoňová EvaPsychologická problematika domácího násilíbakalářská 2011 
Čechovská KateřinaProblematika prosociálního chování u drogově závislýchbakalářská 2011 
Glumbíková KateřinaPsychologická problematika poruch příjmu potravy se zaměřením na rodinné prostředíbakalářská 2011 
Mžyková KristýnaPsychologická problematika obsedantně kompulzivní poruchybakalářská 2011 
Huňka JiříProblematika stresu a syndromu vyhoření v sociální prácibakalářská 2010 
Oplová EvaOntogenetické aspekty empatiebakalářská 2010 
Orlická JanaVztah empatie u adolescentů a jejich rodičůbakalářská 2010 
Slezáková LucieOntogenetické aspekty genderové problematikybakalářská 2010 
Šumná VeronikaEmpatie a možnosti jejího rozvojebakalářská 2010 
Antal MartinVztah religiozity a prosociálního chování u vysokoškolských studentůbakalářská 2009 
Jochová MichaelaInterkulturní kompetence jako klíčová kvalifikace sociálního pracovníkabakalářská 2009 
Klanicová TerezaStres a syndrom vyhoření v sociální prácibakalářská 2009 
Smitalová LucieProsociální chování u budoucích sociálních pracovníkůbakalářská 2009 
Volná RadkaEmpatie a altruismus u studentů vychovatelstvíbakalářská 2009 
Holaňová BarboraMotivace výkonu a empatie u dospívajícíchbakalářská 2008 
Ondrušková MichaelaKvalita života studentů sociální prácebakalářská 2008 
Butulová BronislavaProsociální tendence a empatie u studentů pomáhajících oborůbakalářská 2007 
Vrbová RadkaProsociální chování, empatie a vybrané osobnostní dimenzebakalářská 2007 
Čmielová MartinaAnalýza procesu pomáhání a jeho determinantbakalářská 2005 
Fichnová PetraEfektivita procesu pomáhání v sociální prácibakalářská 2005 
Kosťuková VendulaCharakteristika pomáhání v sociální prácibakalářská 2005 
Kunčická GabrielaProblematika agrese a šikany v základních školáchbakalářská 2005 
Masopustová ŠárkaPsychologické aspekty procesu pomáháníbakalářská 2005 


Relevantní osobnostní charakteristiky studentů psychologie
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Prosociální chování a jeho osobnostní aspekty v kontextu dobrovolnictví
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Osobnostní aspekty prosociálního chování u adolescentů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Prosociální chování a jeho vazby na altruismus, afilaci a empatie
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2003 - 12/2005
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub