Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Zdeněk Mlčák


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 414, budova DM
funkce:
obor činnosti:sociální psychologie, psychologie osobnosti, krizová intervence, psychoterapie, psychická zátěž, prosociální chování
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1950
e-mail:
osobní WWW stránka:http://ff.osu.cz/kps/index.php?id=3701Nenalezen žádný záznam.Dimenze šestifaktorového a prosociálního modelu osobnosti
Zdeněk Mlčák, Nikol Wenclová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Vztah přívětivosti adolescentů a jejich rodičů v závislosti na genderu
Zdeněk Mlčák, Grygarová Markéta
Rok: 2019
stať ve sborníku

Psychologické aspekty pomáhání 2018
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Ivana Poledňová, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Empatie jako prediktor sebetranscendence
Zdeněk Mlčák
Rok: 2017
stať ve sborníku

Prosociální osobnost a hodnotová preference u dárců krve
Zdeněk Mlčák, Kateřina Minková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Vybrané motivační charakteristiky studentů psychologie
Zdeněk Mlčák, Daniel Cabák, Klára Nečekalová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Dárcovství krve a dimenze pětifaktorového modelu osobnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2016
stať ve sborníku

Emocionální inteligence a prosociální chování v dispozičním paradigmatu
Zdeněk Mlčák, Klára Nečekalová, Daniel Cabák
Rok: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Preferované charakteristiky psychologů
Zdeněk Mlčák, Daniel Cabák, Klára Nečekalová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Přívětivost a prosociální osobnost
Zdeněk Mlčák
Rok: 2016
stať ve sborníku

Psychologické aspekty pomáhání 2016
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš, Maria Vašutová ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Teoretické a empirické aspekty prosociální osobnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2016
stať ve sborníku

Dárcovství jako projev sociální odpovědnosti
Helena Záškodná , Zdeněk Mlčák
Rok: 2015
stať ve sborníku

K některým výsledkům osobnosti dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2015
stať ve sborníku

K problematice hodnotové orientace dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Rok: 2015
stať ve sborníku

Motivation to short-term volunteering helping and prosocial personality dispositions
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2015, Didaktis
kapitola v odborné knize

Hodnotová preference a dobrovolnické pomáhání
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2014
stať ve sborníku

Mezinárodní vědecká konference Psychologické aspekty pomáhání 2014
Zdeněk Mlčák
Rok: 2014, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Pojetí pracovní angažovanosti v současné psychologii práce a organizace.
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prosocial traits and tendencies of volunteers by genders
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prosociální dimenze osobnosti u dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2014
stať ve sborníku

Psychologické aspekty pomáhání
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Viktória Kopuničová, Jan Sebastian Novotný, Anna Schneiderová, Maria Vašutová, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Selected prosocial constructs in the context of volunteerism
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2014
stať ve sborníku

Motivace, intenzita a trvání dobrovolnické aktivity.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2013, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

The Big Five and prosocial personality aspects
Zdeněk Mlčák
Rok: 2013
stať ve sborníku

The differences of the personality features and of the motivations for volunteering
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák, J. Šimek
Rok: 2013
stať ve sborníku

3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/14 (OEDM-SERM 2013/2014).
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Big Five personality Traits, prosocial behavior and empathy in high school and university students
Zdeněk Mlčák
Rok: 2012
ostatní

Pojetí prosociální osobnosti v současné psychologii.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2012
stať ve sborníku

Prosociální osobnost v kontextu dobrovolnictví
Zdeněk Mlčák
Rok: 2012
stať ve sborníku

Prosociální osobnost v kontextu dobrovolnictví
Zdeněk Mlčák
Rok: 2012
ostatní

Emergentní psychologie a krizová intervence. 2.vyd.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Některé výsledky výzkumu motivace k dobrovolnické činnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Michaela Pečtová
Rok: 2011, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Osobnostní aspekty prosociálního chování u adolescentů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Paulík, Karel: Psychologie lidské odolnosti
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prosociální aspekty osobnosti studentů středních a vysokých škol vzhledem k jejich pohlaví, studijní orientaci a dobrovolnické zkušenosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Psychological issues of volunteering in the context of school education
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Psychologie zdraví a nemoci. 2. vyd.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Research of personality aspects of prosocial behavior. Outline of the present state of the analysed problem
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2011, Didaktis
kapitola v odborné knize

Teoretická problematika přijímání pomoci
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Teoretické a empirické aspekty motivace k dobrovolnické činnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vybrané osobnostní aspekty u středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností
Zdeněk Mlčák, Ivana Půlpánová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vyhledávání pomoci jako psychologický problém
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Empatie u vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Pětifaktorový model a empatické tendence u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Pětifaktorový model osobnosti a empatické tendence u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pětifaktorový model osobnosti, prosociální chování a empatie u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Prosociální aspekty osobnosti studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Prosociální třída
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prosociální třída jako nezbytná podmínka efektivní etické výchovy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Psychologická problematika dobrovolnictví v kontextu školní výchovy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teoretické problémy konceptualizace empatie v sociální a vývojové psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Vybrané aspekty motivace k dobrovolnictví
Ivana Půlpánová, Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vybrané osobnostní aspekty prosociálního chování u českých studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vybrané osobnostní aspekty u středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
stať ve sborníku

K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
stať ve sborníku

Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2009, Triton
odborná kniha

Poznámky ke konceptualizaci empatie v současné psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
stať ve sborníku

Prosociální chování a jeho rozvíjení u pomáhajících profesí
Helena Záškodná, Alina Kubicová, Zdeněk Mlčák
Rok: 2009, Algoritmus
odborná kniha

Stres a syndrom vyhoření v práci sestry
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The structural personality aspects and relationships to prosocial tendencies and empathy in students of helping proffesions
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2009, Didaktis
kapitola v odborné knize

Vybrané osobnostní aspekty prosociálního chování u českých studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Altruistic motivation, empathy and affiliation
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2008, Educational & Didactic Communication
kapitola v odborné knize

Analysis of relationships between prosocial tendencies, empathy and five factor personality model in student of helping proffesions
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2008, STUD PSYCHOL
článek v odborném periodiku

Empatie a syndrom vyhoření u hospicových sester a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Empatie u vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
stať ve sborníku

K problému konceptualizace empatie v současné vývojové a sociální psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
stať ve sborníku

K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strukturální aspekty osobnosti, prosociální chování, empatie a afiliace u studentů pomáhajích a technických oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Terapeutická empatie v cyklickém pojetí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Altruistic behavior and the potential of its development in the environment of present-day Czech schools
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Altruistické jednání a možnosti jeho rozvoje v podmínkách současné české školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Altruistické jednání a možnosti jeho rozvoje v podmínkách současné české školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Analýza vztahu mezi prosociálními tendencemi, empatií a pětifaktorovým modelem osobnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Empatie a syndrom vyhoření u hospicových sester a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice empatie a jejího výzkumu
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

K problematice empatie a jejího výzkumu
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice empatie a jejího výzkumu u vysokoškolských studentek
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice empatie a jejího výzkumu u vysokoškolských studentek
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prosociální chování a altruismus v nouzové situaci
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007, Kontakt
článek v odborném periodiku

Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sociální kompetence I. Vybrané aspekty psychologie osobnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální kompetence II. Vybrané aspekty sociální psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Syndrom vyhoření u vybraných zdravotnických profesí
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2006
stať ve sborníku

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2006
stať ve sborníku

Analýza vztahu mezi prosociálními tendencemi, empatií a pětifaktorovým modelem osobnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2006, Kontakt
článek v odborném periodiku

Hodnocení soustavy praktických kompetencí vedoucími a řadovými pracovníky sociálně-právní ochrany dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
stať ve sborníku

K pojetí klienta v sociální práci: manažerismus nebo humanistický přístup?
Zdeněk Mlčák, Alina Kubicová
Rok: 2006
stať ve sborníku

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
stať ve sborníku

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New ways and means of scietific communication - interdisciplinary web conference.
Zdeněk Mlčák, P. Tarábek, Helena Záškodná, P. Záškodný
Rok: 2006, Educational Publisher Didaktis
kapitola v odborné knize

Profesní kompetence vychovatelů a jejich hodnocení
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
stať ve sborníku

Prosociální chování, altruismus, empatie, afiliace a současná česká škola
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologie zdraví a kvalita života
Zdeněk Mlčák, B. Koukola, J. Mareš
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vztah empatie a vybraných pomáhajících osobnostních dimenzí u studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah prosociálního chování, empatie a afiliace u studentů vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emergentní psychologie a krizová intervence
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Hodnocení kompetencí sociálních pracovníků klienty.
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

K problematice profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

K problematice profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kompetenční přístup a jeho aplikace v sociální práci.
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Osobnost a profesní kompetence sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Osobnost a profesní kompetence sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potenciální zdroje stresu v sociální práci a jejich zvládání.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, Sociální práce - Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Pracovní a životní spokojenost sociálních pracovníků a percepce rozvoje jejich profesních kompetencí
Zdeněk Mlčák, Karel Slíva
Rok: 2005, Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis Medico Socialis
článek v odborném periodiku

Pracovní a životní spokojenost sociálních pracovníků a percepce rozvoje jejich profesních kompetencí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní hodnoty v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Profesní kompetence sociálních pracovníků a hodnocení jejich významu
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
odborná kniha

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Profesní kompetence vychovatelů a jejich diagnostika
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní schopnosti a dovednosti v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Profesní vědomosti v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Psychologie zdraví a nemoci
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Stres v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Subjektivní bariéry efektivní sociální práce s klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Suggestion of scientific project
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vybrané systémy profesních kompetencí v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Výzkum hodnocení profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Výzkumné závěry
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Altruistická motivace studentů sociální práce a jejich emocionální empatie
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
stať ve sborníku

Altruistická motivace studentů sociální práce a jejich emocionální empatie
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emergentní psychologie a krizová intervence
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Motivace ke studiu sociální práce a úroveň emocionální empatie
Zdeněk Mlčák, Jiřina Sotorníková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících návykové látky
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná, Maria Vašutová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesní kompatence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Psychologie zdraví a nemoci
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sborník prací FF OU
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Stres a syndrom vyhaslosti v pomáhajících profesích
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
stať ve sborníku

Stres v pomáhajících profesích
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stres v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stresory a strategie jejich zvládání v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stressors and strategies for coping with stress in profession of educators
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Syndrom vyhaslosti v kontextu osobnostních dimenzí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
stať ve sborníku

Syndrom vyhaslosti v kontextu osobnostních dimenzí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týden v regionech
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Týden v regionech
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Vybrané osobnostní dimenze a syndrom vyhaslosti v profesi sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004, FF OU
kapitola v odborné knize

Základní psychologické aspekty sociální práce: afiliace, empatie a prosociální chování
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
stať ve sborníku

K problematice rozvoje vybraných profesních kompetencí studentů sociální práce
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nondirektivní komunikace učitelů s výchovně problémovými dětmi a jejich rodiči
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nondirektivní komunikace učitelů s výchovně problémovými dětmi a jejich rodiči
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
stať ve sborníku

Obecná psychologie pro učitele odborných předmětů
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociální psychologie pro učitele odborných předmětů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Temperament, syndrom vyhaslosti a sociální opora u vybraných skupin sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Temperament, syndrom vyhaslosti a sociální opora u vybraných skupin sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
stať ve sborníku

Základy psychopatologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dobré ráno s ČT
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
rozhlasové a televizní relace

K některým aspektům manželské spokojenosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Poradenství a sociální práce s osobami závislými na sektách.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Psychická krize a problematika jejího zvládání
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Psychická zátěž učitelů a sociálně suportivní chování ředitele školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychická zátěž učitelů a sociálně suportivní chování ředitele školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Temperamentové dimenze osobnosti, syndrom vyhaslosti a sociální opora ve vybraných pomáhajících profesích
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002, Kontakt
článek v odborném periodiku

Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizačních ústavech výchovy
Zdeněk Mlčák, Julius Sekera
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociálně suportivní chován í ředitele školy jako významný moderátor psychivké zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociálně suportivní chování ředitele školy jako významný moderátor psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2001
stať ve sborníku

Sociálně suportivní chování ředitele školy jako významný moderátor psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2001
stať ve sborníku

Funkční a dysfunkční rodina
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
kapitola v odborné knize

Funkční a dysfunkční rodina v systémovém pojetí. In: Záškodná, H. a kol.: Společenské minority a sociální práce
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K některým výsledkům výzkumu psychické zátěže dětí ZŠ
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
stať ve sborníku

K problematice diagnostiky rodinného prostředí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice diagnostiky rodinného prostředí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
stať ve sborníku

K problematice psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K teoretickému paradigmatu psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

On Several Findings of Research into Psychological Stress among Primary School Children
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
stať ve sborníku

Percepce rodiny u adolescentních chlapců s poruchami chování
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
stať ve sborníku

Primary Family Environment Rating of Selected Problematic Adolescent Groups
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
stať ve sborníku

Diagnostika rodinného prostředí adolescentů, nepublikovaná závěrečná výzkumná zpráva projektu FRVŠ
Zdeněk Mlčák, Linda Palatá, A. Tomancová
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dítě a současný svět
Zdeněk Mlčák, M. Prokešová
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomén úzkosti z hlediska hlubinné psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén úzkosti z pohledu hlubinné psychologie
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Rok: 1999
stať ve sborníku

K problematice nevládních institucí v České republice
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice psychické zátěž dětí v základních školách
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
stať ve sborníku

K teoretickému a výzkumnému paradigmatu psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
stať ve sborníku

Ostravská univerzita zvýšila svou přestiž další konferencí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999, Svoboda
článek v odborném periodiku

Primary family environment rating of selected problematic adolescent group
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Primary Family Environment Rating of Selected Problematic Adolescent Groups
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
stať ve sborníku

Problematika psychické zátěže u dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Před 60 lety zemřel otec psychoanalýzy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999, Moravskoslezský den 24.9.1999
článek v odborném periodiku

Psychická zátěž u dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Psychologické aspekty pracovní spokojensti učitelů
Zdeněk Mlčák, Jan Vrak, Karel Paulík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Report
Zdeněk Mlčák, D. Račáková
Rok: 1999
rozhlasové a televizní relace

S. Freud - poselství a inspirace
Zdeněk Mlčák, S. Spisarová
Rok: 1999
rozhlasové a televizní relace

Sborník referátů z mezinárodního sympozia
Zdeněk Mlčák, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybraná témata z psychologie pro učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Závěry z dlouhodobého výzkumu psychické zátěže dětí ZŠ
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěry z dlouhodobého výzkumu psychické zátěže u dětí ZŠ
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
stať ve sborníku

Algoritmus specifického modelu přijímacího řízení na FF OU
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
stať ve sborníku

K problematice psychické zátěže učitelů základních škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
stať ve sborníku

K problematice školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
stať ve sborníku

Linka důvěry jako indikátor zdraví regionu
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přijímací řízení na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Psychická zátěž u dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Psychická zátěž u učitelů velkoměstských a venkovských škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
stať ve sborníku

Sigmund Freud a jeho význam pro moderní psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
stať ve sborníku

Význam Sigmunda Freuda pro moderní psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Algoritmus specifického modelu přijímacího řízení na FF OU a jeho základní validizace
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Femina - magazín pro ženy
Zdeněk Mlčák, S. Součková
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Postoje k sexualitě u středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
stať ve sborníku

Povodně mohou u lidí vyvolávat stresové poruchy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997, Svoboda 16.7.1997
článek v odborném periodiku

Psychologický monitoring jako součást další přípravy vysokoškolských studentů
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
stať ve sborníku

Radiokontakt
Zdeněk Mlčák, J. Spisarová
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Selected Aspects of Crisis Phone Intervention in Ostrava, Czech Republic
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
stať ve sborníku

Využití psychologických metod ve specifickém modelu přijímacího řízení
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
stať ve sborníku

Diagnostické využití dětské kresby v práci učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dysfunkční rodina. Teoretické a diagnostické aspekty
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Femina - magazín pro ženy
Zdeněk Mlčák, S. Součková
Rok: 1996
rozhlasové a televizní relace

Filozofické aspekty úzkosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
stať ve sborníku

Ideální interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
stať ve sborníku

Ideální interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

K fenoménu psychické zátěže dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
stať ve sborníku

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
stať ve sborníku

K sexualitě studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O budoucích učitelkách a sexu
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Svoboda
článek v odborném periodiku

Ostravská univerzita provedla sexuální výzkum budoucích učitelek
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Zpravodaj Centrum
článek v odborném periodiku

Pedagogicko-psychologický profil učitele sexuální výchovy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preferované interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Před 140 lety se narodil geniální myslitel a tvůrce psychoanalýzy Sigmund Freud
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, For men 7.5.1996
článek v odborném periodiku

Psychiatr, jenž sexuální energii nazval libidem
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Svoboda
článek v odborném periodiku

S psychology na lince důvěry
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Zpravodaj Centrum
článek v odborném periodiku

Sexuální chování a prožívání studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané kapitoly z psychologie manželství a rodiny
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diskrétně
Zdeněk Mlčák, L. Lipková
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Diskrétně
Zdeněk Mlčák, L. Lipková
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Diskrétně
Zdeněk Mlčák, L. Lipková
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Fenomén školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
stať ve sborníku

Ideální interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kapitoly z výchovy k manželství
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kritické pondělí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, Moravskoslezský večerník
článek v odborném periodiku

Podnikání jako stres a příčina manželského nesouladu?
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, World Invest magazín pro instituce, firmy a podnikatele
článek v odborném periodiku

Psychologie školní třídy. Diagnostické aspekty
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sex a studium
Zdeněk Mlčák, M. Petrov, Š. Bednářová
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Sexuální život studentek Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexuální život studentek Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, Planované rodičovství
článek v odborném periodiku

Sexuální život studentek OU
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, Československý NEIreport
článek v odborném periodiku

Techniky efektivního rozhodování
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, World invest magazín pro instituce, firmy a podnikatele
článek v odborném periodiku

Výchova k manželství a rodičovství v učitelské přípravě na FF OU
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza zdrojů psychické zátěže v profesi učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1994
stať ve sborníku

K některým zdrojům psychické zátěže v profesi učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1994
stať ve sborníku

Manželské poradenství. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Zdeněk Mlčák
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poradenství pro somaticky handicapované. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Zdeněk Mlčák
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychická zátěž v učitelské profesi a některé její zdroje
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Rok: 1994, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Psychologie školní třídy. Teoretické problémy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Radiokontakt
Zdeněk Mlčák, E. Dlabalová
Rok: 1994
rozhlasové a televizní relace

Radiokontakt
Zdeněk Mlčák, E. Dlabalová
Rok: 1994
rozhlasové a televizní relace

Rodinná a partnerská problematika na Lince důvěry v Ostravě
Zdeněk Mlčák
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rodinné poradenství. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Zdeněk Mlčák, Ivana Fialová
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Autodiagnostické aspekty v práci učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nokturno pro osamělé srdce
Zdeněk Mlčák
Rok: 1993
rozhlasové a televizní relace

Anxieta v situacích experimentální školní zátěže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1992
stať ve sborníku

Důsledky nerozvážnosti ve vztahu muže a ženy
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Oldřich Solanský
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

K některým zdrojům psychické zátěže v profesi učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konfliky v pedagogických sborech
Zdeněk Mlčák, Julius Sekera
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Linka důvěry
Zdeněk Mlčák, S. Součková
Rok: 1992
rozhlasové a televizní relace

O niektórych aspektach frustracji experimentalnej
Zdeněk Mlčák
Rok: 1992, Zeszyt nr. 16, Polka akademia nauk, Katowice
článek v odborném periodiku

Nové formy studia
Zdeněk Mlčák
Rok: 1991, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Psychologické aspekty somatických postižení s trvalými následky
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 1991, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Zkušenosti s poradenskou prací pro studenty PF v Ostravě
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lehká mozková dysfunkce u dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1990, Zdraví
článek v odborném periodiku

Návrh nového systému přijímacího řízení na PF v Ostravě
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1990
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Potřeba úspěšného výkonu ve výchově a vzdělávání
Zdeněk Mlčák
Rok: 1990, Vchovávatel
článek v odborném periodiku

Anamnéza. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dětská kresba. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K některým aspektům experimentální frustrace u dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
stať ve sborníku

K problematice psychické zátěže u dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Školní připravenost. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychická zátěž v závislosti na některých osobnostních dimenzích a jejich diagnostika v procesu adaptace dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1987
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Fehérová IvanaProblematika dobrovolnictví jako specifické formy prosociálního chovánídisertační 2013 
Pečtová MichaelaProsociální aspekty dobrovolnictví u adolescentní mládežedisertační 2011 
Zemanová TerezaVztah životní a pracovní spokojenosti u učitelůdiplomová 2019 
Čikasová KláraNázory žáků středních škol na výuku psychologiediplomová 2018 
Grygarová MarkétaVztahy mezi dimenzemi prosociální osobnosti a rodinného prostředídiplomová 2018 
Nečekalová KláraPreferované osobnostní charakteristiky psychologůdiplomová 2017 
Antlová AnnaPrezentace domácího násilí v českých médiíchdiplomová 2015 
Milatová AndreaZměny stravovacích návyků ve stářídiplomová 2015 
Tobola KamilZtráta zaměstnání jako zátěždiplomová 2015 
Motyková ZdeňkaProblematika motivace dobrovolnických aktivitdiplomová 2014 
Antal MartinVztah spirituality a aspekty prosociálního chování u sociálních pracovníkůdiplomová 2013 
Vaňková SylvieHodnotová orientace u dobrovolníkůdiplomová 2013 
Šamajová JanaDobrovolnictví v kontextu aspektů humanistické psychologiediplomová 2012 
Šebestová VeronikaNěkteré osobnostní předpoklady u dobrovolníků pracujících s mládežídiplomová 2012 
Jochová MichaelaProsociální chování a jeho motivace u budoucích zdravotních sesterdiplomová 2011 
Klanicová TerezaProsociální aspekty osobnosti u dobrovolníkůdiplomová 2011 
Smitalová LucieProsociální orientace studentů středních školdiplomová 2011 
Vojvodíková ŠárkaProsociální aspekty chování u středoškolských studentů vybraných oborůdiplomová 2011 
Volná RadkaOsobnost dobrovolníka v kontextu prosociálního chovánídiplomová 2011 
Butulová BronislavaEmpatie a altruismus u pomáhajících oborůdiplomová 2010 
Marenčák JakubEmpatie a prosociální chování u studentů středních školdiplomová 2010 
Kozubová JanaZdroje syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníkůdiplomová 2009 
Stwiertniová NaděždaStres a syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníkůdiplomová 2009 
Vítková EmanuelaPsychická zátěž a její zvládání u adolescentní mládežediplomová 2009 
Dlouhá PetraStres, syndrom vyhořen a empatie v pomáhajících profesíchdiplomová 2008 
Kozelková IvanaProsociální chování a empatie u adolescentů s poruchami chovánídiplomová 2008 
Ondroušková KateřinaÚzkost a empatie u adolescentní mládežediplomová 2008 
Pietrzalová DanaProblematika syndromu vyhoření a empatie u sociálních pracovníkůdiplomová 2008 
Repová HanaEmpatie a syndrom vyhoření u sociálních pracovníkůdiplomová 2008 
Sácký VladimírPsychická krize v adolescenci se zřetelem k dysfunkci rodinydiplomová 2008 
Špryňarová PetraZvládání stresu u pracovníků paliativní péčediplomová 2008 
Štěpánová VeronikaProblematika prosociálního chování u vysokoškolských studentů pomáhajících oborůdiplomová 2008 
Čapková MichaelaStres a syndrom vyhoření v profesi sociálních pracovníkůdiplomová 2007 
Kacerovská JanaExistenciální frustrace a kvalita života u seniorů diplomová 2007 
Kormanová AnnaAnalýza občanského poradenstvídiplomová 2007 
Šindelková JiřinaKvalita života klientů Azylových domů pro matky s dětmidiplomová 2007 
Školová JanaSkupinová terapie drogově závislýchdiplomová 2007 
Šuláková PavlaExistenciální frustrace osob s alkoholovou závislostídiplomová 2007 
Vranková HanaK některým osobnostním předpokladům sociálních pracovníkůdiplomová 2007 
Chalupová RomanaEfektivita sociálně psychologického výcviku studentů sociální prácediplomová 2006 
Krasulová RenataProfesní kompetence sociálních pracovníkůdiplomová 2006 
Mičaníková PavlaProblematika stresu v pomáhajících profesíchdiplomová 2006 
Šafrová SilvieProblematika pracovního stresu u zdravotnických pracovníkůdiplomová 2006 
Vekrbauerová AlenaProblematika stresu u pomáhajících profesí se zaměřením na povolání učitele ve zdravotnickém školstvídiplomová 2006 
Čočková GabrielaOsobnost sociálního pracovníka a jeho profesní uplatněnídiplomová 2005 
Mašková LudmilaProfesní kompetence sociálních pracovníků a jejich diagnostikadiplomová 2005 
Nytrová LucieProblematika profesních kompetencí sociálních pracovníkůdiplomová 2005 
Papavasiliová EleniStres v rodině a možnosti jeho zvládánídiplomová 2005 
Putniořová KateřinaProblematika osobnosti sociálního pracovníka a jeho profesediplomová 2005 
Sotorníková JiřinaOsobnostní předpoklady budoucích sociálních pracovníků pro jejich profesidiplomová 2005 
Životská LudmilaKlient a jeho percepce úspěšnosti sociálního pracovníkadiplomová 2005 
Boraková VeronikaProsociální osobnost u středoškolské mládežebakalářská  
Glombková KateřinaVnímání životní spokojenosti a smysluplnosti u protagonistů šikanybakalářská 2019 
Holubová AnetaPsychologické aspekty tetováníbakalářská 2019 
Szczyrbová KateřinaEmpatie a machiavelismus u středoškolských studentůbakalářská 2019 
Karasová AnetaTriangulační teorie lásky a úroveň partnerské spokojenostibakalářská 2018 
Mazochová NelaTělesné sebepojetí a životní spokojenost mladých ženbakalářská 2018 
Novák JiříVýkonová motivace a učební styly vysokoškolských studentůbakalářská 2018 
Pokludová AnetaVztah mezi rodinným prostředím a vybranými aspekty osobnosti u studentů psychologiebakalářská 2018 
Smolková GabrielaPsychická zátěž při studiu psychologiebakalářská 2018 
Strakošová AdélaProblematika životního smyslu a hodnotové orientace u vysokoškolských studentůbakalářská 2018 
Vránová BarboraEmoční inteligence a prosociální osobnostbakalářská 2018 
Wenclová NikolaVztah mezi dimenzemi šestifaktorového a prosociálního modelu osobnostibakalářská 2018 
Cabák DanielVybrané osobnostní dimenze studentů uměleckých a technických oborůbakalářská 2017 
Dudová AnetaVliv rodinného prostředí na spokojenost s volbou partnerabakalářská 2017 
Kotačka TomášPostoje učitelů k vybraným pozitivním a negativním aspektům učitelské profesebakalářská 2017 
Minková KateřinaVybrané osobnostní charakteristiky dárců krvebakalářská 2017 
Šodková SandraVztah vybraných osobnostních charakteristik a rizikového sexuálního chováníbakalářská 2017 
Grygarová MarkétaPozitiva a negativa učitelské profesebakalářská 2016 
Hejňáková TerezaVztah mezi sebehodnocením a preferovanými strategiemi zvládáníbakalářská 2016 
Sácký VladimírTeoretické a diagnostické aspekty narcismu a machiavelismubakalářská 2016 
Šimečková TerezaStyl rodinné výchovy a volba strategií zvládání stresu u dospívajícíchbakalářská 2016 
Rečka KarelPsychologická charakteristika narcistické osobnostibakalářská 2015 
Russková JanaPsychická krize u středoškolské mládežebakalářská 2015 
Štencel MarekVztah mezi časovou perspektivou a životní spokojenostíbakalářská 2015 
Valtr LukášSpokojenost seniorů se službami v domově seniorůbakalářská 2015 
Wojnarová DianaSociální percepce osobnosti učitele jejich žákybakalářská 2015 
Budová MartinaProblematika šikany u dětí základní školybakalářská 2014 
Chylíková KristýnaProblematika adaptace seniorů v kolektivních zařízeníchbakalářská 2014 
Czerniková VeronikaSmysl života ve stáříbakalářská 2014 
Gasmanová KateřinaDobrovolnictví v Evropě a v České republicebakalářská 2014 
Hruschková KateřinaOsobnostní charakteristiky učitele preferované budoucími pedagogy.bakalářská 2014 
Němec DavidDobrovolnictví a jeho prediktorybakalářská 2014 
Plechová MartinaMožnosti využitia sociometrie k diagnostike agresívneho chovania v školskom prostredíbakalářská 2014 
Podžorský PavelProsociální chování a machiavelismusbakalářská 2014 
Prokopová ZuzanaPsychologické aspekty nesezdaného soužitíbakalářská 2014 
Sedláčková JanaObsahová analýza činnosti školního psychologabakalářská 2014 
Mojová NikolaMožnosti využití canisterapie v sociálních službáchbakalářská 2013 
Pelcová VeronikaProsociální chování a smysl životabakalářská 2013 
Unzeitigová AnetaHodnotová orientace, víra ve spravedlivý svět a narcismus u studentů vysokých školbakalářská 2013 
Benová BarboraPostoje univerzitních studentů k dobrovolnictvíbakalářská 2012 
Byrtusová BlankaStruktura dobrovolnických aktivit zaměřených na canisterapii.bakalářská 2012 
Grunt MatějSkupinová receptivní muzikoterapie u psychotických klientůbakalářská 2012 
Kroupa OndřejPříčiny a prevence drogové závislostibakalářská 2012 
Bartoňová EvaPsychologická problematika domácího násilíbakalářská 2011 
Čechovská KateřinaProblematika prosociálního chování u drogově závislýchbakalářská 2011 
Glumbíková KateřinaPsychologická problematika poruch příjmu potravy se zaměřením na rodinné prostředíbakalářská 2011 
Mžyková KristýnaPsychologická problematika obsedantně kompulzivní poruchybakalářská 2011 
Huňka JiříProblematika stresu a syndromu vyhoření v sociální prácibakalářská 2010 
Oplová EvaOntogenetické aspekty empatiebakalářská 2010 
Orlická JanaVztah empatie u adolescentů a jejich rodičůbakalářská 2010 
Slezáková LucieOntogenetické aspekty genderové problematikybakalářská 2010 
Šumná VeronikaEmpatie a možnosti jejího rozvojebakalářská 2010 
Antal MartinVztah religiozity a prosociálního chování u vysokoškolských studentůbakalářská 2009 
Jochová MichaelaInterkulturní kompetence jako klíčová kvalifikace sociálního pracovníkabakalářská 2009 
Klanicová TerezaStres a syndrom vyhoření v sociální prácibakalářská 2009 
Smitalová LucieProsociální chování u budoucích sociálních pracovníkůbakalářská 2009 
Volná RadkaEmpatie a altruismus u studentů vychovatelstvíbakalářská 2009 
Holaňová BarboraMotivace výkonu a empatie u dospívajícíchbakalářská 2008 
Ondrušková MichaelaKvalita života studentů sociální prácebakalářská 2008 
Butulová BronislavaProsociální tendence a empatie u studentů pomáhajících oborůbakalářská 2007 
Vrbová RadkaProsociální chování, empatie a vybrané osobnostní dimenzebakalářská 2007 
Čmielová MartinaAnalýza procesu pomáhání a jeho determinantbakalářská 2005 
Fichnová PetraEfektivita procesu pomáhání v sociální prácibakalářská 2005 
Kosťuková VendulaCharakteristika pomáhání v sociální prácibakalářská 2005 
Kunčická GabrielaProblematika agrese a šikany v základních školáchbakalářská 2005 
Masopustová ŠárkaPsychologické aspekty procesu pomáháníbakalářská 2005 


Relevantní osobnostní charakteristiky studentů psychologie
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Prosociální chování a jeho osobnostní aspekty v kontextu dobrovolnictví
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Osobnostní aspekty prosociálního chování u adolescentů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Prosociální chování a jeho vazby na altruismus, afilaci a empatie
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2003 - 12/2005
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub