Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Historická sémantika
Id projektuGAP406/11/0268
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na historickou sémantiku na základě výzkumu především novočeského (19. a 20. století) jazykového materiálu.Česká historická sémantika představuje velmi rozvinutý obor pro období střední češtiny, ale nikoliv pro období moderních dějin češtiny. Díky bohatému lexikografickému a textovému materiálu 19. a 20. století, včetně publicistiky a Českého národního korpusu, se právě uvedené období jeví jako velmi vhodná perioda pro aplikaci poznatků a metod rozvinutých zejména v britské, americké a německé historické a sociální sémantice při výzkumu tzv. Begriffsgeschichte/History of Concepts/Political Semantics/Critical Discourse Analysis. Téma nabízí využití potenciálu mezioborových vztahů lingvistiky, zejména k sociálním, politickým a také kulturním dějinám.Výstupem projektu bude monografie Kapitoly z historické sémantiky, v naší lingvistice první pokus o moderní komplexní pohled na tuto část diachronní lexikologie, včetně postižení nejnovějších trendů. Pozornost bude věnována rovněž metodologickým aspektům historické sémantiky a jejímu přesahu do historické vědy.