Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Centrum pro klinické doporučené postupy na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Id projektuCZ.1.07/2.2.00/15.0284
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceCíle projektu:1.inovovat vzdělávání medicíny se zaměřením na znalosti obecných zásad a kritického hodnocení klinickýchdoporučených postupů (KDP),2.vytvořit multioborový tým jako základnu Centra KDP a zvýšit odborné kompetence členů Centra KDP nazákladě proškolení a mezinárodní spolupráce3.zapojit odborníky z praxe při výuce a hodnocení KDPKlíčové aktivity:1.rozvoj a formální ukotvení Centra pro KDP2.edukace lektorů a partnerů3.příprava teoretického základu pro uplatnění KDP v klinické praxi4.příprava metodologického rámce tvorby a adaptace KDP5.příprava metodologického rámce implementace KDP6.příprava metodologického rámce evaluace KDP7.příprava a realizace kurzů a workshopů zaměřených na KDP8.implementace interaktivní výuky o KDP do vzdělávacího procesu Cílová skupina-studenti Univerzity Palackého v Olomouci a Ostravské univerzity v Ostravě-lektoři projektu