Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce
Id projektuCZ.1.07/2.2.00/15.0456
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období10/2010 - 9/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
AnotaceProjekt řeší formou inovace stávajících studijních oborů a předmětů a zavedením modulární výuky posílení uplatnitelnosti absolventů včetně absolventů se speciálními potřebami na trhu práce. Navržené inovace rozšiřují studijní obory o povinně volitelné a výběrové předměty, respektují stávající akeditované obory a nevyžádají si jejich změnu. Na realizaci projektu se budou podílet odborníci z OU, pracovníci centra Pyramida při OU, odborníci dalších škol, pedagogických center, center pomoci při českých univerzitách, organizací a institucí, které se věnují problematice osob se zdravotním postižením.