Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků základních škol
Id projektuCZ.1.07/1.1.00/14.0139
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období10/2010 - 8/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
AnotaceProjekt je zaměřen na rozvoj ponikatelských kompetencí žáků základních škol. Smyslem je zavedení výukových materiálů pro výuku klíčových kompetencí, které u žáků podnítí kreativní uvažování a budou je motivovat k novým nápadům, jež budou žáci umět definovat, prezentovat a obhájit před ostatními. Výstupem budou pozitivně motivovaní žáci, kteří ovládají klíčové dovednosti a mají šanci být úspěšní na trhu práce.