Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Problematika ošetřovatelské diagnostiky - teoretická východiska a aplikace v ošetřovatelském procesu
Id projektuMEB0810029
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2011
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
AnotaceV rámci společného česko-slovenského projektu bude řešena problematika validizace ošetřovatelských diagnóz v podmínkách ČR a SR a možnosti jejich aplikace do klinické praxe. Na společných setkáních pedagogů obou pracovišť (školení, semináře, workshopy, konference) budou vzájemně konzultovány, usměrňovány a doplňovány poznatky z oblasti ošetřovatelské diagnostiky, budou připravovány podklady pro publikační činnost v recenzovaných vědeckých periodikách. Cíle projektu: analyzovat stav řešení problematiky v zahraniční literatuře, analyzovat a komparovat metody a výsledky zahraničních validačních studií, vybrat metody validizace v podmínkách ČR a SR, realizovat empirický výzkum, otestovat metody validizaceošetřovatelských diagnóz v podmínkách ČR, uskutečnit kvantitativní a kvalitativní analýzu dat.