Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nezářivá disipace excitační energie ve vztahu k organizaci pigment-proteinových komplexů ve fotosyntetickém aparátu vyšších rostlin
Id projektuGP522/07/P246
Hlavní řešitelMgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na objasnění úlohy nezářivé disipace absorbované excitační energie (NRD) při aklimaci vyšších rostlin na zvýšenou ozářenost. Předpokládáme, že rozdílná organizace fotosystému (PS) II ovlivňuje schopnost rostlin regulovat NRD a že tato schopnost přímo souvisí se strategií aklimace fotosyntetického aparátu vůči environmentálním stresům. Hlavní cíle projektu jsou: 1, postihnout komplexní dynamiku (od rychlých změn přes denní chody až po dlouhodobou aklimaci) regulace NRD pro smrk ztepilýa objasnit ekofyziologický význam NRD jako faktoru určujícího odolnost fotosyntetického aparátu vůči stresům (nadměrná ozářenost, zvýšená teplota); 2, objasnit vzájemné souvislosti mezi NRD, zastoupením světlosběrných komplexů a fotoprotektivní úlohou karotenoidů; 3, pochopit podstatu předpokládané diferenciace organizace PS II pro smrk ztepilý a ječmen jarní.