Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Technická matematika zajímavě
Id projektuFRVŠ 42/2010
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceNově vytvářený předmět ?Technická matematika zajímavě? bude zaměřen na vybrané technicky orientované části matematiky, které budou prezentovány populární (nikoliv však neodbornou) formou s využitím minimálního matematického aparátu tak, aby byly pochopitelné i pro studenty 1. ročníku. V rámci kreditního systému pak tento předmět ulehčí studentům výběr volitelných předmětů, u kterých mnohdy předem netuší, čím se zabývají a zároveň poskytne představu o technických aplikacích matematiky což umožní lepší profilaci studenta. Náplň přednášek bude orientovaná na oblasti fuzzy logiky a jejího užití, aplikací numerické matematiky, teorie her a rozhodování, lineárního programování, teorie grafů, kódování a na historické výpočetní pomůcky.