Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Jeffersova a(nebo) Steinbeckova země: literární bitva o Kalifornii
Id projektuGPP406/10/P297
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2012
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt je zaměřen na dílo básníka Robinsona Jefferse a prozaika Johna Steinbecka. Popularita těchto autorů v Československu (České republice) paradoxně předčí jejich renomé v domovské Kalifornii. Právě tito dva literáti jsou přitom považováni za kvintesenci kalifornské literatury (o přírodě). Výzkum bude realizován ve třech oblastech:1. Recepce - důvody pozitivní recepce v Československu (České republice), ideologické aspekty kritické recepce (např. apropriace, účelová interpretace)2. Inspirace - zkoumání vlivu Jefferse (zejména The Women at Point Sur) na Steinbecka (To a God Unknown, The Log from the Sea of Cortez) především v oblasti (eko)filozofické a mytologické3. Komparace - tematicky uspořádaná analýza vybraných charakteristických rysů tvorby autorů (např. filosofický synkretismus, důležitost erudice v přírodních vědách, zakotvenost v místě, geografická determinace)