Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kulturní a sociální proměny společnosti poddanských městeček v 1. polovině 19. století (na příkladu měst Frýdku a Místku)
Id projektuGPP410/10/P067
Hlavní řešitelPhDr. Radek Lipovski, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2012
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměří na výzkum problematiky transformace maloměstských společností v přechodu od tradiční k moderní společnosti. Hlavní pole zájmu se bude soustřeďovat na proměnu kulturních zvyklostí (hodnot) a sociálních struktur poddanských městeček v důsledku rozvoje protoindustriálních (v tomto případě hlavně textilních) forem výroby a zvýšené imigrace do protoindustriálních center. Bude sledováno sociální postavení představitelů tradičních řemeslnických odvětví s důrazem na diference mezi prudce se rozvíjejícími textilními obory a ostatními odvětvími. Výzkum by měl zachytit na základě heuristiky pozůstalostních spisů podstatnou část sociálního spektra tehdejších maloměstských společností, tzn. včetně spodních vrstev reprezentovaných v tomto případě hlavně služebnými osobami, u nichž lze předpokládat určitý osobní majetek, a tudíž dochování pozůstalostí. Měl by přinést upřesnění v dosud spíše generalizovaném pohledu na sociální skladbu poddanských měst.