Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hans Kudlich - osobnost, symbol a mýtus v kolektivní paměti Němců z českých zemí
Id projektuGAP410/10/0110
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2012
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotacePodstatou projektu je analýza: 1) Životních osudů, postojů a názorů Hanse Kudlicha, a to jak na základě dosud vyšlé převážně německojazyčné literatury, tak archivních pramenů, tištěných pramenů a dobových novin;2) Reflexe Hanse Kudlicha jeho současníky i pozdějšími generacemi a v rámci toho i analýza procesu, v němž se Kudlich stal součástí sudetoněmeckého "národního" historického příběhu. Rakouskými i českými Němci byl vnímán jako Bauernbefreier, jako určitý symbol sociálního pokroku a mravního étosu podle jejich subjektivního cítění - tento étos vnímali jako povinnost a také jako právo, tedy argument pro potvrzení jejich vůdčí úlohy v monarchii. K odkazu Kudlicha se hlásili i sudetští Němci za I. republiky a také po II. světové válce, o čemž svědčí studie historiků a pro starší období i pomníková kultura. Imponovalo jim mj. Kudlichovo přesvědčení o kulturní převaze Němců ve středoevropském prostoru.