Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji
Id projektuCZ.1.07/1.3.05/02.0016
Hlavní řešitelPaedDr. Tomáš Bouda
Období11/2009 - 6/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceAnalytické výstupy Implementačního plánu Strategie celoživotního učení ČR poukazují na potřeby změny přístupu k organizování procesu učení, na změnu přístupu vedení lidí a možnost využití podpůrných činností pro řídící pracovníky školských zařízení. Projekt je zacílen především na zvyšování a podporu kompetencí a doved. řídících pracovníků škol v oblasti kvality a hodnocení školy, personálního a finančního řízení tak, aby školy byly schopny adekvátně reagovat na změny ve společnosti, na nové metody práce a spolupráce, které vedou k účinné realizaci všech cílů kurikulární reformy. Klíčové aktivity umožní řídícím pracovníkům zdokonalení se v manažerských dovednostech, potřebných v práci s rozvojem lidských zdrojů ve školství. Výstupy projektu budou nově vzniklé programy pro vzdělávání manažerů, které budou v projektu pilotovány a akreditovány MŠMT pro DVPP v následujících letech. Plánované aktivity bude realizovat tým odborníků OU v Ostravě a MEC, o.p.s.