Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Z odkazu Pražské školy jazykovědné 1" Jazykové otázky centra a periferie v jednotlivých funkčních stylech
Id projektuGS FF/2
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFilozofická fakulta
Stavukončený
AnotaceJedním ze základních výdobytků pražské funkčně strukturální jazykovědné školy byla funkčně pojatá strukturace jazykových stylů (hovorového, publicistického, literárního a odborného). Tato škola také uvedla do lingvistiky řadu dichotomií, které se staly stěžejními badatelskými oporami při funkčně strukturním zkoumání přirozených jazyků. Jednou z těchto dichotomií je centrum a periferie zkoumaných jazykových jevů. Členové lingvistické sekce katedry by se měli pokusit o charakteristiku center a periferií v jednotlivých funkčních stylech, které zpracovávají. Výsledek týmové práce by měl vyústit v jednolitou a pojmově koherentní publikaci o těchto otázkách. Výstupy týmového projektu: - společně s dílčími výstupy z projektu GA ČR články a studie ve sborníku FF OU Studia anglica č. 3 - referáty na mezinárodní konferenci pořádané Katedrou anglistiky a amerikanistiky 10.-11. 3. 2009 - studie a články v monotematické publikaci Komunikační strategie, která je plánována na rok 2009