Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace studijních předmětů oboru Zdravotnické vyšetřovací metody
Id projektuFRVŠ 1521/F3a
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceNávrh projektu vychází ze zvýšené potřeby uplatnění specializovaných zdravotnických odborníků nelékařských profesí ve zdravotnictví, a to v návaznosti na zavádění vysoce specializovaných diagnostických postupů, které kladou zvýšené požadavky na biomedicínsko technické předpoklady. Vysokoškolsky vzdělávací programy tudíž musí odpovídat těmto požadavkům, což vyžaduje inovaci vzdělávacího profilu posluchačů a současně také předmětovou skladbu. Záměr předloženého projektu vychází jednak z kvalitativního rozvoje bakalářského studijního programu KKOV 5345R, studijní obor Zdravotnické vyšetřovací metody, a dále respektuje návaznost dalšího vzdělávaní absolventů v rámci magisterského studijního programu Veřejné zdravotnictví N5347, studijní obor Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví. Odborný záměr projektu vychází z nutnosti rozvoje vzdělávacího programu v předmětech Klinické biochemie, Základy biochemie, Vyšetřovací metody v transfúzní službě 1, 2, které v dosavadním projektu koncepce oboru již neodpovídají současným požadavkům na odbornou profilaci absolventů.