Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Kristian Šafarčík


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 226, budova ZY
funkce:
obor činnosti:klinická biochemie, lékařská, chemie, radiofarmaka
katedra / středisko (fakulta): Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 374 031
e-mail:

Vzdělání

2011
Specializační příprava a atestace v oboru Bioanalytik pro klinickou biochemii
2005
Habilitace v oboru Klinická biochemie, 1.LF UK v Praze (jmenování docentem UK)
1997 – 2001
PGDS Farmakologie LF UP Olomouc (udělen vědecký titul Ph.D.)
1982 – 1985
Průprava a atestace pro výkon práce ve zdravotnictví Bioanalytik v nukleární medicíně
1974 – 1975
Rigorózum z biochemie, PřF UJEP v Brně (RNDr.)
1969 – 1974
Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně - biochemie (Mgr.)
 

Kvalifikace

2005
Habilitace docentem klinické biochemie 1LF UK v Praze
2001
Ph.D. Farmakologie LF UP Olomouc
 

Další vzdělávání, kurzy

2008
Manažerský kurz Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků nemocnic pořádané BIBS
2008
Kurz se získáním Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činnosti zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (SÚJB Praha) - oprávnění o zvláštní způsobilosti k vykonávání činnosti zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (dohlížecí osoba , osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu na pracovištích nukleární medicíny)
2007
"Řízení změn: Posílení role manažerů ve zdravotnictví", Project HOPE ČR
2006
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu reg.č. 026-0098-6927
2006
Osvědčení pro funkci posuzovatele NASKL při ČLS JEP
 

Zaměstnání, praxe

2018 – dosud
Zástupce přednosty pro vědu a výuku ÚLD FN Ostrava
2009 – dosud
Vedoucí Katedry biomedicínských oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
2009 – 2017
Přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky, Fakultní nemocnice Ostrava
1993 – 2009
Externí výuka na KVM ZSF OU v Ostravě
1976 – 2009
Vedoucí úseku laboratoří KNM, Fakultní nemocnice Ostrava
1974 – 1976
Asistent Katedra biochemie PřF UJEP Brno
 

Odborné zaměření

Obecná a orgánová biochemie
Klinická biochemie
Laboratorní metody v klinické biochemie a nukleární medicíně
Řízení konsolidovaných laboratoří
 

Akademické funkce a členství v orgánech

Člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Klinická biochemie (od roku 2018)
Člen komise pro Státní závěrečné zkoušky programu Zdravotní laborant - Katedra biomedicínských oborů LF OU
Člen Vědecké rady LF OU (od 2008 dosud)
Člen Atestační komise pro obor Nukleární medicína - do 2017
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen výboru Sekce imunoanalytických metod při ČSNM ČLS JEP (do roku 2017)
Člen Prezidia Komory vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví KVVOPZ (laboratorní metody v nukleární medicíně)
Člen výboru sekce TDM Farmakologické společnosti ČLS (1994-2004)
Člen společnosti klinické biochemie (cca 25 let)
 

Působení v zahraničí

1993
Laboratorní firma Clinst Dr. Clemens Kunz, Mnichov
1986
Klinika nukleární medicíny Berlín - Buch a v nemocnici Charite
1985
Klinika nukleární medicíny s imunoanalytickými laboratořemi v Rostocku
1984
Klinika nukleární medicíny s imunoanalytickými laboratořemi ve Schwerinu
 

Jazykové znalosti

Angličtina
mírně pokročilý
Němčina
dorozumí se
 


Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for quantification of gentamicin and its individual congeners in serum and comparison results with two immunoanalytical methods (fluorescence polarization immunoassay and chemiluminiscent microparticle immunoassay)
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Kristian Šafarčík, F. Vsianský, Ivana Kacířová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2021, Clinica Chimica Acta
článek v odborném periodiku

Porovnání různých elektroforetických systémů v laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií
Pavlína Kušnierová, David Zeman, I. Faruzelová, F. Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2018, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu (CDT) různými analytickými technikami
Pavlína Kušnierová, Vladimír Bartoš, Zdeněk Vavřina, M. Polok Rajska, P. Loučka, F. Všinský, David Zeman, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2018, KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS
článek v odborném periodiku

Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels
Pavlína Kušnierová, Leopold Pleva, Pavlína Plevová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera, František Všianský ... další autoři
Rok: 2015, SCAND J CLIN LAB INV
článek v odborném periodiku

Dysfunkce štítné žlázy při léčbě chronické hepatitidy B a C interferonem alfa - dvacetileté zkušenosti
I. Orságová, L. Rožnovský, L. Petroušová, M. Konečná, L. Kabieszová, Kristian Šafarčík, A. Kloudová ... další autoři
Rok: 2014, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, David Zeman, Věra Ploticová ... další autoři
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl
Zdeněk Švagera, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová, David Zeman, Kristian Šafarčík, Petr Schneiderka ... další autoři
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná biochemie I.
Michal Haluzík, Ivona Závacká, Kristian Šafarčík
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná biochemie I.
Michal Haluzík, Kristian Šafarčík, Ivona Závacká
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná biochemie II.
Michal Haluzík, Kristian Šafarčík
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná biochemie II.
Michal Haluzík, Kristian Šafarčík
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Referenční intervaly NGAL v moči zdravých dětí
Radka Šigutová, Michal Hladík, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanoven albuminu zobrazovací povrchovou plazmonovou rezonancí
Radka Šigutová, M. Lesňák, Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Surface plasmon resonance imaging - first experience
Radka Šigutová, M. Lesňák, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Věra Ploticová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN
Radka Šigutová, Michal Hladík, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2013, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Lecithin cholesterol acyltransferáza Biochemický význam a jeho role u kardiovaskulárních onemocnění
Pavlína Kušnierová, Věra Ploticová, Kristian Šafarčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odhad glomerulární filtrace z kreatininu a cystatinu C
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Kristian Šafarčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání dvou metod na stanovení vitaminu D: RIA metody (DiaSorin) a inovované metody Elecsys Vitamin D Total
Zdeněk Švagera, Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Kristian Šafarčík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Kristian Šafarčík
Rok: 2011, INT J CLIN PHARM TH
článek v odborném periodiku

The role of adrenomedullin and galanin in recurrent vasovagal syncope: a case control study
V. Doupal, J. Fürstová, T. Furst, A. Krnáčová, Nadežda Petejová, Z. Hrabovská, Arnošt Martínek, M. Táborský, Jiří Plášek, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2011, BIOMEDICAL PAPERS
článek v odborném periodiku

Significant discrepancy in cyclosporin A post-dose concentrations when analyzed with specific RIA and HPLC method
Milan Grundmann, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík
Rok: 2010, INT J CLIN PHARM TH
článek v odborném periodiku

Validation of Sparse Sampling Strateies to Estimate Cyclosporine A Area Under the Concentation-Time Curve Using Either a Specific Radioimmunoassay or Hign-Performance Liquid Chromography Method
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Kristian Šafarčík
Rok: 2010, THER DRUG MONIT
článek v odborném periodiku

Karcinom prostaty - molekulární podstata, diagnostika a ekonomika prevence
Kristian Šafarčík
Rok: 2008, Klinická Biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

Kontrolní cykly málofrekventních nádorových markerů
Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

25 let zahájení mezilaboratorní kontroly kvality vybraných imunoanalytických vyšetření
Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karcinom prostaty - molekulární podstata, diagnsotika a ekonomika prevence
P. Štern, K. Vranovský, Kristian Šafarčík
Rok: 2007, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

Laboratoční informační systémy
Kristian Šafarčík, Hana Materová, Vladimír Bartoš
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metody stanovení CsA a problémy s TDM cyklosporinu
Ilona Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Rok: 2006, Folia Phoenix
článek v odborném periodiku

Prognostic importance of TPS at Colorectal Carcinoma and Breast Cancer
O. Topolčan, L. Holubec, Š. Svobodová, V. Třeška, Vladimír Bartoš, V. Liška, S. Kormunda, A. Suttnar, K. Rupert, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2006, Tumor Biol.
článek v odborném periodiku

The Estrogen Stress Response in the Elderly Man and Its Possible Influence on the Development of the Benign Prostatic Hyperplasia and on the Prostate Cancer
Vladimír Bartoš, R. Doleček, Kristian Šafarčík
Rok: 2006, Tumor Biol.
článek v odborném periodiku

Thymidine Kinase in Routine Practice
O. Topolčan, L. Holubec, Š. Svobodová, J. Vrzalová, V. Polívková, V. Třeška, Kristian Šafarčík, J. Fínek, S. Kormunda, A. Suttnar, K. Rupert, Vladimír Bartoš ... další autoři
Rok: 2006, Tumor Biol.
článek v odborném periodiku

How useful can EQA system be?
Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík, P. Štern, M. Budina
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Questionable results of NSE in EQA
Vladimír Bartoš, P. Štern, V. Uhrová, Kristian Šafarčík
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea
Otakar Kraft, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš
Rok: 2004, Hell J Nucl Med
článek v odborném periodiku

Sentinel Lymph Node Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma
Otakar Kraft, Kristian Šafarčík, A. Stepien
Rok: 2004, World j Nucl Med
článek v odborném periodiku

Sentinel LymphNode Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma
O. Kraft, Kristian Šafarčík, A. Stepien
Rok: 2004, World j. Nucl. Med
článek v odborném periodiku

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determination
Kristian Šafarčík, Otakar Kraft, Vladimír Bartoš
Rok: 2004, World J. Nucl. Med
článek v odborném periodiku

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determintion
Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, O. Kraft
Rok: 2004, World J Nucl. Med 2004
článek v odborném periodiku

HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients
Hana Brozmanová, I. Komzáková, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients
Hana Brozmanová, I. Komzáková, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 2003, Ther. Drug Monit.
článek v odborném periodiku

Nové poznatky z farmakokinetiky cyclosporinu A
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, Ilona Komzáková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Validation of Sparse Strategies for Prediction of AUC of Cyclosporine A in Renal Transplant Patients
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Komzáková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík
Rok: 2003, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetická analýza cyclosporinu A - srovnání HPLC a specifické RIA
I. Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Rok: 2002
stať ve sborníku

Imunoanalytické metody stanovení cyklosporinu A
Kristian Šafarčík, Ilona Komzáková, Vladimír Bartoš, Milan Grundmann
Rok: 2002, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Stanovení cyklosporinu A metodou vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC)
I. Komzáková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Rok: 2002, Čes. slov. Farm.
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování cyklosporinu A
I. Komzáková, Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2002, Čes. slov. Farm.
článek v odborném periodiku

Evaluation and comparison of therapeutic monitoring of whole-blood levels of cyclosporin A and its metabolites in renal transplantation by HPLC and RIA methods
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, A. Jegorov, Milan Grundmann
Rok: 2001, Clin. Chim. Acta
článek v odborném periodiku

Porovnání výsledků farmakokinetické analýzy CyA stanovených metodou HPLC a specifickou RIA
Ilona Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Rok: 2001, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Steady state pharmacokinetics of cyclosporine A in renal transplant patients
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, I. Komzáková
Rok: 2001, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Steady state Pharmacokinetics of cyclosporine A in renal Transplant patients
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, I. Komzáková
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Usefulness of specific and non-specific immunoanalytical methods for estimation of whole-blood levels of cyclosporine A in renal transplant patients
Kristian Šafarčík, V. Bartoš, Hana Brozmanová, A. Jegorov, Milan Grundmann
Rok: 2001, Clin. Chem. Lab. Med.
článek v odborném periodiku

High-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of cyclosporine A and its two metabolites in renal transplant patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, A. Jegorov
Rok: 2000, J. Chromatogr. B
článek v odborném periodiku

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 1999, Ther Drug Monit
článek v odborném periodiku

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Rok: 1999, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanovení cyklosporinu A a jeho dvou metabolitů metodou HPLC ve skupině renálně transplantovných pacientů
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov, Kristian Šafarčík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Rok: 1999
stať ve sborníku

Cyklosporin A a hypertenze po transplantaci ledvin
Milan Grundmann, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Kristian Šafarčík
Rok: 1998
stať ve sborníku

Cyklosporin a hypertenze po transplantaci ledvin
Milan Grundmann, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Kristian Šafarčík
Rok: 1998
stať ve sborníku

Stanovení cyklosporinu A a jeho metabolitů metodou HPLC a porovnání s metodou RIA
Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, A. Jegorov, R. Wasserburgerová, Milan Grundmann
Rok: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Stanovení cyklosporinu A a některých metabolitů metodou HPLC a porovnání s nespecifickou RIA metodou
Hana Brozmanová, A. Jegorov, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 1997
stať ve sborníku

Bioekvivalenční studie u léků s vyskokým first-pass metabolismem
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 1996
stať ve sborníku

Farmakokinetika DH-ergotoxinu po podání ergoloidu LC Galena ve třech mírných dávkách zdravým dobrovolníkům
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Farmakokinetika DH-ergotoxinu u starých lidí při opakovaném podání
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech, Radmila Ličková
Rok: 1990, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků
Radmila Ličková, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, R. Dvořáčková
Rok: 1989
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, R. Dvořáčková
Rok: 1989
stať ve sborníku

The pharmacokinetics and pharmacodynamics of dihydroergotoxine in long-term administration to aged patients
Milan Grundmann, Q. Kümpel, K. Staněk, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech ... další autoři
Rok: 1989
stať ve sborníku

Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků
K. Čech, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků
K. Neuwirt, Milan Grundmann, M. Kabina, Kristian Šafarčík
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků
Radmila Ličková, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků
K. Čech, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků
K. Neuwirt, Milan Grundmann, M. Kabina, Kristian Šafarčík
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, T. Lerchová
Rok: 1986
stať ve sborníku

Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, T. Lerchová
Rok: 1986
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biologická dostupnost a farmakokinetika nových čs. preparátů DH-ergotoxinu
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Pharmacokinetics and bioavailability of various orally administered formulations of DH-ergotoxine
Milan Grundmann, M. Čech, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetics and bioavailabitity of various orally administered formulations of DH-ergotoxine
Milan Grundmann, M. Čech, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986
stať ve sborníku

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, T. Lerchová, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1986
stať ve sborníku

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, T. Lerchová, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1986
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání biologické dostupnosti Secatoxinu tabl. Spofa a Hyderginu forte tabl. Sandoz
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Bilogická dostupnost čtyř zahraničních preparátů DH-ergotoxinu
Kristian Šafarčík, Milan Grundmann, K. Neuwirt, M. Čech
Rok: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biologická dostupnost čs. preparátu DH-ergotaminu Spofa
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Farmakokinetika a biologická dostupnost čtyř zahraničních perorálních preparátů DH-ergotoxinu
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1985, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika DH-ergotaminu po jednorázovém podání i.v. zdravým dobrovolníkům
Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík, M. Čech
Rok: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Farmakokinetika DH-ergotoxinu po perorálním podání zdravým dobrovolníkům
L. Závodná, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1985, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků po i.v. podání
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech
Rok: 1985, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika a biologická dostupnost čs. perorálních přípravků ve srovnání s Hydergienem Special Sandoz
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1984, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika DH-ergokristinu u zdryvých dobrovolníků
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, I. Janků, M. Čech
Rok: 1983
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetics of DH-ergocristine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, I. Janků, M. Čech
Rok: 1983
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

RIA metoda stanovení námelových alkaloidů
Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Rok: 1983
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hladiny digoxinu v séru hospitalizovaných pacientů interního oddělení
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 1982, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl
Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera, Radka Šigutová, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, David Zeman, Věra Ploticová ... další autoři
Rok:
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl
Zdeněk Švagera, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová, David Zeman, Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík, Petr Schneiderka ... další autoři
Rok:
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
ABC1LBiochemistry I.
ABC2LBiochemistry II.
ACHRAZáklady lékařské chemie a biochemie
ACHRKZáklady lékařské chemie a biochemie
BCNK1Základy lékařské biochemie 1
BCNK2Aplikovaná lékařská biochemie 2
BC1LFBiochemie I.
BC2LFBiochemie II.
BCHN1Základy lékařské biochemie 1
BCHN2Aplikovaná lékařská biochemie 2
BIOMPBioch. vyšetřovací metody v medicíně
BIOMSSeminář z bioch. vyšetřovacích metod
CTPNKChemie a toxikologie potravin
CHEVZZáklady lékařské chemie a biochemie
CHFDKChem. faktory v život. a prac. prostředí
CHFDPChem. faktory v život. a prac. prostředí
CHFPHChem. faktory v život. a prac. prostředí
CHFPKChem. faktory v život. a prac. prostředí
IMUNOLigandová analýza - imunoanal. metody
KLBCHKlinická biochemie
KLSP1Klinická laboratorní praxe 1
KLSP2Klinická laboratorní praxe 2
KL1LFKlinická biochemie
KL2LFKlinická biochemie - semináře
OBBCHZáklady lékařské biochemie
OBCHEZáklady lékařské chemie
PDDPRPředdiplomová praxe
PRAXEOdborná praxe
SZZK1Obhajoba bakalářské práce
SZZK2SZZK Laborat. vyš. metody - patologie
SZZK3SZZK Laborat. vyš. metody - biochemie
SZZK4SZZK Laborat. vyš. metody - hem.,transf.
SZZK5SZZK Labor. vyš. met. - gen.,mikr.,pr.l.
YBC1LBiochemistry I.
YBC2LBiochemistry II.
YKL1LClinical biochemistry and pathobioch.
ZCHNKZáklady chemie
ZCHNTZáklady chemie
ZSPZLZáklad.výpočty a tech. ve zdrav. lab.
0IBCNZáklady lékařské biochemie 1
0IBC1Základy lékařské biochemie 1
0IBC2Aplikovaná lékařská biochemie 2
0IKP1Klinická laboratorní praxe 1
0IKP2Klinická laboratorní praxe 2
0ILBCZáklady lékařské biochemie
0ILCHZáklady lékařské chemie
0IPPLPředdiplomová praxe
0ISZ1SZZK Laborat. vyš. metody - patologie
0ISZ2SZZK Laborat. vyš. metody - biochemie
0ISZ3SZZK Laborat. vyš. metody - hem.,transf.
0ISZ4SZZK Labor. vyš. met. - gen.,mikr.,pr.l.
0IZCKZáklady chemie
0IZCHZáklady chemie
1IZCKZáklady chemie
1NKZCZáklady chemie
2IBCNZáklady lékařské biochemie 1
2NKBCZáklady lékařské biochemie 1
3NKABAplikovaná lékařská biochemie 2
3NKCTChemie a toxikologie potravin
9BC1LBiochemie I.
9BC2FBiochemie II.
9BC2LBiochemie II.
9KL1LKlinická biochemie a patobiochemie
9KL2LKlinická biochemie - semináře
9LCHLLékařská chemie


AutorNázev práceTypRok
Chadžijski FilipČinnost laboratorního pracoviště s otevřenými zdroji ionizujícího záření v podmínkách velkého laboratorního komplexu.diplomová 2013 
Biskupová JanaKvantitativní stanovení prokalcitoninu v intenzivní medicínědiplomová 2008 
Újezdská DanielaStanovení choriového gonadotropinu (hCG) na imunoanalyzátoru DxI 800bakalářská 2011 
Chadžijski FilipAplikace informačních technologií v moderní výuce lékařské biochemie bakalářských studijních oborůbakalářská 2009 
Rychnovská MilušeTumorový marker CYFRA 21-1 - imunoanalytická stanoveníbakalářská 2008 
Zezulová MarkétaScintigrafická vyšetření skeletu a hodnoty vybraných nádorových markerů u karcinomu prostatybakalářská 2007 
Biskupová JanaSrovnatelnost výsledků přímého stanovení volného testosteronu a indexu volného testosteronu (FTI)bakalářská 2006 


Elektronické ověřování znalostí studentů všeobecného lékařství v české i anglické mutaci z klinické biochemie (pro 4. ročník všeobecného lékařství)- KL1LF a KL2LF
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
Elektronické ověřování znalostí studentů všeobecného lékařství v české i anglické mutaci z lékařské biochemie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Klinická biochemie - inovovaná, interaktivní výuka e-learningem
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období2/2011 - 1/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Modernizace výukových postupů a programů ve výuce laboratorně diagnostických předmětů studijních oborů ZSF OU
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Inovace studijních předmětů oboru Zdravotnické vyšetřovací metody
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub