Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Umělecká reflexe církevní komunikace v české polistopadové literatuře
Id projektuGP405/04/P053
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotacePodstatou projektu "Umělecká reflexe církevní komunikace v české polistopadové literatuře" je zkoumání literárního zobrazení církevní komunikace a "jazyka" církve v české polistopadové literatuře. Navazuje na nosný projekt řešený na katedře českéhojazyka Filozofické fakulty OU, který se zabývá specifiky komunikace v církevním prostředí z lingvistického hlediska. Předkládaný projekt přesahuje svým tématem do literární vědy, do stylistiky literárního díla; zaměřuje se na způsoby, estetické funkce adůsledk y zobrazení církevní komunikace v umělecké literatuře. Tato problematika bude analyzována v dílech, která odrážejí zásadní proměny vztahu české společnosti k církvi, proměny komunikačních kontextů, do nichž církev po listopadu 1989 vstupuje (vdílech J. K řesadla, J. Topola, M. C. Putny aj.). Konkrétním výsledkem řešení projektu bude soubor studií, který rozšíří poznatky nejen o současné jazykové situaci v českém církevním prostředí, ale také poznatky o stylu a tematice současné české literatury. Dílčí výsledky budou prezentovány na konferencích nebo publikovány v odborných časopisech.