Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Druhé bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu
Id projektuGA403/01/0726
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.
Období1/2001 - 12/2003
Poskytovatel
Stavukončený
AnotaceAnalýza vývoje, stavu a perspektiv druhého bydlení v zázemí vybraných aglomerací ČR. Spolupráce s regionálními vysokoškolskými pracovišti. Historický kontext.. Dotazníková šetření ve 2-3 časových horizontech.