Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Jan Havrlant

Jan Havrlant

titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.
místnost, podlaží, budova: L 148, budova L
funkce:
obor činnosti:geografie cestovního ruchu, regionální geografie Česka
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2339
606 785 128
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1972 – 1977Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta Promovaný geograf - obor odborná geografie
1968 – 1972Gymnázium Ostrava

Kvalifikace

2004habilitace docentem (regionální geografie), Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta
1993CSc. (regionální geografie, cestovní ruch), Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta
1983RNDr. (fyzická geografie, meteorologie), Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta

Zaměstnání, praxe

1991 – dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
1981 – 1990Pedagogická fakulta v Ostravě
1979 – 1986Český hydrometeorologický úřad v Ostravě
1977 – 1979Český statistický úřad v Praze

Odborné zaměření

Regionální geografie, cestovní ruch

Akademické funkce a členství v orgánech

2001 – 2003člen AS Přírodovědecké fakulty OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2010 – 2015člen redakční rady čas. Ksztaltowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemyslowionych i zurbanizowanych, Uniwersytet Ślaski Katowice- Sosnowiec, Wydzial nauk o Ziemi/Polsko
1981 – dosudčlen ČGS (5 let předseda SM pobočky)

Působení v zahraničí

26. - 30. 9. 2011Uniwersytet Jagielloński Kraków, Instytut geografii i gospodarki Przestrzennej/Polsko (Erasmus)
10. - 15. 6. 2010Uniwersytet Jagielloński Kraków, Instytut geografii i gospodarki Przestrzennej/Polsko (Erasmus)
11. – 17. 6. 2005Univerza Ljubljana, FF, Oddelek za geografijo /Slovinsko/(Erasmus)
20 .- 24.11. 2001Uniwersytet Ślaski Sosnowiec, Wydzial nauk o Ziemi/Polsko (přednáška)
1997Ekonomická fakulta Univerzity M.Bela Bánská Bystrica (studijní pobyt)
1994Uniwersitet Jagielloński Kraków, Wydzial geografii/Polsko (studijní pobyt)
1993Uniwersitet Wroclawski Wroclaw, Instytut geografii/Polsko (studijní pobyt)


Růst turistické atraktivity obcí v Beskydech: Případová studie horské obce Bílá, Česko
Jan Havrlant
Rok: 2020, Geographia Cassoviensis
článek v odborném periodiku

Rozmístění služeb vázaných na cestovní ruch
Jan Havrlant, Jan Ženka, Luděk Krtička
Rok: 2018, En Face
kapitola v odborné knize

Hornická činnost a rekultivace devastované krajiny na Karvinsku
Jan Havrlant
Rok: 2016, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Devastace a rekultivace krajiny na Karvinsku
Jan Havrlant
Rok: 2015, Geographia Cassoviensis
článek v odborném periodiku

Przemysł (1989-2015)
Jan Havrlant, Krzysztof Nowak
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Turystyka (1989-2015)
Jan Havrlant, Krzysztof Nowak
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Reclamation of devastated landscape in the Karviná region (Czech Republic)
Jan Havrlant, Luděk Krtička
Rok: 2014, Environmental & Socio-economic Studies
článek v odborném periodiku

Geografie cestovního ruchu v Americe
Jan Havrlant, Přemysl Mácha, Tadeusz Siwek
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

KIERUNKI I BARIERY MODERNIZACJI OŚRODKÓW SPORTÓW ZIMOWYCH W CZESKIM REGIONIE TURYSTYCZNYM BESKIDY
Jan Havrlant
Rok: 2011, PRACE GEOGRAFICZNE, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków
článek v odborném periodiku

Rozvoj a modernizace lyžařských rekreačních středisek v regionu Severní Moravy a Slezska
Jan Havrlant
Rok: 2011, Geographia Cassoviensis
článek v odborném periodiku

Růst turistické atraktivity obcí v Beskydech: Případová studie horské obce Bílá, Česko
Jan Havrlant
Rok: 2020, Geographia Cassoviensis
článek v odborném periodiku

Životní jubileum Petra Šindlera
Jan Havrlant
Rok: 2019, Informace České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Rozmístění služeb vázaných na cestovní ruch
Jan Havrlant, Jan Ženka, Luděk Krtička
Rok: 2018, En Face
kapitola v odborné knize

Změny atraktivity obcí v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Jan Havrlant
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny atraktivity obcí v oblasti Moravskoslezských Beskyd - případová studie horské obce Bílá
Jan Havrlant
Rok: 2018
stať ve sborníku

Hornická činnost a rekultivace devastované krajiny na Karvinsku
Jan Havrlant
Rok: 2016, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Přinese útlum těžby uhlí v OKD změny v životním prostředí?
Jan Havrlant
Rok: 2016
stať ve sborníku

Přinese útlum těžby uhlí v OKD změny v životním prostředí?
Jan Havrlant
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přinese útlum těžby uhlí v OKR změny v životním prostředí?
Jan Havrlant
Rok: 2016
stať ve sborníku

Revitalizace průmyslové krajiny na příkladu Karvinska
Jan Havrlant
Rok: 2016
stať ve sborníku

Revitalizace průmyslové krajiny na příkladu města Karviná
Jan Havrlant
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Devastace a rekultivace krajiny na Karvinsku
Jan Havrlant
Rok: 2015, Geographia Cassoviensis
článek v odborném periodiku

Przemysł (1945-1989)
Jan Havrlant, Krzysztof Nowak, Tadeusz Siwek
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Przemysł (1989-2015)
Jan Havrlant, Krzysztof Nowak
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Turystyka (1989-2015)
Jan Havrlant, Krzysztof Nowak
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Reclamation of devastated landscape in the Karviná region (Czech Republic)
Jan Havrlant, Luděk Krtička
Rok: 2014, Environmental & Socio-economic Studies
článek v odborném periodiku

Rekultivace průmyslové krajiny Karvinska k rekreačnímu využití
Jan Havrlant
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rekultivace průmyslové krajiny Karvinska k rekreačnímu využití
Jan Havrlant
Rok: 2014
stať ve sborníku

Vybrané problémy regionů ČR I
Jan Havrlant
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Karvinsko mění image devastované hornické krajiny
Jan Havrlant
Rok: 2013, Těšínsko - vlastivědný časopis
článek v odborném periodiku

Geografie cestovního ruchu v Americe
Jan Havrlant, Přemysl Mácha, Tadeusz Siwek
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Mezinárodní cestovní ruch - Destinace Evropa a Rusko
Jan Havrlant, Vladimír Baar, Petr Žufan
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané problémy rozvoje Moravskoslezského kraje
Jan Havrlant, Tomáš Boruta, David Walter Novák, Petr Rumpel, Petr Žufan, Petr Šindler ... další autoři
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Exkurze - Vývoj krajiny Ostravské průmyslové oblasti
Jan Havrlant
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geologicko-geografická exkurze do Solnhofenu a do oblasti rakouských a německých Alp
Jan Havrlant, Vladimír Baar, Zuzana Houdková, Vincenc Kopeček
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

KIERUNKI I BARIERY MODERNIZACJI OŚRODKÓW SPORTÓW ZIMOWYCH W CZESKIM REGIONIE TURYSTYCZNYM BESKIDY
Jan Havrlant
Rok: 2011, PRACE GEOGRAFICZNE, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków
článek v odborném periodiku

Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko
Petr Rumpel, Tomáš Boruta, Ondřej Slach, Pavel Bednář, Jan Havrlant, David Walter Novák, Pavel Ptáček, Petr Žufan ... další autoři
Rok: 2011, Aleš Čeněk
odborná kniha

Mezinárodní cestovní ruch
Jan Havrlant, Tomáš Boruta, Oldřich MIČAN
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvoj a modernizace lyžařských rekreačních středisek v regionu Severní Moravy a Slezska
Jan Havrlant
Rok: 2011, Geographia Cassoviensis
článek v odborném periodiku

Influence of the Recreational Potential and Soft Factors on Tourism in the Jeseníky Region
Jan Havrlant
Rok: 2010, -Moravian Geographical reports (text k tisku)
článek v odborném periodiku

Nové trendy a perspektivy cestovního ruchu a lázeňství na Jesenicku
Jan Havrlant
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
Jan Havrlant
Rok: 2010, Zpravodaj Hnědé uhlí
článek v odborném periodiku

Analýza příčin regionálních disparit v regionu Jesenicka ve vazbě na cestovní ruch. In: Rumpel, P., Boruta, T., Novák, D.: Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu
Jan Havrlant, Petr Rumpel
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Jesenicko - rekreační infrastruktura a měkké faktory cestovního ruchu
Jan Havrlant
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Vencálka
Jan Havrlant
Rok: 2009, -Informace České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Měkké faktory cestovního ruchu v oblasti Jesenicka
Jan Havrlant
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měkké faktory cestovního ruchu v oblasti Jesenicka
Jan Havrlant
Rok: 2009
stať ve sborníku

Měkké faktory cestovního ruchu v regionu Jesenicka
Jan Havrlant
Rok: 2009
stať ve sborníku

Moravskoslezský kraj
Jan Havrlant, Autorský Kolektiv
Rok: 2009, Nakladatelství ČGS, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Perspektivy cestovního ruchu v periferním regionu Jesenicka
Jan Havrlant
Rok: 2009
stať ve sborníku

Perspektivy cestovního ruchu v periferním regionu Jesenicka
Jan Havrlant
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruch turystyczny w regionie Jeseníky - problemy i perspektywy RT
Jan Havrlant
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geografické aspekty rozvoje cestovního ruchu v jesenickém regionu, Geographical aspects in the Development of Tourism in the Jeseníky region
Jan Havrlant
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geografické aspekty rozvoje cestovního ruchu v jesenickém regionu, Geographical aspects in the Development of Tourism in the Jeseníky region
Jan Havrlant
Rok: 2008, -Geografické informácie
článek v odborném periodiku

Geografický výzkum cestovního ruchu v periferních oblastech regionu Severní Moravy a Slezska. Geographical research of Tourism in a peripheral area in the North Moravian and Silesian region (In Czech)
Jan Havrlant
Rok: 2008
stať ve sborníku

Geografický výzkum cestovního ruchu v periferních regionech Severní Moravy a Slezska
Jan Havrlant
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geografický výzkum cestovního ruchu v periferních regionech Severní Moravy a Slezska, Geographical research of Tourism in a peripheral area in the North Moravian and Silesian region (in Czech)
Jan Havrlant
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geografie cestovního ruchu I. - Základy geografie cestovního ruchu
Jan Havrlant
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geografie cestovního ruchu II. - Geografie cestovního ruchu ČR
Jan Havrlant
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pozice cestovního ruchu v ČR a v regionu Severní Moravy a Slezska
Jan Havrlant
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Współczesne trendy w rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej Beskidów Czeskich
Jan Havrlant
Rok: 2007
stať ve sborníku

Změny ve druhém bydlení v rekreačních prostorech Beskyd
Jan Havrlant
Rok: 2007
stať ve sborníku

Zvláštnosti vývoje turisticko-rekreačních struktur v regionu Beskyd
Jan Havrlant
Rok: 2007
stať ve sborníku

Zvláštnosti vývoje turisticko-rekreačních struktur v regionu Beskyd
Jan Havrlant
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modernizace turistické infrastruktury v euroregionech Beskydy a Těšínské Slezsko
Jan Havrlant
Rok: 2006
stať ve sborníku

Problematika druhého bydlení v beskydském zázemí ostravské aglomerace
Jan Havrlant
Rok: 2006
stať ve sborníku

Rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu Beskydy
Jan Havrlant
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vývoj rekreačních forem cestovního ruchu v oblasti Beskyd
Jan Havrlant
Rok: 2005
stať ve sborníku

Changes in the use of second housing facilities in the Beskydy Mts.
Jan Havrlant
Rok: 2004, Moravian geographical reports
článek v odborném periodiku

Vývoj druhého bydlení v Moravskoslezských Beskydech
Jan Havrlant, Jan Havrlant
Rok: 2004, PřF Univerzity Karlovy
kapitola v odborné knize

Beskydy, Cestovní ruch a rekreace jako fenomény rozvoje pohraničního regionu
Jan Havrlant
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Potenciál, projekty a možnosti rozvoje cestovního ruchu v pohraničním regionu Beskyd
Jan Havrlant
Rok: 2003
stať ve sborníku

Specifika vývoje druhého bydlení v beskydském zázemí ostravské aglomerace
Jan Havrlant
Rok: 2003
stať ve sborníku

Hospodářský zeměpis - regionální aspekty světového hospodářství
Jan Havrlant
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Možnosti využití potenciálu chat a rekreačních chalup v cestovním ruchu v rekreačním prostoru Ostravice-Bílá
Jan Havrlant
Rok: 2002
stať ve sborníku

Možnosti využití rekreačního potenciálu objektů druhého bydlení v Beskydech
Jan Havrlant
Rok: 2002
stať ve sborníku

Specifika a bariery cestovního ruchu v euroregionu Beskydy
Jan Havrlant
Rok: 2001
stať ve sborníku

Specifika a bariery cestovního ruchu v euroregionu Beskydy
Jan Havrlant
Rok: 2001
stať ve sborníku

Specifika a bariéry cestovního ruchu v euroregionu Beskydy
Jan Havrlant
Rok: 2001, Ekonomická revue cestovnéhu ruchu
článek v odborném periodiku

Specifika a bariéry cestovního ruchu v euroregionu Beskydy
Jan Havrlant
Rok: 2001
stať ve sborníku

The Beskydy Euroregion as an area od travel and recreation
Jan Havrlant
Rok: 2001
stať ve sborníku

The Beskydy Euroregion as an area of travel and recreation
Jan Havrlant
Rok: 2001, Moravian geographical reports
článek v odborném periodiku

The Beskydy Moutains - specific features and problems of the tourist area
Jan Havrlant
Rok: 2001
stať ve sborníku

The Beskydy Moutains - specific features and problems of the tourist area
Jan Havrlant
Rok: 2001, Geografski obzornik
článek v odborném periodiku

Třinecko-postavení pohraniční v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem k zapojení ČR do Evropských struktur, geogr. analýza příhraničního mikroregionu
Jan Havrlant
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Beskydy - Transformace pohraniční oblasti cestovního ruchu
Jan Havrlant
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
odborná kniha

Možnosti rozvoje cestovního ruchu v třinecko-jablunkovském pohraničním prostoru
Jan Havrlant
Rok: 2000
stať ve sborníku

Specifika a bariéry cestovního ruchu v eruroregionu Beskydy
Jan Havrlant
Rok: 2000, Zeszyty naukowe nr. 7 KToGTE
článek v odborném periodiku

Wirtschaftliche und okologische Zusammenhange und Veranderungen der Altindustrieregion Ostravsko
Jan Havrlant
Rok: 2000
stať ve sborníku

Beskydy
Jan Havrlant
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dopady těžby uhlí v příhraniční oblasti Karvinska
Jan Havrlant
Rok: 1999
stať ve sborníku

Image beskydských rekreačních obcí
Jan Havrlant
Rok: 1999
stať ve sborníku

Negative Influences of Coal Extraction in the Mining areas of the Karviná region
Jan Havrlant
Rok: 1999
stať ve sborníku

Slabé stránky a problémy rozvoje cestovního ruchu v regionu Beskyd
Jan Havrlant
Rok: 1999
stať ve sborníku

Specifika cestovního ruchu v euroregionu Těšinského Slezska
Jan Havrlant
Rok: 1999
stať ve sborníku

Specifika cestovního ruchu v rekreační oblasti Beskyd a bariéry v rozvoji podnikatelských aktivit
Jan Havrlant
Rok: 1999
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu IG PřF OU
Jan Havrlant
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Bariéry a potřeby rozvoje cest. ruchu v česko-sl. - polském pohraničním regionu Beskydy
Jan Havrlant
Rok: 1998
stať ve sborníku

Následky důlní činnosti v regionu Karvinska
Jan Havrlant
Rok: 1998
stať ve sborníku

Ostravsko a jeho zázemí - Beskydy - návrh transformace česko-slovensko-polské pohraniční oblasti cestovního ruchu
Jan Havrlant
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Specifika ve vývoji cest. ruchu a rekreace v česko-slovensko-polském pohraničním regionu Beskydy
Jan Havrlant
Rok: 1998
stať ve sborníku

Environmentálně postižené oblasti v České republice
Jan Havrlant
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hornictví a jeho trvalé následky v poddolované karvinské části Ostravské pánve
Jan Havrlant
Rok: 1997
stať ve sborníku

Negativní vlivy důlní činnosti na Karvinsku na přírodní prostředí v období 1960 - 95
Jan Havrlant
Rok: 1997
stať ve sborníku

Ochrana a rozvoj pohraničního regionu Horního Pokysucí s ohledem k jeho funkci
Jan Havrlant
Rok: 1997
stať ve sborníku

Ochrana a rozvoj pohraničního regionu Horního Pokysucí s ohledem k jeho funkci
Jan Havrlant
Rok: 1997
stať ve sborníku

Problémy rozvoje česko-slovensko-polského regionu Beskydy, jako oblasti cestovního ruchu
Jan Havrlant
Rok: 1997
stať ve sborníku

The Consequences of Coal Mining in the Natural Environment of the Karviná region
Jan Havrlant
Rok: 1997
stať ve sborníku

Milionový nárůst cestovního ruchu ve slezské části česko-polského pohraničí
Jan Havrlant
Rok: 1996
stať ve sborníku

Rozvoj mezinárodního cestovního ruchu ve slezské části česko-polského pohraničí v 1. polovině 90. let
Jan Havrlant
Rok: 1996
stať ve sborníku

Co nás proslavilo - 3. díl
Jan Havrlant
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Co nás proslavilo - 3. díl
Jan Havrlant
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kysuce a Kysučania
Jan Havrlant, Otto Obst
Rok: 1995, Kysucké muzeum
kapitola v odborné knize

Opady atmosferyczne w przygranicznych obszarach ostrawskiego okregu przemyslowego i rybnickiego okr. Weglowego
Jan Havrlant, Andrzej Jankowski, A. Kamiński
Rok: 1995
stať ve sborníku

Přihraniční region Beskydy, jeho problémy a potřeby v možnostech československo-polské spolupráce
Jan Havrlant
Rok: 1995
stať ve sborníku

Valašsko
Jan Havrlant, J. Salagovič, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika rekreační zatíženosti Hrubého Jeseníku, podoblasti cestovního ruchu I. kat
Jan Havrlant
Rok: 1993
stať ve sborníku

Geografické aspekty rozvoje cestovního ruchu a rekreace v Jeseníkách
Jan Havrlant
Rok: 1992
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Rozklad opadow atmosferycznych na przygranicznych obszarach OPO i ROW v w latach 1961-1980
Jan Havrlant, Andrzej Jankowski, A. Kaminski
Rok: 1992
stať ve sborníku

Rozvoj rekreačních ubytovacích zařízení v bruntálském okrese
Jan Havrlant
Rok: 1992
stať ve sborníku

Vliv imisí na lesy v jesenické oblasti
Jan Havrlant
Rok: 1991
stať ve sborníku

Znečištění ovzduší a stav lesních porostů v oblasti Jeseníků z hlediska předpokladů dalšího rozvoje cestovního ruchu a rekreace
Jan Havrlant
Rok: 1991
stať ve sborníku

Hodnocení lesních porostů a jejich změn v oblasti Jeseníků ve vztahu k cestovnímu ruchu a rekreaci (Závěrečná výzkumná zpráva VÚ SPZV II-7-4/03
Jan Havrlant
Rok: 1990
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Příspěvek k hodnocení přírodních podmínek karvinského okresu ve vztahu k potřebám krátkodobé rekreace
Jan Havrlant
Rok: 1990
stať ve sborníku

Vlastivědná příručka pro učitele 2. st. ZŠ
Jan Havrlant, O. Mikšánek, Kolektiv Autorů
Rok: 1989
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ZOTZPOchrana a tvorba život. prostředí v ČR
BAKS2Bakalářský seminář 2
BZGVUČást SZZ: Geografie
EKOGFEkonomická geografie 1
EKOG1Ekonomická geografie 1
EXRC1Exkurze - regiony ČR 1
EXRGCExkurze z regionální geografie ČR
EXRGEExkurze z regionální geografie Evropy
MCREVDestinace cest. ruchu - Evropa
MCRZKMezinárodní cestovní ruch - úvod
OBPUGObhajoba bakalářské práce
OMPUGObhajoba diplomové práce
PRMSKVybr. probl. rozvoje Moravskosl. kraj
QCRRRCestovní ruch v rozvoji regionů
QEGCREkonomická geografie a reg. rozvoj Česka
QKACRKultur.-společen. aspekty cestov. ruchu
QMKC1Kapitola v monografii v češtině 1
QMKC2Kapitola v monografii v češtině 2
QMKZ1Kapitola v monografii v cizím jazyce 1
QMKZ2Kapitola v monografii v cizím jazyce 2
QMOC1Monografie v češtině 1
QMOC2Monografie v češtině 2
QMOZ1Monografie v cizím jazyce 1
QMOZ2Monografie v cizím jazyce 2
RGCRQRegionální geografie ČR - seminář A
RGCRWRegionální geografie ČR - seminář B
RGCRXRegionální geografie ČR A
RGCRYRegionální geografie ČR B
VPRCRVybrané problémy regionů České republiky
XCRUVMezinárodní cestovní ruch
XGECRGeografie cestovního ruchu
XMCREDestinace cest. ruchu - Evropa
XPMSKVybrané problémy rozvoje MS kraje
XRGCZRegionální geografie ČR
XVPCRVybrané problémy regionů ČR
YEKOGGeografie ekonomická
YRGCRRG I Geografie ČR
YZKGDZávěrečná zkouška geografie s didaktikou
Y1SZGZávěrečná zkouška geografie s didaktikou
Y3GCRGeografie cestovního ruchu ČR
Y3SZZZávěrečná zkouška
7EGR3Vybrané problémy průmyslových regionů
7ERC1Exkurze - regiony Česka 1
7EXCZExkurze z regionální geografie Česka
7GCRUGeografie cestovního ruchu
7RGCRRegionální geografie Česka
7RGCSRegionální geografie Česka - seminář
7RGCZRegionální geografie Česka
7XEK3Vybrané problémy průmyslových regionů
7XGCRGeografie cestovního ruchu
7XRCZRegionální geografie Česka


AutorNázev práceTypRok
Walek PetrSociální prostředí - Didaktika geografie pro SŠrigorózní  
Švadlenková VeronikaVýuka místního regionu formou projektového vyučování na příkladu Prahy 10 a 15rigorózní 2015 
Orct MartinTerénní cvičení ze zeměpisu v modelové oblasti Hořicerigorózní 2012 
Jahnová PetraTuristický ruch v Beskydech a jeho význam v lokálním rozvoji -případová studie obcí Ostravice a Morávkadiplomová 2020 
Chovančík DavidTechnické památky a jejich role v lokálním rozvoji (případová studie regionu Východní Moravy)diplomová 2019 
Haltmarová TerezaLyžařská střediska v Česku a jejich význam v lokálním rozvoji - případová studie obcí Pec pod Sněžkou, Červená Voda a Čenkovicediplomová 2019 
Raszková IvanaAgroturistika a rozvoj venkova na příkladu Moravskoslezského krajediplomová 2019 
Dekař MartinCestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionu Jeseníky-východdiplomová 2018 
Müller JakubCestovní ruch a jeho vliv na rozvoj oblasti Krušné hory - západdiplomová 2018 
Király LukášCestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionu Těšínské Slezskodiplomová 2017 
Poláchová VendulaCestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionů Jeseníky - západ a Králický Sněžníkdiplomová 2017 
Vdolečková DagmarZnečištění ovzduší na Ostravsku a jeho vliv na zdraví obyvatel.diplomová 2017 
Vinkler PavelMožnosti rozvoje cestovního ruchu v Euroregionu Beskydydiplomová 2013 
Platošová JanaPředpoklady a trendy v rozvoji příjezdového cestovního ruchu v Polskudiplomová 2012 
Drážná BarboraMožnosti rozvoje lázeňského cestovního ruchu v turistické oblasti Jesenickadiplomová 2011 
Adamová MarieMožnosti rozvoje cestovního ruchu a rekreace v oblasti Zlínskadiplomová 2010 
Kopecká LenkaMožnosti rozvoje mikroregionu Mikulovsko se zvláštním zřetelem na přeshraniční spoluprácidiplomová 2010 
Lasák JiříMožnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti Opavského Slezskadiplomová 2010 
Pipa RadekMožnosti rozvoje cestovního ruchu v regionu Vysočinadiplomová 2010 
Blažková MartinaTransformace vázaného a volného cestovního ruchu v rekreačním prostoru Frýdlant nad Ostravicí-Čeladná-Kunčice pod Ondřejníkemdiplomová 2009 
Chnúrik PeterRozvoj měkkých forem turismu v oblasti Horních Kysúcdiplomová 2009 
Havlásková LucieMožnosti rozvoje vinařského cestovního ruchu na Znojemskudiplomová 2009 
Zetková EliškaMožnosti rozvoje Euroregionu Bílé Karpaty se zvláštním zřetelem na přeshraniční spoluprácidiplomová 2009 
Židík MilošMožnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti Orlických hordiplomová 2009 
Benešová VeronikaRestrukturalizace průmyslové výroby ve Frýdecko-Místeckém mikroregionudiplomová 2008 
Frkal TomášTransformace vázaného a volného cestovního ruchu v rekreačním prostoru Praděd - Malá Morávka - Karlova Studánka - Vidlydiplomová 2008 
Henneberg PavelRestrukturalizace průmyslové výroby v Pardubickém krajidiplomová 2008 
Janeček PřemyslRestrukturalizace průmyslu ve Zlínském krajidiplomová 2008 
Klosová KateřinaMožnosti rozvoje vybraných druhů a forem cestovního ruchu v mikroregionech Vrbensko, Albrechticko a Osoblašskodiplomová 2008 
Konrádová VeronikaMožnosti rozvoje cestovního ruchu v rekreačním prostoru Staré Hamry - Grúň - Bílá - Bílý Kříždiplomová 2008 
Macková LenkaMožnosti rozvoje cestovního ruchu v rekreačním prostoru Slezská Harta - Kružberkdiplomová 2008 
Šiřina JanMožnosti rozvoje vybraných forem cestovního ruchu v okrese Karvinádiplomová 2008 
Žaludová MichaelaMožnosti rozvoje vinařského cestovního ruchu v regionu Slováckodiplomová 2008 
Kuděla JaroslavImage obce Ostravicediplomová 2007 
Šámalová AlenaRevitalizace území dotčeného těžbou uranu na Českolipskudiplomová 2007 
Brtna DavidMožnosti rozvoje cestovního ruchu na Šumperskudiplomová 2006 
Dostál MilanMožnosti rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Valašskodiplomová 2006 
Ehler TomášNávrh rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch v obci Ostravicediplomová 2006 
Gřešica JakubTransformace zařízení vázaného a volného cestovního ruchu v Jablunkovském rekreačním prostorudiplomová 2006 
Hrazdílek JiříNávrh rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch v rekreačním prostoru Malenovice - Lysá horadiplomová 2006 
Loriš PavelPředpoklady rozvoje agroturismu v Beskydechdiplomová 2006 
Lukeš JakubMožnosti rozvoje cestovního ruchu v euroregionu Těšínské Slezskodiplomová 2006 
Boruta TomášMožnosti rozvoje infrastruktury rekreačního a poznávacího cestovního ruchu v Ostravě a blízkém zázemídiplomová 2005 
Kytlík TomášMožnosti rozvoje mikroregionu Orlicediplomová 2005 
Piekarczyk PetrImage obce Čeladnádiplomová 2005 
Sýkorová EvaMožnosti rozvoje cestovního ruchu v regionu Střední Moravydiplomová 2005 
Trojek IgorVývoj zahraničního obchodu České republiky po roce 2000diplomová 2005 
Dekleva FilipZměny atraktivity rekreačních center v turistické oblasti Beskydy-Valašsko (na příkladu Bílé - Kohútky).bakalářská 2021 
Lipanská AnnaKongresový cestovní ruch v České republicebakalářská 2020 
Olejárová DenisaVývoj a význam mezinárodního cestovního ruchu v Černé Hořebakalářská 2020 
Stehnová VeronikaTuristický ruch v oblasti Lipenska a jeho význam v lokálním rozvoji - případová studie obce Lipno nad Vltavoubakalářská 2020 
Kobza JanZměny atraktivity turistických středisek Kouty nad Desnou - Červenohorské sedlobakalářská 2019 
Maczurková TerezaNaučné stezky v Česku a jejich role v turistickém ruchubakalářská 2019 
Gutek RadimPředpoklady a význam mezinárodního cestovního ruchu ve Slovinskubakalářská 2018 
Jahnová PetraZměny atraktivity vesnic v oblasti Slezské Hartybakalářská 2018 
Pokorný OndřejZměny atraktivity obce Velké Karlovicebakalářská 2018 
Polková HanaZměny atraktivity turistického střediska Oščadnica - Velká Račabakalářská 2018 
Chovančík DavidTuristický potenciál úzkorozchodných železnic v oblasti Jižních Čech a Jeseníkůbakalářská 2017 
Peterek ZbyněkCestovní ruch a jeho vliv na rozvoj oblasti Podyjíbakalářská 2017 
Baranová PavlínaSoučasné trendy v rozvoji cestovního ruchu v Ostravěbakalářská 2016 
Mikuš DanielPředpoklady a význam mezinárodního cestovního ruchu ve Švýcarskubakalářská 2016 
Vincenec PetrZměny využití vojenských prostorů na příkladu VÚ Libavá a Boleticebakalářská 2016 
Vondrák TomášVývoj mezinárodního cestovního ruchu v Chorvatskubakalářská 2016 
Blanář RadimProdukty cestovního ruchu pro segment turistů seniorů (na příkladu turistické oblasti Jižní Čechy)bakalářská 2015 
Kapusta TomášPředpoklady a význam mezinárodního cestovního ruchu v Rakouskubakalářská 2015 
Mladenková RomanaProdukty cestovního ruchu pro segment turistů - seniorů (na příkladu turistické oblasti Jižní Morava)bakalářská 2015 
Bělíková KateřinaLázeňský cestovní ruch v Karlovarském krajibakalářská 2014 
Hyjánek TomášRozvoj golfového turismu v regionu Severní Moravy a Slezskabakalářská 2014 
Koukal MartinPředpoklady a trendy v rozvoji příjezdového cestovního ruchu v Norskubakalářská 2014 
Poláchová VendulaTuristická infrastruktura v regionu Horního Pomoravíbakalářská 2014 
Ruszová MagdalénaLázeňský cestovní ruch v oblasti Slovácka a Zlínskabakalářská 2014 
Šos MarcelRozvoj aktivit turistických informačních center v euroregionu Pradědbakalářská 2013 
Štefancová MonikaPředpoklady cestovního ruchu Francie (na příkladu regionu Alp a Azurového pobřeží)bakalářská 2013 
Baitoukou RenátaTěžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Darkovbakalářská 2012 
Király LukášPředpoklady cestovního ruchu Maďarskabakalářská 2012 
Procházková PetraPředpoklady cestovního ruchu Německabakalářská 2012 
Serafínová PetraTěžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Stonavabakalářská 2012 
Zaoralová KateřinaLázeňský cestovní ruch v lázních Darkov a Klímkovicebakalářská 2012 
Durczok DavidRozvoj aktivit turistických informačních center v Euroregionu Těšínské Slezskobakalářská 2011 
Němcová MonikaTěžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Karvinábakalářská 2011 
Semelová JanaPředpoklady cestovního ruchu Itáliebakalářská 2011 
Windisch JanAnalýza měkkých faktorů cestovního ruchu v mikroregionech Jesenicka a Žulovskabakalářská 2011 
Hrbková HanaRestrukturalizace průmyslové výroby v okrese Opavabakalářská 2010 
Vinkler PavelPředpoklady pro turistický ruch v oblasti Poodříbakalářská 2010 
Světlíková VendulaAgroturistika v Euroregionu Pradědbakalářská 2009 
Drážná BarboraSpecifika veletržního a kongresového turismu v ČRbakalářská 2008 
Kolařík PetrTransformace infrastruktury cestovního ruchu v mikroregionu Jesenickabakalářská 2008 
Kresta JanPrůmyslové zóny jako faktor regionálního rozvoje ( na příkladu frýdecko-místeckého okresu)bakalářská 2008 
Marková NatálieAnalýza vinárskeho turizmu na Slovenskubakalářská 2007 
Maryniok TomášRestrukturalizace vybraných průmyslových odvětví v mikroregionu Třineckabakalářská 2007 
Pavlíčková ŠárkaAnalýza průmyslu v mikroregionu Prostějovskabakalářská 2007 
Pipa RadekPředpoklady pro cestovní ruch v turistickém regionu Vysočinabakalářská 2007 
Rusková EvaAnalýza průmyslu v okrese Nový Jičínbakalářská 2007 
Borový LukášAnalýza přijezdového cestovního ruchu České republikybakalářská 2006 
Židík MilošLokalizační a realizační předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v Orlických horáchbakalářská 2006 


Druhé bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.
Období1/2001 - 12/2003
Poskytovatel
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub