Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sorpční vlastnosti mikročástic jílových minerálů
Id projektuGA205/05/0871
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je studium sorpčních jevů na mikro- a nanočásticích jílových minerálů, případně minerálních oxidů. Příprava minerálních částic a charakterizace jejich sorpčních, iontově-výměnných a komplexačních vlastností bude prováděna pomocí elektrod modifikovaných mikročásticemi (nanočásticemi) minerálů. Bude také studován nový typ elektrody modifikované soustavou tvořenou kovovými nanočásticemi a jílovým minerálem.V případě kovových nanočástic "opouzdřených" vrstvou jílového minerálu lze předpokládat průběh sorpce nebo iontové výměny na úrovni koloidních částic. Současné využití sorpčních a iontově-výměnných vlastností a sítového efektu (size-exclusion) jílového minerálu s elektrochemickými vlastnostmi kovových nanočástic představuje nový přístup v oblasti modifikovaných elektrod. Výsledky získané pomocí modifikovaných elektrod budou srovnány s výsledky charakterizace sorpce a iontové výměny pomocí klasických metod.