Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvorba předmětu pro obor Zdravotnický záchranář
Id projektuFRVŠ 3260/F3b
Hlavní řešitelPhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Anotacev roce 2004 proběhla úspěšná akreditace oboru Zdravotnický záchranář na ZSF OU. V návaznosti na rozvoj výuky v tomto oboru jsme se rozhodli pro tvorbu dvou nových výukových předmětů, které zařadíme do kategorie povinně volitelný. Jedná se o předměty Edukace a přednášková činnost a Akutní stavy u pacientů. V tomto projektu jde převážně o vypracování kvalitního sylabu předmětů, a zpracování dostupné literatury pro přednášky a cvičení.