Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Renáta Zoubková


titul, jméno, příjmení:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
místnost, podlaží, budova: ZY 118, budova ZY
funkce:
obor činnosti:intenzivní medicína, algoterapie, ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1505
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Sestra a akutní stavy od A do Z
Ilona Plevová, Renáta Zoubková, Bohdana Břegová, Jakub Doležel, Adriana Hajdučková, Pavlína Homzová, Jiřina Hosáková, Eva Janíková, Miroslava Kachlová, Ludmila Klemsová, Markéta Kočí, Lukáš Kolarčík, Miroslav Kitka, Daniela Mošová, Jan Němčanský, Radim Němec, Ivana Nytra, Leopold Pleva, Dagmar Šerková, Magdalena Uvírová ... další autoři
Rok: 2021, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Incidence of ventilator-associated pneumonia at ICU - the effect of preventive measures in nursing care
Dimitris Jatagandzidis, Markéta Kočí, Renáta Zoubková
Rok: 2020, Kontakt
článek v odborném periodiku

Mezinárodní doporučení v prevenci VAP. Co je nového?
Renáta Zoubková, Markéta Kočí
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výživa z hlediska prevence sepse na pracovištích intenzivní péče
Renáta Zoubková, K. Strážnická
Rok: 2020, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
článek v odborném periodiku

Časová fyzioterapie - mobility protokol na KARIM FN Ostrava
Renáta Zoubková, M. Májek, I. Chwalková, Jan Máca, Dana Streitová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Hydrofilní metakrylátový gel versus chlorhexidin na ošetřování centrálního žilního katétru
K. Hašová, Renáta Zoubková, Jan Máca, N. Navrátil
Rok: 2019, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
článek v odborném periodiku

Spánek, bolest - rizikové faktory u pacientů v intenzivní péči
Renáta Zoubková, Dana Streitová, Milan Májek, Zuzana Rybárová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spokojenost pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu s metodou pacientem kontrolované analgezie
Renáta Zoubková, Jan Máca, Jan Neiser
Rok: 2019, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
článek v odborném periodiku

Možnosti časné rehabilitace a jejich význam pro pacienty v intenzivní péči
Renáta Zoubková, Ivana Chwalková, M Májek, Jan Máca
Rok: 2018, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
článek v odborném periodiku

Patient-controlled epidural analgesia versus conventional epidural analgesia after total hip replacement - a randomized trial
Jan Máca, Lenka Grasslova, Dana Streitová, Renáta Zoubková, Michaela Trlicová
Rok: 2018, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc
článek v odborném periodiku

Vliv techniky ošetřování místa zavedení centrálního žilního katétru na výskyt infekce
Kateřina HAŠOVÁ, K Horáková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Colours of Sepsis přivítal lékaře a sestry již po devatenácté
Renáta Zoubková
Rok: 2017, Florence
článek v odborném periodiku

Jak se osvědčily opatření k prevenci sepse na KARIM FN Ostrava?
Renáta Zoubková, Markéta Kočí, M. Májek, Z. Rybárová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se osvědčily opatření k prevenci sepse na KARIM FN Ostrava?
Renáta Zoubková, Milan Májek, Markéta Kočí
Rok: 2017, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia: časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
článek v odborném periodiku

Aktuální problematika vzdělávání sester v anesteziologii a intenzívní péči ve vztahu k potřebě navyšování jejich kompetencí.
Renáta Zoubková, Marie Zvoníčková, Andrea Vylíčilová
Rok: 2016, Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku

ERAS protokol
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Management akutní léčby bolesti ve FNO
Renáta Zoubková, H Vavrlová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Pacientem kontrolovaná analgesie v pooperační péči
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Patient-controlled analgesia by patients undergoing total HIP arthroplasty
Renáta Zoubková, Jan Neiser, Jan Máca, Dana Streitová, Zuzana Rybárová, Milan Májek, Jana Vavrošová ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PCA u pacientu v pooperační péči
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Prevence VAP a význam respirační fyzioterapie u kriticky nemocných pacientů
Renáta Zoubková, I Chwalková
Rok: 2015, Florence
článek v odborném periodiku

Sepsis preventiv bundle
Dana Streitová, Renáta Zoubková, Kateřina Hašová, Andrea Vylíčilová, Jana Vavrošová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Septické stavy v intenzivní péči
Dana Streitová, Renáta Zoubková, Iva Chwalková, Kateřina Cvernová, Jana Vavrošová, Tomáš Glac, Andrea Vylíčilová, Jan Neiser, Lucie Issufi ... další autoři
Rok: 2015, Grada Publishing
odborná kniha

Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová, Renáta Zoubková, Eva Lapčíková
Rok: 2015
stať ve sborníku

2. postgraduální kurz sester v intenzivní péči
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Intenzivní medicína
Pavel Ševčík, M. Matějovič, V. Černý, K. Cvachovec, I. Chytra, Michal Hájek, Václav Chýlek, Roman Kula, Jan Lata, Jan Máca, Luděk Rožnovský, Jiří Tichý, Tomáš Zaoral, Renáta Zoubková, a. kol. ... další autoři
Rok: 2014, Galén
odborná kniha

Je závažná obezita nepříznivým prognostickým faktorem u chřipkového zánětu plic?
Renáta Zoubková, Jan Máca, Petr Handlos, Lenka Rudinská, Ivana Nytra, Václav Chýlek, Jana Vavrošová ... další autoři
Rok: 2014, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Pediatric Basal Stimulation In ICU
Eva Lapčíková, Jana Vavrošová, Renáta Zoubková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pediatric Intensive Care Units in the University Hospital in Ostrava
Eva Lapčíková, Jana Vavrošová, Renáta Zoubková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polohování kriticky nemocných z hlediska prevence sepse v intenzivní péči
Renáta Zoubková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prevence VAP na pracovištích intenzivní péče
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Sepsis Prevention Bundle
Dana Streitová, Renáta Zoubková, Jana Vavrošová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transcultural Communication in Health Care
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Eva Lapčíková, Renáta Zoubková, Dana Streitová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Why to study in the Czech Republic ?
Renáta Zoubková, Jana Vavrošová, Dana Streitová, Eva Lapčíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza mimonemocničních netraumatických náhlých zástav oběhu (mnzo) na území moravskoslezského kraje
Renáta Zoubková, Marcela Mikesková, Pavel Folwarczny, Ivana Nytra
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza mimonemocničních netraumatických náhlých zástav oběhu na území Moravskoslezského kraje
Marcela Mikesková, Pavel Folwarczny, Roman Gřegoř, Renáta Zoubková, Ivana Nytra
Rok: 2013, Urgentní medicína
článek v odborném periodiku

Management bolesti v intenzivní péči
Jitka Zemanová, Renáta Zoubková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelství klinických oborech intenzivní péče
Renáta Zoubková, Dana Streitová, Pavlína Blahutová, Bohdana Břegová, Kateřina Cvernová, Ivana Nytra, Andrea Vilímková ... další autoři
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

PCA u pacientů v pooperační péči
Renáta Zoubková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Péče o pacienty na PACU - kritéria pro propuštění
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Péče o pacienty na PACU - kritéria pro propuštění
Renáta Zoubková, H Zamastilová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Práce sestry ve velké Británii - zkušenosti z Yeovil District Hospital
Renáta Zoubková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci
Renáta Zoubková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

. Domácí umělá plícní ventilace
Dana Streitová, Renáta Zoubková, Iva Chwálková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Certifikační kurz Léčba bolesti
Renáta Zoubková, Jitka Zemanová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Certifikovaný kurz HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI
Renáta Zoubková, Kateřina Hašová, Jana MARŠÁLKOVÁ
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči
Renáta Zoubková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Role sestry se zaměřením na anesteziologii
Renáta Zoubková
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Role sestry se zaměřením na anesteziologii
Renáta Zoubková
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci
Renáta Zoubková
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci
Renáta Zoubková
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Role sestry se zaměřením na neodkladnou péči
Renáta Zoubková
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Role sestry se zaměřením na očišťovací metody krve
Renáta Zoubková
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Vybrané kapitoly z léčby bolesti
Jitka Zemanová, Renáta Zoubková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vzdělávání sester v intenzivní péči
Renáta Zoubková, Andrea Vilímková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Zajištění vstupu do krevního oběhu
Renáta Zoubková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Febrilie u kriticky nemocných na JIP
Renáta Zoubková, Lukáš Klega
Rok: 2011, Sestra
článek v odborném periodiku

FEBRILIE U KRITICKY NEMOCNÝCH NA PRACOVIŃTÍCH ICU
Renáta Zoubková, Lukáš Klega
Rok: 2011
stať ve sborníku

Kontrola horečky u pacientů se sepsí - projekt Coversep
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Logbook - Odborná praxe NMgr. Intenzivní péče
Kateřina Cvernová, Ivana Nytra, Renáta Zoubková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Role sestry se zaměřením na anesteziologii
Renáta Zoubková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci
Renáta Zoubková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Role sestry se zaměřením na neodkladnou péči
Renáta Zoubková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Role sestry se zaměřením na očišťovací metody krve
Renáta Zoubková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Sympozium intenzivní péče
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Vzdělávání sester v intenzivní péči - na akademické a nemocniční půdě
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Enterální výživa z hlediska prevence sepse na pracovištích intenzivní péče
Renáta Zoubková, Andrea Vilímková, Dana Streitová
Rok: 2010, Florence
článek v odborném periodiku

Febrilie u kriticky nemocných na pracovištích ICU
Renáta Zoubková
Rok: 2010
stať ve sborníku

KPR - Guidelines 2008
Renáta Zoubková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Uplatnění AED v ČR.
Renáta Zoubková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Viroza typu H1N1 na pracovišti IP- bariérová ošetřovatelská péče
Renáta Zoubková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Viroza typu H1N1 na pracovišti ntenzivní péče
Renáta Zoubková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Prevence sepse. Standardní operační postup.
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Rok: 2009, Nozokomiální nákazy
článek v odborném periodiku

Specializační vzdělávání v anesteziologii, intenzivní péči a resuscitaci
Renáta Zoubková, Andrea Vilímková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Význam edukace v rámci prevence sepse na intenzivních pracovištích
Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Aplikace preventivních opatření výskytu nozokomiálních nákaz na pracovištích intenzivní péče do praxe.
Andrea Vilímková, Renáta Zoubková, Petra Lapčíková, I. Satinský
Rok: 2008
stať ve sborníku

Co se podařilo pracovní skupině pro prevenci sepse z pohledu sester
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kardiální selhání po porodu
Andrea Vilímková, T. Glac, Renáta Zoubková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Polytrauma ve Slovinsku a ČR
Renáta Zoubková, Sabina Psennerová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Povědomí a dodržování úrovně hygieny rukou - výsledky průzkumu na pracovištích ARK
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sepse z pohledu sestry a její podíl na prevenci.
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Rok: 2008, Časopis Sestra, mimořádná příloha
článek v odborném periodiku

Praktická svičení z neodkladné péče u akutních stavů
Renáta Zoubková, Jitka Dostálová, Andrea Vilímková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Projekt prevence sepse na JIP
Dana Streitová, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková, Šárka Balcárková
Rok: 2007, Časopis Florence
článek v odborném periodiku

Role záchranářů I. a II.úrovně v přednemocniční péči
Renáta Zoubková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výsledky práce
Dana Streitová, Andrea Vilímková, Šárka Balcárková, Renáta Zoubková
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Balíček opatření pro prevenci ventilační pneumonii
Renáta Zoubková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Externí defibrilace - Guidelines 2000
Renáta Zoubková, Jitka Dostálová, Jitka Zemanová
Rok: 2006, Diagnóza
článek v odborném periodiku

Externí defibrilace - Guidelines 2000, kvalita života po KPR
Renáta Zoubková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Prevence sepse z pohledu sester na pracovištích intenzivní péče
Renáta Zoubková, Šárka Balcárková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

UPV v domácí péči
Renáta Zoubková, Hana Neiserová
Rok: 2006, Sestra
článek v odborném periodiku

Hodnocení stavu výživy u nemocných v intenzivní péči
Renáta Zoubková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Tracheální odsávání u dětí - výzkumné šetření
Renáta Zoubková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Význam laické první pomoci a neodkladné resuscitace s využitím externí defibrilace pro frekvenci přežití a kvalitu výkonnosti mozku
Renáta Zoubková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Význam rehabilitačního ošetřování u pacienta s umělou plícní ventilací
Renáta Zoubková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nekonvenční ventilace u dětí
T. Glac, Renáta Zoubková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Problematika umělé plícní ventilace v domácí péči v České republice
Renáta Zoubková, Hana Neiserová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Fyzikální terapie plic u  nemocných s umělou plícní ventilací
Renáta Zoubková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
AIRZKAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
AIRZZAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
AKZK1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
AKZK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
AKZZ1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
AKZZ2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
IPIKOdborná praxe individuální
IPZK1Odborná praxe individuální 1
IPZK2Odborná praxe individuální 2
IPZZ1Odborná praxe individuální 1
IPZZ2Odborná praxe individuální 2
MANBOManagement bolesti
MBIKManagement bolesti
MBZKManagement bolesti
MBZZManagement bolesti
MGRIKSeminář k diplomové práci
MPZKMedicínské právo
NTOIKNové trendy v ošetřovatelství
OKOIKOšetřovatelství v klin. ob. intenzi péče
OM1IPodborný modul 1
OM2IPodborný modul 2
OM3IPodborný modul 3
OM4IPodborný modul 4
OPIK1Odborná praxe 1
OPIK2Odborná praxe 2
OPIK3Odborná praxe 3
OPIK4Odborná praxe 4
OPZK1Odborná praxe 1
OPZK2Odborná praxe 2
OPZK3Odborná praxe 3
OPZK4Odborná praxe 4
OPZK5Odborná praxe 5
OPZZ1Odborná praxe 1
OPZZ2Odborná praxe 2
OPZZ3Odborná praxe 3
OPZZ4Odborná praxe 4
OPZZ5Odborná praxe 5
OTZK1Postupy v PNP a NP 1
OTZK2Postupy v PNP a NP 2
OTZZ1Postupy v PNP a NP 1
OTZZ2Postupy v PNP a NP 2
PABOPatofyziologie bolesti
POIK1Ošetřovatelské postupy v int. péči 1
POIK2Ošetřovatelské postupy v int. péči 2
PPRA2První pomoc a ošetřovatelství 2
PPRK1První pomoc a ošetřovatelství 1
PPRK2První pomoc a ošetřovatelství 2
SZZI1Intenzivní péče - praktická zkouška
SZZI8Ošetřovatelství v intenzivní péči
SZZK3Neodkladná péče u akut. a krit.stavů
SZZZ3Neodkladná péče u akut. a krit.stavů
UPVIKZáklady umělé plícní ventilace
VLIKVnitřní lékařství v intenzivní péči
ZMIPzákladní modul
0IER3Předmět absolvovaný v zahraničí 1
0ICHIChirurgie v intenzivní péči
0IMBManagement bolesti
0IMBIManagement bolesti
0IMGRSeminář k diplomové práci
0INPKNeodkladná péče u akut. a krit.stavů
0INPPNeodkladná péče u akut. a krit.stavů
0IOBKObhajoba bakalářské práce
0IOBPObhajoba bakalářské práce
0IOKOOšetřovatelství v klin. ob. intenzi péče
0IOP1Odborná praxe 1
0IOP2Odborná praxe 2
0IOP3Odborná praxe 3
0IOP4Odborná praxe 4
0IPABPatofyziologie bolesti
0IPIKOdborná praxe individuální
0IPIMSZZIP Intenzivní medicína
0IPIPSZZIP Intenzivní péče - praktická zk.
0IPOBIntenzivní péče - Obhajoba
0IPOISZZIP Ošetřovatelství v intenzivní péči
0IPO1Ošetřovatelské postupy v int. péči 1
0IPO2Ošetřovatelské postupy v int. péči 2
0IPROPrvní pomoc a ošetřovatelství
0ITRATraumatologie v intenzivní péči
0IUPVZáklady umělé plicní ventilace
0IVLIVnitřní lékařství v intenzivní péči
0IZPIZdravotnická psychologie v int. péči
0KAIRAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
0KAK1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
0KAK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
0KIP2Odborná praxe individuální 2
0KMBManagement bolesti a paliativní péče
0KOP2Odborná praxe 2
0KOP3Odborná praxe 3
0KOP4Odborná praxe 4
0KOP5Odborná praxe 5
0KOT1Postupy a intervence v péči o nemocné 1
0KOT2Postupy a intervence v péči o nemocné 2
0ZAIRAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
0ZAK1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
0ZAK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
0ZIP2Odborná praxe individuální 2
0ZMBManagement bolesti a paliativní péče
0ZOP2Odborná praxe 2
0ZOP3Odborná praxe 3
0ZOP4Odborná praxe 4
0ZOP5Odborná praxe 5
0ZOT1Postupy a intervence v péči o nemocné 1
0ZOT2Postupy a intervence v péči o nemocné 2
1IMGRSeminář k diplomové práci
1IOP1Odborná praxe 1
1IPO1Ošetřovatelské postupy v int. péči 1
1IUPVZáklady umělé plícní ventilace
1IVLCVnitřní lékařství v intenzivní péči
10OT1Postupy a intervence v péči o nemocné 1
20OP2Odborná praxe 2
20OT2Postupy a intervence v péči o nemocné 2
30AK1Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1
30KMBManagement bolesti a paliativní péče
30OP3Odborná praxe 3
40AIRAnesteziologie, intenziv. a resus. péče
40AK2Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 2
40IP2Odborná praxe individuální 2
40OP4Odborná praxe 4
IMGDManagement del dolore
KONHOKonzultační hodiny
SMGDManagement del dolore
2MANBManagement bolesti


AutorNázev práceTypRok
Kufová EliškaKvalita života pacientů po ECMOdiplomová 2022 
Lukášová MartinaPost intensive care syndromdiplomová 2022 
Doláková LenkaPodpora peristaltiky u pacientů po radikální cystektomii v intenzivní péčidiplomová 2021 
Povolná EvaManagement péče sester o pacienty s umělou plicní ventilací v domácí péčidiplomová 2019 
Jatagandzidis DimitrisVýznam preventivních opatření pro vznik ventilátorové pneumonie v klinické praxi u pacientů na KARIM FN Ostravadiplomová 2018 
Talacková BarboraManagement monitorace invazivní hemodynamiky v intenzivní péčidiplomová 2018 
Václavíková AlžbětaUmírající pacient v intenzivní péči - potřeby jeho blízkýchdiplomová 2018 
Nosková AndreaVýznam termoregulace v perioperační a časné pooperační péčidiplomová 2016 
Vajcíková MonikaHodnocení bolesti v intenzivní péčidiplomová 2016 
Jiříková MartaSpecifika ošetřovatelské péče o pacienty se zajištěným vstupem do dýchacích cest na umělé plicní ventilacidiplomová 2015 
Kočková RenátaBolest u pacientů po kardiochirurgické operacidiplomová 2015 
Oslizloková GabrielaOšetřovatelská péče o pacienta v období weaningudiplomová 2015 
Pospíšilová JanaMediastinitidy - kompliksce po kardiochirurgickém výkonu - ekonomické aspektydiplomová 2015 
Prokelová PavlaNeuromonitoring v ošetřovatelské péči o pacienta s traumatickým poraněním mozkudiplomová 2015 
Průchová DanaOšetřování tracheostomiediplomová 2015 
Strážnická KateřinaDoporučení v rámci ERAS protokolu u pacientů po resekci střevadiplomová 2015 
Štěpánková BarbaraVyužití ergoterapie v intenzivní péčidiplomová 2015 
Vašková JanaPodávání systémové trombolýzy v časovém okně a její vliv na outcome pacientů.diplomová 2014 
Glac TomášVyužití chlorhexidinu v prevenci infekce v okolí místa zavedení centrálního žilního katétru.diplomová 2013 
Kolářová MiroslavaOutcome pacientů po ischemické CMP v závislosti na managementu poskytované péčediplomová 2013 
Morávková RenátaNeuroprotektivní účinky řízené hypotermiediplomová 2013 
Špoková JanaMaligní hypertermie v práci anesteziologické sestrydiplomová 2013 
Martinková LucieProblematika rodin s dětmi závislými na dlouhodobé umělé plicní ventilacidiplomová 2011 
Sklenovská MiroslavaProblematika péče o děti s domácí umělou plicní ventilacídiplomová 2010 
Chytilová LenkaTransplantační program v ČR - kadaverózní dárce orgánů v intenzivní péčibakalářská 2019 
Dopirák IvoVýznam edukace pacientů o průběhu perioperační péčebakalářská 2019 
Truksa AntonínFirst responder z řad pracovníků Integrovaného záchranného systémubakalářská 2018 
John LukášVyužití přístrojů mechanicky asistované nepřímé srdeční masáže v přednemocniční neodkladné péčibakalářská 2015 
Teofil MarekUrgentní stavy ve fotbalovém sportě.bakalářská 2015 
Coufalová JitkaHodnocení kvality života rodinných pečovatelů o dítě se spinální svalovou atrofii I. typubakalářská 2013 
Braun RostislavIntraaortální balonková kontrapulzace v léčbě kardiálního šokubakalářská 2012 
Heczko MichalMechanicky asistovaná nepřímá srdeční masáž na urgentním příjmubakalářská 2012 
Charuzová IvanaZávažné komplikace diabetu mellitu - role záchranářebakalářská 2011 
Glac TomášTransplantace orgánů - role transplantačního koordinátorabakalářská 2011 
Juráková KateřinaNozokomiální nákazy v intenzivní péčibakalářská 2011 
Klega LukášFebrilie u kriticky nemocných na jednotkách intenzivní a resuscitační péčebakalářská 2011 
Kolářová MiroslavaPoskytování první pomoci na ZŠbakalářská 2011 
Kříž AdamPCI - Komfort pacienta před zákrokembakalářská 2011 
Sobek LiborPraktické srovnání poskytování první pomoci studentů Střední zdravotnické školy Krnov a Střední zemědělské školy Bruntálbakalářská 2011 
Braun VáclavUmělá plícní ventilace v domácí péčibakalářská 2010 
Duraj JanSpecifické ošetřovatelské intervence o pacienta v bezvědomí - potřeby výživy, metabolismu a vyprazdňováníbakalářská 2010 
Jonáková ŠárkaHyperbarická oxygenoterapie se zaměřením na léčbu otravy oxidem uhelnatýmbakalářská 2010 
Morcinková JarmilaPoskytování první pomoci v nemocničních zařízeníchbakalářská 2010 
Jaššo PetrVysokoenergetická poraněníbakalářská 2009 
Jožák MartinUplatnění ochranných opatření laické veřejnostibakalářská 2009 
Kocián RadimZajištění vstupu do krevního oběhu v přednemocniční péči - intraoseální aplikacebakalářská 2009 
Záhorský MarekAUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR U HORSKÉ SLUŽBYbakalářská 2009 
Zdráhal OndřejPrevence vzniku ventilační pneumonie na pracovištích intenzivní péčebakalářská 2009 
Zeisbergerová IvanaVýznam vzdělávacích aktivit na kvalitu ošetřování nemocných v intenzivní péčibakalářská 2009 
Jarolím OndřejKPR na stadardních odděleních - Guidelines 2005bakalářská 2008 
Marek PetrEnterální výživa u pacientů v intenzivní péčibakalářská 2008 
Bárta JaroslavÚroveň poskytování první pomoci žáků základních školbakalářská 2007 
Reichelová HanaÚroveň poskytování první pomoci na středních školáchbakalářská 2007 
Zezulová JanaVyužití automatizovaných externích defibrilátorů pro Moravskoslezský krajbakalářská 2007 


Tvorba předmětu pro obor Zdravotnický záchranář
Hlavní řešitelPhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Externí defibrilace - Guideliness 200 (kvalita života po KPR)
Hlavní řešitelPhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
soundcloud
social hub