Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK
Id projektuIGS03/2008
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období3/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
AnotaceV rámci Moravskoslezského kraje je evidováno poměrně velké množství osob profesionálně exponované genotoxickým faktorům, jež svým působením mohou zvyšovat pravděpodobnost vzniku onkologického onemocnění. V rámci struktury průmyslu tohoto regionu se jedná převážně o genotoxické faktory fyzikálního a chemického charakteru, kdy práce, jež byly na toto téma dosud provedeny se specifikovaly pouze na určité profese (horníci, kameníci,...). Cílem projektu je vytvoření databáze dat týkající se expozic genotoxickým faktorům profesionálně exponované populace. Konkrétní sběr dat se týká údajů identifikující genotoxické látky, stanovení expozice (délka, frekvence), anamnestických údajů získaných dotazníkovou metodou (kouření ? způsob, kvantita,...), údajů o preventivních prohlídkách, výsledků biologických expozičních testů, údajů cytogenetických analýz lidských periferních lymfocytů (CALPL). Právě cytogenetická analýza stanovením % AB.B. má výbornou výpovědní hodnotu jako biomarker expozice genotoxickým faktorům. Na základě všech těchto údajů bude možné tuto databázi propojit s Národním onkologickým registrem v rámci MSK a stanovit míru rizika pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění u osob profesionálně exponovaných genotoxickým látkám ve srovnání s populací profesionálně neexponovanou.