Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Epidemiologická studie zdravotního stavu a fyzické zátěže pracovníků ÚSZS MSK
Id projektuIGS/02/2008
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období3/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
AnotaceV odborné literatuře jsme nalezli jen jednu práci věnující se zátěži zdravotnických záchranářů. V rámci předloženého projektu budou vyšetřeni pracovníci územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, oblast Ostrava. Cílem bude ověřit velikost fyzické zátěže, a to jak celosměnové, tak velikost krátkodobého energetického výdeje během zásahu v terénu. Energetický výdej v terénu bude prováděn u přibližně 10 dobrovolníků jednotlivých profesí podílejících se na práci v terénu měřením srdeční frekvence. Pro určení podílu psychického vlivu na SF bude užit Misterův dotazník. Součástí projektu bude šetření zdravotního stavu pracovníků územního střediska. Tato část bude nabídnuta všem pracovníkům střediska formou preventivní prohlídky a bude zahrnovat odebrání anamnestických dat, klidové 12 svodové EKG, biochemické vyšetření se zaměřením na rizikové faktory kardiovaskulárních chorob (KVO), test fyzické zdatnosti a dotazníkové šetření na pohybovou aktivitu a stravovací návyky. Projekt bude řešen pracovníky Laboratoře funkční diagnostiky a tělovýchovného lékařství Ústavu fyziologie ZSF OU ve spolupráci s prim. MUDr. Svrčinou z Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje.