Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči
Id projektuIGS /01/2008
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období3/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
AnotaceCílem výzkumu je zjistit rozsah, povahu a příčiny týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů žijících v domovech pro seniory v Moravskoslezském kraji a to ze strany zaměstnanců přímé péče i rodinných příslušníků. Projekt navazuje na pilotní studii provedenou v roce 2007. Provedený výzkum bude kvantitativní. Základní soubor tvoří všechny domovy pro seniory, jejichž zřizovatelem je Magistrát města Ostravy (8 zařízení) a Moravskoslezský kraj (16 zařízení). Pro výběr reprezentativního vzorku bude použita technika náhodného oblastního výběru. Pro sběr dat od zaměstnanců přímé péče bude použita technika anonymního dotazníku, jehož součástí budou otázky na zjišťování míry syndromu vyhoření a pro sběr dat od klientů bude použita technika standardizovaného rozhovoru. Nástroje pro sběr dat byly testovány předvýzkumem. Data budou zpracování statisticky. Na projektu se budou podílet čtyři studentky ošetřovatelství. Projekt byl schválen etickou komisí ZSF OU. Výzkum by měl přispět k novým teoretickým poznatkům a k navržení opatření pro řešení tohoto problému a účinnou prevenci.