Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu GA405/04/1034
Id projektuGA405/04/1034
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceCílem navrhovaného projektu Manipulace a persvaze v diskursech žurnalistickém a reklamním je postihnout typy a charakter prostředků - verbálních i nonverbálních - jimiž je realizována manipulace a persvaze ve stylových oblastech, které se v Českérepublic e buď rozvíjejí především v posledním desetiletí (diskurs reklamní), nebo doznaly významných proměn v důsledku mimojazykových faktorů (diskurs žurnalistický a v jeho rámci i politický). Konečnou realizací projektu bude monografie, ješ prohloubíznalosti o současných vývojových tendencích v uvedených diskursech, o charakteru a průběhu persvazivní a manipulativní komunikace a poskytne deskripci a klasifikaci analyzovaných prostředků. V práci bude uplatňován sociologický a sociolingvistickýpřístup. Finální monografie bude mít také cíl praktický - bude sloužit jak k poučení o formách persvaze (jako jevu kladného) a manipulace, tak k sebeobraně před manipulací nejen studentům a odborníkům sociálních věd, ale také širší veřejnosti, která se danou problematikou zajímá, nebo v těchto oblastech profesně působí.