Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Hana Srpová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 502, budova D
funkce:
obor činnosti:žurnalistika, stylistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1863
e-mail:

Vzdělání

2011FF UP Olomouc - hodnost docentka
2006Kurz realizátorů distančního vzdělávání, OU
2004Kurz autorů distančních výukových opor, OU
1997ÚJČ AV ČR - vědecká hodnost CSc.
1986 - 1987FF UP Olomouc - kurz Základy pedagogiky vysoké školy
1981UJEP v Brně (MU), PhDr.
1974 - 1981FF UJEP v Brně - studijní program učitelství, obor čeština - angličtina (Mgr.)
1969 - 1973Pedagogická fakulta v Ostravě, studijní program učitelství, obor český jazyk - anglický jazyk (Mgr.)

Praxe

1983 - 1992Pedagogická fakulta v Ostravě - odborná asistentka
1992 - dosudKČJ FF OU - odborná asistentka, docentka
1986 - 1990Radom, Polsko (4-6týdenní letní kurzy) - lektorka českého jazyka
1992 - 1994Department of Slavic Languages and Literatures, Indiana University, USA - lektorka českého jazyka a kultury
1993 - 2008Summer Sessions, Indiana University, Bloomington, USA - lektorka českého jazyka

Výzkum a grantová činnost

Granty neaktivní:

2000 - 2001projekt Leonardo da Vinci (CZ/99/2/07319/PI/II.1.a/FPC), modul Evolution of European Culture in 20th Century; práce Brief History of European Film and Cinema - členka řešitelského týmu
2004projekt Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům rozvojového programu MŠMT, 2d/2004, na podporu rozvoje internacionalizace - řešitelka
2004 - 2007projekt 405/04/1034 GAČR Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu - členka řešitelského týmu
2006Stylistika, učební text pro distanční formu vzdělávání v rámci projektu EU Rozvoj celoživotního učení (operační program CZ.041.03/3.1.15.1/013) - členka řešitelského týmu

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Jazykovědné sdružení ČR

Univerzitní aktivity

2007 - dosudČlenka rady IGS FF OU
2013 - dosudČlenka komise dr. Studia KČJ FF OU
2013 - dosudKoordinátorka KČJ pro Erasmus

Základní výzkumné zaměření

Stylistika
Jazyk a styl reklamního diskursu
Jazyk a styl masmédií


Recenze: Světla Čmejrková: Jazyk a dialog. Výbor z textů.
Hana Srpová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Forms of Language Planning and Policy in the Czech Republic
Hana Srpová
Rok: 2018, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

Fenomén: Polská literární reportáž
Hana Srpová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Čmejrková,S. et al., Styl mediálních dialogů, Praha: Academia, 2013, 314 s.
Hana Srpová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Názvy českých politických stran jako součást marketingové strategie
Hana Srpová
Rok: 2015, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Recenze: Světla Čmejrková: Jazyk a dialog. Výbor z textů.
Hana Srpová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Forms of Language Planning and Policy in the Czech Republic
Hana Srpová
Rok: 2018, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

Fenomén: Polská literární reportáž
Hana Srpová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Čmejrková,S. et al., Styl mediálních dialogů, Praha: Academia, 2013, 314 s.
Hana Srpová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Evoluce vyjadřovacích prostředků a strategií v reklamách (od konce 19. století do současnosti)
Hana Srpová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Názvy českých politických stran jako součást marketingové strategie
Hana Srpová
Rok: 2015, Stylistyka
článek v odborném periodiku

P. Adámková et al. Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prostředky aktualizace a automatizace v reklamním a masmediálním diskurzu
Hana Srpová
Rok: 2015, ANAGRAM
kapitola v odborné knize

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny
Hana Srpová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny
Hana Srpová
Rok: 2014, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize

Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Média a reklama - kooperace, nebo exploatace?
Hana Srpová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Styl mediálních dialogů
Hana Srpová, Světla Čmejrková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Terminologická patálie
Hana Srpová
Rok: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Je jazyk nových médií opravdu nový? (komparativní analýza současných a starých českých reklam)
Hana Srpová
Rok: 2012, Wydawnictwo Primum Verbum, Uniwersytet Łódzki
kapitola v odborné knize

Média a reklama - kooperace, nebo exploatace?
Hana Srpová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dochází v české tištěné reklamě k vývoji vyjadřovacích prostředků?
Hana Srpová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faktorová analýza reklamního diskurzu v českých médiích masové komunikace
Hana Srpová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

James Naughton: Colloquial Czech. The Complete Course for Beginners.
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Je jazyk nových médií opravdu nový? (Komparativní analýza reklam současných a starých)
Hana Srpová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sabotáž
Hana Srpová
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Propria a reálie - překladatelská úskalí
Hana Srpová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Code-mixing jako úspěšná strategie v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Czech: An Essential Grammar
Hana Srpová, James Naughton
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Indiana University, Bloomington, USA
Hana Srpová
Rok: 2008
působení v zahraničí

James Naughton: Czech, An Essential Grammar
Hana Srpová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Knížka o reklamě
Hana Srpová
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace)
Hana Srpová
Rok: 2008
stať ve sborníku

O vlivu reklamy na děti
Hana Srpová
Rok: 2008, internetová verze časopisu Respekt, http://www.respekt.cz/rozhovory-detail.php?sel_id=168
článek v odborném periodiku

Odborný styl a česká reklama
Hana Srpová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Praktická cvičení z českého jazyka (Stylistika, Pravopis), 5. upravené
Hana Srpová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Czech Language in the Post-Velvet Revolution Period
Hana Srpová
Rok: 2008, Columbia University Press
kapitola v odborné knize

Typologie žen a mužů v českých reklamách
Hana Srpová
Rok: 2008, Polish Academy of Sciences, Opole University
kapitola v odborné knize

Cílová skupina - faktor, který rozhoduje o podobě reklamy
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Manipulace a persvaze
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Manipulation and Persuasion
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Masová a marketingová komunikace
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Mass Communication and Marketing Communication
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Muž a žena v českém reklamním diskursu
Hana Srpová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace)
Hana Srpová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od informace k reklamě
Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Od informace k reklamě
Hana Srpová, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Světla Čmejrková, Alena Jaklová, Pavel Pácl ... další autoři
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Odborný styl a česká reklama
Hana Srpová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Alena Jaklová, Světla Čmejrková, Pavel Pácl ... další autoři
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Reklama a čas
Hana Srpová
Rok: 2007, Stylistyka. Style and Time. Styl i czas
článek v odborném periodiku

Reklama pro děti - rádce, či manipulátor?
Hana Srpová
Rok: 2007, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Stylistika: učební text pro distanční formu vzdělávání
Hana Srpová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Target Group - The Decisive Factor in the Form of Advertising
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2005
Hana Srpová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dobré ráno s Českou televizí
Hana Srpová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno s Českou televizí
Hana Srpová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků)
Hana Srpová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Reklama a čas
Hana Srpová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reklama zaměřená na děti
Hana Srpová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén času v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Manipulace a persvaze - janusovské dilema
Hana Srpová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Rok: 2005
ediční a redakční práce

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků)
Hana Srpová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktická cvičení z českého jazyka (části Pravopis, Stylistika)
Hana Srpová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Role gramatiky v reklamní manipulaci
Hana Srpová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Can Central European Languages Survive the Attack of English (commercials and mass media)?
Hana Srpová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu 405/04/1034 za r. 2004
Hana Srpová
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Fonetická analýza substandardní mluvené češtiny
Hana Srpová, Marie Dohalská
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na podaný projekt GA ČR
Hana Srpová, Alena Jaklová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek projektu GA ČR
Hana Srpová, Pavel Krejčí
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

projekt Jazyková dynamika publicistiky
Hana Srpová, Bohumila Junková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Role nespisovnosti v českém reklamním diskursu
Hana Srpová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Tabu - multikulturnost
Hana Srpová, Pavel Váňa
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Through Death to Freedom. On Human Torches and Living Bombs
Hana Srpová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům
Hana Srpová
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Does It Pay to Be a Mother? (Working mothers in former communist countries)
Hana Srpová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazeologie a idiomatika jako zdroj aktualizace v žurnalistickém a reklamním diskursu
Hana Srpová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Napětí mezi výrazem slovesného modu a jeho významem (na materiálu českého reklamního diskursu)
Hana Srpová
Rok: 2003
stať ve sborníku

New Wave Cinema
Hana Srpová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český jazyk a jazyková kultura
Hana Srpová, Marcela Grygerková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nakládá se hanebně s královnou Češtinou?
Hana Srpová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Absorpce a exploatace cizích lingvistických prostředků českou žurnalistikou a reklamou
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Impakt sociálních faktorů na vývoj českého lexika konce 20. století
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Obsazení iniciální a finální pozice v reklamním textu
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

The Journalistic and Advertising Discourses - Channels of Improving or Destroying the Czech Language?
Hana Srpová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Will Czech Survive Commercials nad Contemporary Journals?
Hana Srpová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aluze a citáty v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 2000, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Metařečová vyjádření a metadiskurs
Hana Srpová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Reklamní diskurs - specifická forma verbální manipulace a persvaze
Hana Srpová
Rok: 2000
stať ve sborníku

K jedné vývojové tendenci v české žurnalistice
Hana Srpová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Linguistica 3
Hana Srpová, Kolektiv Autorů, Dana Davidová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Pronomina v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Výraz a jeho význam v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Citáty a jejich funkce v českém tisku
Hana Srpová
Rok: 1998
stať ve sborníku

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice
Hana Srpová
Rok: 1998, FF, OU v Ostravě
odborná kniha

Oponentní posudek projektu Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež
Hana Srpová, Eva Höflerová
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež
Hana Srpová, Eva Höflerová
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice (na materiálu krajského deníku Moravskoslezký den)
Hana Srpová
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Neverbální komunikace v novinách - novinová grafika
Hana Srpová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Česko-polská etnická hranice
Hana Srpová, Tadeusz Siwek
Rok: 1996
redakční a jazykové úpravy

Poznámky k vhodnosti/nevhodnosti v psané publicistice
Hana Srpová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z českého jazyka (část Stylistika)
Hana Srpová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Titulky v deníku Moravskoslezský den
Hana Srpová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Funkční a jazyková analýza jazykových titulků
Hana Srpová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 1992
působení v zahraničí

Pedagogická praxe ve studiu učitelství
Zora Kozelská, Hana Srpová
Rok: 1989, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Uplatnění mikropočítačů a videozáznamů ve výuce českého jazyka a literatury na vysoké škole
Hana Srpová
Rok: 1988
stať ve sborníku

Uplatňování prvků světonázorové výchovy ve výuce slovenštiny na české vysoké škole
Hana Srpová
Rok: 1987
stať ve sborníku

Obrazné vyjadřování v Ostravském večerníku
Hana Srpová
Rok: 1985
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Biršel IvoSrovnání reklamního diskursu v českých bezplatných periodicíchdiplomová 2016 
Sedlařík ŠimonPersvaze a její prostředky na webu iDnes.czdiplomová 2016 
Koleňáková IvetaKomparativní analýza alternativních učebnic vyučovacího předmětu český jazyk ve zvoleném ročníku SŠdiplomová 2013 
Žebroková Jana"Máte slovo s Michaelou Jílkovou" - zevrubná analýza prostředků verbálních a neverbálníchdiplomová 2013 
Šuráňová PavlaReportáž - komplexní analýza žánru v současné české žurnalisticediplomová 2012 
Becková ŠtěpánkaSlovní zásoba současné mluvené sportovní žurnalistikydiplomová 2010 
Chmelová IvaBulvarizace českých tištěných médií (na materiálu celostátních deníků)diplomová 2009 
Indrová LenkaKritická analýza diskurzu žurnalistického (na materiálu vybraných českých časopisů)diplomová 2009 
Kubec TomášHistorie české reklamydiplomová 2009 
Funioková MartinaJazyk českých tištěných médií z hlediska genderudiplomová 2008 
Kopecká LucieFejeton - analýza žánru a jeho vývojdiplomová 2008 
Molinová JarmilaReklamy podle cílové skupiny konzumentů (zaměřené na děti, muže a ženy). Analýza verbálních a neverbálních prostředků.diplomová 2008 
Rachůnková LenkaAnalýza současného českého stylu odbornéhodiplomová 2008 
Šandová JanaČeská předvolební kampaň jako druh marketingové komunikace: analýza verbálních a neverbálních výrazových prostředkůdiplomová 2008 
Krystová AlexandraProstředky manipulace a persvaze v reklamách audiovizuálníchdiplomová 2007 
Doležalová MartinaReklama zaměřená na dětského adresátadiplomová 2006 
Procházková MartinaObjektivita a subjektivita ve zpravodajství (na základě srovnání celostátních periodik)diplomová 2006 
Vydrová VeronikaProstředky manipulace a persvaze v tištěných reklamáchdiplomová 2006 
Adamczyk PetraInterview - jazyková a stylová charakteristika žánru v elektronických médiíchdiplomová 2005 
Krčmář MilanVerbální a neverbální prostředky přesvědčování v reklamě cestovních kancelářídiplomová 2005 
Kozubová GabrielaCharakteristika lexikální a syntaktické roviny v časopise pro dětibakalářská 2016 
Brokešová KláraProstředky manipulace v Direct-mailechbakalářská 2015 
Krabicová VeronikaAktuální podoba opavského dialektu v oblasti Hlučína s tématem gastronomiebakalářská 2015 
Šteflová JanaProstředky nepřímé nominace v kulturním zpravodajství a publicisticebakalářská 2015 
Tichý OndřejProstředky nepřímé nominace ve sportovním zpravodajství a publicisticebakalářská 2015 
Brázdová TerezaJazyková charakteristika televizního pořadu Kouzelná školkabakalářská 2014 
Krůčková PavlaEditorial vs. úvodník (zevrubná analýza jazyka a stylu)bakalářská 2014 
Lišková KvětoslavaCopywriting jako forma reklamybakalářská 2014 
Bartošová MichaelaKritická analýza jazyka a stylu regionálního periodika Zlínský deníkbakalářská 2010 
Raszková TaťánaKritická analýza časopisu Lidé a zeměbakalářská 2009 
Skácel OndřejModerní jazykové trendy ve zpravodajství audiovizuálních elektronických médiíbakalářská 2009 
Sliwka RomanAplikace konverzačních schémat v reklaměbakalářská 2009 
Černíková VeronikaProstředky manipulace v žurnalistice (na materiálu českých deníků)bakalářská 2008 
Pastvová DagmarKosmetika v současné české reklamě (na materiálu reklam audiovizuálních a vizuálních)bakalářská 2008 
Simon EvaFormální a funkční analýza novinových titulků (na materiálu celostátních deníků)bakalářská 2008 
Vantuchová MartinaPopisný slohový postup v próze Karla Čapkabakalářská 2006 


Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu GA405/04/1034
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
soundcloud
social hub