Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Id projektuGA406/03/0535
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2003 - 12/2005
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProfesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty Cílem navrhovaného projektu je identifikace, diagnostika a komparace specifických psychologických a edukačních kompetencí vybraných skupin sociálních pracovníků a hodnocení efektutěchto kompetencí jejich klienty. Tento výzkumný proces by měl vyústit k vytvoření programu výběru a dalšího profesního rozvoje studovaných kategorií sociálních pracovníků, včetně návrhu programu korekce jejich deficitních kompetencí. Výsledky projektuby měly být včleněny i do programu vysokoškolské přípravy studentů sociální práce.