Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA international a NIC v domácí péči
Id projektuNS9761
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období7/2008 - 12/2011
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je ověření využitelnosti mezinárodních ošetřovatelských klasifikací NANDA-Int. a NIC a jejich implementace do elektronického protokolu ošetřovatelských dat v domácí péči. Na základě analýzy dat klientů domácí péče a zdrojových dat NN bude vytvořen soubor ošetřovatelských diagnóz vhodný pro ošetřovatelskou diagnostiku v domácí péči a soubor ošetřovatelských intervencí odpovídající zvoleným ošetřovatelským diagnózám. Po evaluaci expertními skupinami budou soubory implementovány do české verze elektronického protokolu. Elektronický protokol bude využitelný v ošetřovatelské praxi domácí péče pro ošetřovatelskou diagnostiku klientů, pro rozhodování o optimálních ošetřovatelských intervencích, pro definování plánů ošetřovatelské péče. Jednu větu o přínosu ke zkvalitnění zdravotní péče... Ošetřovatelská data elektronického protokolu budou využitelná i pro další statistické zpracovávání (zdravotní pojišťovny, ÚZIS, výzkum).